Gå till innehåll

Stöd och information


På den här sidan kan du finna olika sätt att hitta användarstöd för KDE-program som tillhandahålls av gemenskapen.

Dokumentation

Handbok

Programdokumentation för många KDE-program

Ta reda på mer

KDE för systemadministratörer

Dokumentet KDE för systemadministratörer ger systemadministratör som placerar ut KDE-programvara i sina organisationer all information de behöver när det gäller KDE:s programvara.

Ta reda på mer

KDE:s användarbas

Information om många KDE-program och produkter. Användarbasen är hem för KDE-användare och entusiaster. Den tillhandahåller information för slutanvändare om hur man använder KDE-program.

Ta reda på mer

Gemenskapsstöd

De här tipsen om hur man ställer frågor bör hjälpa dig att få användbara svar.

KDE Discuss

Chat with KDE developers and users who may be able to help. KDE Discuss replaces the old KDE Forums.

Ta reda på mer

Chattkanaler

Stöd från gemenskapen är tillgänglig i KDE:s Matrix-rum. Se Listan över KDE:s Matrix-rum för mer specifika kanaler.

Ta reda på mer

Sändlistor

Ofta ett direkt sätt att ta kontakt med utvecklingsgemenskapen

Ta reda på mer

Internationella

Internationella sidor

Om du är intresserad av att titta på KDE:s hemsida och andra tillhörande sidor på ett annat språk än engelska, kan du välja i listan på KDE International.

Ta reda på mer

Säkerhet och felrapportering

Rapportera ett problem eller fel

Utvecklare arbetar bäst med att rätta fel om korrekt och detaljerad information tillhandahålls

Ta reda på mer

Säkerhetsråd

Information för användare och administratörer med viktig säkerhetsinformation. Det rekommenderas starkt att du håller programvaran uppdaterad.

Ta reda på mer

KDE e.V. betrodda IT-konsultföretag

Inom KDE är vi stolta över att vara en gemenskap med fri programvara och att ha en öppen, fri och rättvis utvecklingsprocess.

Dock förstår vi också att huvudprioriteten för företag och institutioner ibland inte är att lära sig processerna inom gemenskapen, utan bara få ett problem löst eller en funktion implementerad.

Av den anledningen, erbjuder vi en lista över konsulter som har expertis i att handskas med KDE-gemenskapen och som vi vet kommer att hjälpa dig att få ditt projekt inlemmat i KDE på bästa möjliga sätt.

Ta reda på mer