Gå till innehåll

Plasma 5.24 Beta

torsdag, 13 januari 2022

empty laptop with an overlay
Plasma

Som traditionellt, ger vi dig idag testversionen av KDE:s Plasma 5.24. Plasma 5.24 är avsedd för testare, utvecklare och felsökare.

Installera Plasma 5.24 Beta och testkör funktionerna listade nedan för att hjälpa KDE-utvecklare att stryka bort rynkorna och lösa problem. Rapportera gärna fel till vårt felspårningsverktyg.

Den slutliga versionen av Plasma 5.24 är tillgänglig för allmänheten den 8:e februari.

FRISKRIVNING: Utgåvan innehåller otestad och instabil programvara. Använd den inte i en produktionsmiljö eller som daglig arbetsmiljö. Du riskerar krascher och dataförlust.

Breeze

Vi har gjort flera förbättringar av Breeze-temat för att göra Plasma ännu angenämare att använda:

 • Kataloger följer nu accentfärg eller färgschemats "Markeringsfärg": LÄNK
 • Fokuseffekten för knappar, textfält, kryssrutor, alternativknappar, kombinationsrutor och nummerrutor har förstorats till en "fokusring" som bör vara mycket enklare att urskilja visuellt vid en block LÄNK
 • Färgschemat Breeze har bytt namn till "Breeze klassisk", för att bättre skilja det från färgscheman Breeze ljus och Breeze mörk: LÄNK
 • Färgschemat "Breeze hög kontrast" har tagits bort, eftersom det i själva verket erbjöd lägre kontrast än det mycket liknande Breeze mörk. Befintliga användare flyttas till Breeze mörk: LÄNK

Underrättelser

Kritiska underrättelser

 • Kritiska underrättelser har nu en liten orange remsa vid kanten för att visuellt skilja dem från virrvarr i bakgrunden och hjälpa till att få dem att framträda så att det är troligare att de uppmärksammas: LÄNK
 • Rubrik och titeltext i underrättelser har fått bättre kontrast och synlighet: LÄNK
 • Underrättelser om videofiler visar nu en miniatyrbild i underrättelsen, precis som för bildfiler: LÄNK
 • När filer skickas eller tas emot via Blåtand, visas nu alltid en systemunderrättelse: LÄNK
 • Knappen "Kommentera" som visas i underrättelser om skärmbilder har flyttats till samma rad som hamburgermenyn: LÄNK

Systembricka och grafiska komponenter

Plasma-lösen

 • Lösenordshanteraren "Plasma lösen" har en moderniserad design: LÄNK
 • Rullningsbara områden i systembrickan använder nu en mycket konsekventare stil: LÄNK
 • Väderkomponenten ber dig att anpassa den när den först läggs till och söker automatiskt igenom alla tillgängliga väderkällor: LÄNK/LINK
 • Vi har lagt till alternativet "Datum alltid under tid" i den digitala klockan som komplement till alternativen "Datum alltid vid sidan om tid" och "Automatisk": LÄNK
 • Batteri och ljusstyrka har fått sitt användargränssnitt för att blockera viloläge och skärmlåsning förbättrat igen för bättre förståelse: LÄNK
 • Klippbordet och nätverkshantering går nu helt och hållet att navigera med tangentbordet: LÄNK
 • Nu finns alternativet att se nätverkshastigheter i bitar per sekund: LÄNK
 • Sidoraden i Kickoff programstart visar inte längre pilar, för att vara konsekvent med hur sidorader typiskt visas på andra ställen: LÄNK
 • Batteri och ljusstyrka omvandlas nu till bara ljusstyrkeinställningar på datorer utan batterier: LÄNK
 • Underrättelse om fritt utrymme övervakar inte längre skrivskyddade volymer i onödan: LÄNK
 • Ljudvolymens reglage markerar delen innan reglaget: LÄNK
 • Blåtand kallar en telefon en telefon: LÄNK
 • Mediaspelaren visar korrekt "ingenting spelas upp" när det sista programmet som spelar något stängs: LÄNK

Skrivbord och panel

 • Det är nu möjligt att ställa in skrivbordsunderlägget genom att använda den sammanhangsberoende menyn för vilken bild som helst: LÄNK
 • Du kan nu dra en panel varifrån som helst med dess verktygsrad i redigeringsläge, inte bara med en liten knapp, med en beteckning som gör det ännu mer uppenbart: LÄNK
 • Användare av insticksprogrammet för skrivbordsunderlägg "Dagens bild" kan nu hämta bilder från http://simonstalenhag.se, som är fullt med häftiga och kusliga science fiction bilder: LÄNK
 • Det finns ett nytt alternativ "Anpassa skärminställningar" i skrivbordets sammanhangsberoende meny och verktygsraden i redigeringsläge, som normalt ersätter alternativet "Öppna i Dolphin": LÄNK/LINK
 • De av er som verkligen tycker om enorma ikoner kan nu göra era skrivbordsikoner dubbelt så stora som den tidigare maximala storleken: LÄNK
 • Förhandsgranskningen i skrivbordsunderläggsväljaren följer nu bildskärmsproportionen: LÄNK
 • När du drar och släpper grafiska komponenter, animeras deras förflyttning nu snyggt istället för att omedelbart teleporteras dit: LÄNK

