Gå till innehåll

Plasma 5.1 återinför många populära funktioner

Plasma 5

Plasma 5

15:e oktober, 2014. Idag ger KDE ut Plasma 5.1.0, den första utgåvan som innehåller nya funktioner sedan utgivningen av Plasma 5.0 denna sommar. Plasma 5.1 ståtar med ett stort antal förbättringar, vilket leder till större stabilitet, bättre prestanda samt nya och förbättrade funktioner. Tack vare återkoppling från gemenskapen har KDE-utvecklarna kunnat paketera ett stort antal rättningar och förbättringar i utgåvan, bland annat fullständigare grafik med högre kvalitet efter den nya Breeze-stilen i 5.0, återställande av populära funktioner såsom aktivitetsbyte med ikon-aktiviteter, samt förbättrad stabilitet och prestanda.

De som reser regelbundet kommer att åtnjuta bättre stöd för tidszoner i panelens klocka, medan för de som är kvar hemma får en omgjord klippbordshanterare, som enkelt gör att man kan komma åt tidigare innehåll på klippbordet. Den grafiska komponentstilen Breeze är nu också tillgänglig för Qt4-baserade program, vilket leder till större likformighet mellan program. Arbetet att stödja Wayland som skärmserver för Plasma pågår fortfarande, med förbättrat, men inte fullständigt stöd i 5.1. Ändringar över många standardkomponenter förbättrar handikappstöd för synskadade användare genom att lägga till stöd för skärmläsare och förbättrad tangentbordsnavigering.

Förutom de visuella förbättringarna och arbetet med funktioner, har utgåvans fokus också varit stabilitet och prestandaförbättringar, med över 180 fel lösta sedan 5.0 bara i skalet. Plasma 5.1 kräver KDE Ramverk 5.3, vilket medför ytterligare ett stort antal rättningar och prestandaförbättringar förutom det stora antal rättningar som har gjorts i Plasma 5.1. Om du vill hjälpa till att få mer av detta gjort, överväg att ge ett bidrag till KDE, så att vi kan stödja att fler utvecklare samlas för att skapa storartad programvara.

Grafik och visuellt

Breeze-tema för Qt 4

Breeze-tema för Qt 4

Ett nytt Breeze-tema för Qt 4 grafisk komponenter låter program skrivna med KDE plattform 4 passa in på Plasma-5 skrivbordet.

Grafikkonceptet Breeze, som gjorde sitt första framträdande i Plasma 5.0 har fått många förbättringar. Ikonuppsättningen är nu mer fullständig. Ikonerna i panelens underrättelseområde har fräschats upp visuellt. En ny inbyggd grafisk komponentstil förbättrar återgivning av program som används i Plasma. Den nya inbyggda stilen fungerar också för Qt 4, vilket gör att program skrivna med KDE Plattform 4 passar in på ett skrivbord med Plasma 5. Det finns en ny systeminställningsmodul som låter dig byta mellan skrivbordsteman.

Övergripande har förfinar utseende och känsla i Plasma 5.1 upplevelsen som fanns i 5.0 märkbart. Bakom alla ändringar finns förbättringar av Human Interface Guidelines, som har resulterat i en mer likformig övergripande användarupplevelse.

Nya och gamla funktioner

Aktivitetshanterare med bara ikoner

Aktivitetshanterare med bara ikoner

Plasma 5.1 återinför många funktioner som användare har blivit vana vid från dess föregångare 4.x. Populära extra grafiska komponenter som aktivitetshanteraren med bara ikoner, komponenten Anteckningar och Visning av systemlast återkommer. Stöd för flera tidszoner har lagts till igen i panelens klocka. Underrättelser har förbättrats visuellt, tillsammans med många större och mindre felrättningar.

Miniprogrambytare

Miniprogrambytare

En ny funktion låter dig enkelt byta mellan olika grafiska komponenter som delar samma syfte. Det har exempelvis blivit mycket lättare att upptäcka hur funktionen för programstart kan bytas. Paneler i Plasma har nya bytesfunktioner för att enkelt byta mellan olika grafiska komponenter med samma uppgift. Du kan välja vilken programmeny, klocka eller aktivitetshanterare du vill med enkelhet. Den nya grafiska klippbordskomponenten erbjuder ett omkonstruerat användargränssnitt ovanpå den vördnadsvärda klippbordshanteraren i Plasma, som enkelt låter användaren använda klippbordets historik och förhandsgranska aktuella filer på klippbordet. Det alternativa startprogrammet i Plasma, Kicker, har fått ett stort antal förbättringar, bland annat bättre handikappstöd och integrering med pakethanteraren.

Tack vara två projekt i Googles Summer of Code, har användarupplevelserna för Plasma mediacenter och surfplattebaserade Plasma aktiv nu grundläggande konverteringar tillgängliga i Git, men de är inte ännu av utgivningskvalitet.

Wayland

Ytterligare framsteg har gjorts avseende stöd för Wayland. Ett nytt binärprogram 'kwin_wayland' komplementerar det befintliga 'kwin_x11', och är utrustat med möjligheten att starta en nästlad X-server för kompatibilitet med X11-baserade program. Ett nyskapat bibliotek, KWayland, tillhandahåller inställningsinformation till informationscentralen och andra förbrukare. Mer arbete behövs och pågår för att köra Plasma arbetsrymder på Wayland. Vi förväntar oss att det kommer att bära frukt för slutanvändare under 2015.

Lämplighet och uppdateringar

Plasma 5.1 tillhandahåller en skrivbordskärna med en funktionsuppsättning som är tillräcklig för många användare. Utvecklingsgruppen har koncentrerat sig på verktyg som utgör de centrala arbetsflödena. Även om många funktioner kända från Plasma 4.x-serien redan är tillgängliga för Plasma 5.1, har inte alla konverterats och gjorts tillgängliga för Plasma 5 ännu. Som med alla programvaruutgåvor av den här storleken, kan det finnas fel som gör det svårt för vissa användare att övergå till Plasma 5. Utvecklingsgruppen vill gärna få reda på problem som du eventuellt stöter på, så att de kan åtgärdas och rättas. Vi har ställt samman en lista över problem som vi är medvetna om och arbetar på. Användare kan förvänta sig månatliga uppdateringar med felrättningar. En utgåva som innehåller nya funktioner och återför ännu fler gamla funktioner kommer tidigt under 2015.

Paketnerladdningar

Distributioner har skapat eller håller på att skapa paket, som listas på vår Wiki-sida.

Observera att paket i utgåvan kanske inte är tillgängliga i alla distributioner vid tiden för det här meddelandet.

Wiki-sida för paketnerladdningar

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidrag uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs gärna igenom sidan Stöd KDE för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt initiativ Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för stationära och bärbara datorer. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara är översatt till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna tillgänglighetsprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Windows, Haiku och macOS.


Varumärkesdeklarationer

KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är varumärken registrerade av KDE e.V..
Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder.
Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information: press@kde.org