Aktivitetshanterare

 • Det är nu möjligt att vända på hur aktiviteter justeras, vilket kan vara användbart för att exempelvis ha en aktivitetshanterare intill en global meny: LÄNK
 • Aktiviteter har ett nytt sammanhangsberoende menyalternativ "Flytta till aktivitet": LÄNK
 • Aktivitetshanterarens verktygstips för fönster som spelar ljud visar nu ett volymreglage under uppspelningskontrollerna: LÄNK
 • Det sammanhangsberoende alternativet "Starta ny instans" har bytt namn till "Öppna nytt fönster" för tydlighet, och visas inte längre för program som är markerade att ha bara ett huvudfönster, eller som redan tillhandahåller ett eget alternativ "Nytt fönster": LÄNK
 • Alternativet "Fler åtgärder" i den sammanhangsberoende meny har flyttats längst ner och har bytt namn till bara "Mer": LÄNK
 • Verktygstips för ett stort antal öppna fönster i samma program går nu betydligt snabbare att läsa in och svarar mycket snabbare: LÄNK

Kör program

 • Det finns en ny hjälpfunktion på plats, som visas genom att klicka på ikonen med frågetecken i verktygsraden eller genom att skriva "?". I hjälpläge, vid klick på ett visst insticksprogram, visas alla olika söksyntaxer för det: LÄNK

Systeminställningar

 • Det mycket minimala innehållet i systeminställningarnas eget inställningsfönster har flyttats till dess hamburgermeny för enklare åtkomst: LÄNK
 • Du kan nu välja dina egna accentfärger på sidan Färger: LÄNK
 • Sidor i systeminställningarna som har ett enda stort rutnät eller en lista använder nu en modernare ramfri stil: LÄNK
 • Formatsidan har skrivits om med QtQuick, vilket också förbättrar användargränssnittet och förbereder den för en framtida sammanslagning med språksidan: LÄNK
 • Tangentbordssidan följer nu funktionen "Visa ändrade inställningar" och stöder mer än 8 reservlayouter. Dessutom har dialogrutan "lägg till en tangentbordslayout" konstruerats om för enkelhet och lättanvändbarhet: LÄNK/LINK/LINK
 • Nattfärg stöder nu också "Markera ändrade inställningar": LÄNK
 • Funktionen för batteriladdningsgräns har fått stöd för mer än ett batteri: LÄNK
 • Arket för högtalartest på systeminställningarnas ljudsida har ett bättre utseende: LÄNK
 • Bildskärm visar skalfaktorn som används för varje skärm samt den riktiga fysiska upplösningen: LÄNK/LINK
 • Även när språket inte är inställt till engelska, hittar sökningen i systeminställningarna också resultat för engelska ord: LÄNK
 • När du aktiverar automatisk inloggning, varnas du nu om några ändringar som du bör utföra i din inställning av plånboken: LÄNK
 • En ny knapp på sidan "Om systemet" låter dig snabbt komma åt informationscentralen: LÄNK

Fönsterhantering

 • Den nya översiktseffekten, som sätts på eller stängs av med Meta+W, har normalt en suddig bakgrund, och låter dig kontrollera virtuella skrivbord och hitta sökresultat från Kör program på ett ställe: LÄNK/LINK
 • Kwin låter dig valfritt ange en snabbtangent för att flytta ett fönster till skärmens mitt, vilket är också platsen där de normal dyker upp: LÄNK/LINK
 • Fönster kommer nu ihåg skärmarna de fanns när skärmarna stängs av eller kopplas bort, vilket rättar många irritationsmoment med flera skärmar: LÄNK
 • "Skalningseffekten" används nu normalt när fönster öppnas och stängs, istället för "tona": LÄNK
 • Effekterna "Omslagsbyte" och "Blädderbyte" är tillbaka, omskrivna med QtQuick för enklare utökningsbarhet i framtiden: LÄNK
 • Rättade ett större prestandaproblem i QtQuick-baserade effekter för användare av NVIDIA grafikprocessorer: LÄNK

Discover

 • Tillägg av alternativ för att automatiskt starta om efter en uppdatering är färdig: LÄNK
 • Discover ändrar nu sin hemsida till en kortvy med två kolumner när fönstret är mycket brett och har en undre flikrad med smalt/mobilt läge: LÄNK/LINK
 • Uppdateringssidan är nu mindre överväldigande genom att den bara visar förloppsrader för objekt som pågår och har en snyggare design för att välja uppdateringar. Dessutom talar den nu om uppdateringarnas källor: LÄNK/LÄNK/LÄNK/LINK
 • En ny knapp "Rapportera problemet" tar dig direkt till distributionens felspårningsverktyg: LÄNK
 • Sökningen försöker hjälpa användare om de vet att ett program finns men ingenting hittas, och slutar automatiskt att söka om ingenting hittas efter en viss tid: LÄNK/LÄNK
 • Du kan nu enkelt hantera arkiv för Flatpak och distributioner: LÄNK/LÄNK
 • Lokalt nerladdade Flatpak-program kan nu öppnas och installeras, och lägger automatiskt till sina arkiv i systemet: LÄNK
 • Listalternativ för program har en snyggare och mer logisk layout: LÄNK
 • En ny säkerhetsfunktion förhindrar att du avinstallerar Plasma av misstag: LÄNK
 • Sökning efter uppdateringar är mycket snabbare och installationsfelmeddelanden är användarvänligare: LÄNK/LÄNK/LÄNK

Inloggnings- och låsningsskärm

 • Stöd för fingeravtryck har lagts till, vilket låter dig lägga till och ta bort fingrar. Vilket som helst av fingrarna kan användas för att låsa upp skärmen, för behörighetskontroll när ett program frågar efter lösenord, och dessutom för behörighetskontroll med sudopå kommandoraden: LÄNK
 • Lås skärmen låter dig också gå till viloläge eller dvala (om det stöds): LÄNK

Wayland

 • Färger med mer än 8 bitar stöds nu: LÄNK
 • Det finns en ny sida för ritplatta i systeminställningarna: LÄNK
 • Stöd för "DRM-leasing" har lagts till, vilket låter oss återinföra stöd för VR-hjälmar med optimal prestanda: LÄNK
 • Spectacle har äntligen möjlighet att komma åt “Aktivt fönster” på Wayland: LÄNK
 • Vi har lagt till konceptet "primär bildskärm", som fungerar som i X11-sessionen: LÄNK
 • Komponenten "Minimera alla fönster" har nu stöd för Wayland: LÄNK
 • Det virtuella tangentbordet visas nu bara när du explicit ger en textbaserad kontroll fokus i användargränssnittet med beröring eller en penna: LÄNK
 • När en penna används är det nu möjligt att aktivera andra fönster från deras namnlister och dessutom bara interagera med flera via namnlister i allmänhet: LÄNK
 • Återställning av ett minimerat eller maximerat fönster byter nu till det virtuella skrivbord som fönstret fanns på innan det återställdes, istället för att återställa det på det aktuella virtuella skrivbordet: LÄNK
 • Du kan nu använda standardgenvägen Meta+Tabulator för att gå igenom mer än två aktiviteter cykliskt åt gången: LÄNK
 • Alternativet i systembrickan för att visa och dölja det virtuella tangentbordet aktiveras bara i surfplatteläge: LÄNK

Allmänt beteende

 • Det är nu möjligt för globala teman att ange och ändra layout i Latte Dock: LÄNK
 • Att ändra färgschema ändrar nu den standardiserade preferensen för ljust/mörkt färgschema i FreeDesktop, så att tredjepartsprogram som följer det automatiskt kan byta till ljust eller mörkt läge baserat på det valda färgschemat: LÄNK
 • Kate har ersatts med Kwrite i standarduppsättningen med favoritprogram, eftersom det är något mer användarvänligt och mindre programmeringsinriktat: LÄNK
 • Det underliga beteendet att mittenklicka på en panel för att skapa en klisterlapp har inaktiverats: LÄNK
 • Layoutmeddelandet på skärmen anger nu skärmarnas skalfaktorer: LÄNK
 • Rullningsbara kontroller i Plasma och andra QtQuick-baserade program ändra nu bara sitt innehåll när de börjar rullas, vilket förhindrar att saker och ting ändras av misstag när vyn rullas: LÄNK
 • Plasma stängs nu av snabbare genom att inte längre acceptera nya anslutningar efter nedstängningsprocessen har påbörjats, vilket i synnerhet hjälper när KDE-anslut används: LÄNK

Om du vill ta reda på mer, titta i den fullständig ändringsloggen för Plasma 5.24 Beta.

Paketnerladdningar

Distributioner har skapat eller håller på att skapa paket, som listas på vår Wiki-sida.

Observera att paket i utgåvan kanske inte är tillgängliga i alla distributioner vid tiden för det här meddelandet.

Wiki-sida för paketnerladdningar

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidrag uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs gärna igenom sidan Stöd KDE för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt initiativ Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för stationära och bärbara datorer. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara är översatt till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna tillgänglighetsprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Windows, Haiku och macOS.


Varumärkesdeklarationer

KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är varumärken registrerade av KDE e.V..
Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder.
Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information: press@kde.org