Gå till innehåll

KDE levererar andra betaversion av nästa generation Plasma arbetsrymd

Plasma 5

10:e juni, 2014. KDE ger idag ut den andra betaversionen av nästa generation Plasma arbetsrymd. Plasma-gruppen ber den bredare fria programvarugemenskapen att prova denna utgåva och ge kommentarer. Plasma 5 ger en visuellt uppdaterad upplevelse av det centrala skrivbordet som är enkel och bekant för nuvarande användare av KDE:s arbetsrymd eller alternativa erbjudanden både med fri programvara eller inte. Utgivning av Plasma Nästa är planerad till början av juli.

Ändringar i Plasma 5

Plasma 5 är en utvecklingsutgåva av den populära skrivbordsarbetsytan. Medan den har som mål att behålla befintliga arbetsflöden intakta, finns det några signifikanta förbättringar som är värda att nämnas.

För användare

Det nya temat Breeze, som fortfarande är i sin barndom, välkomnar användaren med ett renare, moderniserat användargränssnitt, som förbättrar kontrast och minskar visuellt virrvarr överallt i arbetsrymden. Genom att förlita sig mer på typografi och vertikala listor istället för horisontella, tillsammans med planare element i användargränssnittet och bättre kontrast, förbättras användarvänligheten. Breeze såsom ett nytt grafikkoncept är bara i början av att visa upp sig. Ett tema för komponenterna i arbetsrymden är redan tillgängligt, teman för traditionella grafikkomponenter är på gång, och arbetet på ett nytt ikontema har inletts. Övergången till en arbetsrymd med fullständigt Breeze-tema kommer att ske gradvis, där de första tecknen dyker upp i Plasma 5.0.

Plasma 5 medför en högre nivå av flexibilitet och likformighet för skrivbordets kärnkomponenter. Komponentutforskaren, fönster och aktivitetsbyte delar nu en gemensam interaktionsmodell genom användning av det nya Plasma 5-paketet Utseende och känsla, som tillåter att dessa delar av användarupplevelsen kan bytas ut som en helhet. Arbetsrymdskalet i Plasma 5 kan läsa in och byta mellan användarupplevelser för en given målenhet, vilket introducerar ett verkligt konvergent arbetsrymdskal. Arbetsrymden som demonstreras i den här förutgåvan är Plasma Skrivbord. Den representerar en utveckling av kända paradigmer för skrivbordsdatorer och bärbara datorer. Användarupplevelser för läsplattor och mediacenter håller på att utvecklas som alternativ. Medan Plasma 5 kommer att kännas bekant, kommer användarna att bli varse en modernare arbetsrymd.

Ny skärmlåsning i Plasma 5

För utvecklare

Sedan den första betautgåvan har ett stort antal ändringar gjorts. Mer än 150 fel har rättats i själva arbetsytans komponenter, med många rättningar i hela sviten. Plasma 5.0 Beta 2 har ökat det minsta Qt-beroendet till 5.3, för att kräva ett antal förbättringar som har gjorts uppströms i Qt. Några saknade funktioner, som inte hade lämpliga lösningar har återställts. Utvecklingsgruppen har också bestämt en modell för versionsnumrering där den första utgåvan kommer att var version 5.0 och familjen kallas Plasma 5.

Plasma 5 kör med fullständigt hårdvaruaccelererade grafikrutiner som använder Qt 5, QML 2 och OpenGL(-ES) scengrafik för att leverera grafik till användarnas bildskärmar. Det gör återgivning snabbare, effektivare, mindre strömkrävande och aktiverar en smidigare användarupplevelse genom att frigöra resurser i systemprocessorn. Plasma 5 slutför migrationen av arbetsrymden till Qt Quick som påbörjats i tidigare utgåvor.

Plasma 5 är den första komplexa kodbasen som övergår till KDE:s ramverk 5, vilket är en modulär vidareutveckling av KDE:s utvecklingsplattform till lättviktigare bibliotek, mindre beroende av varandra.

Klar för utprovning, inte produktion

Nätverksinställning i Plasma 5

Som betautgåva är den här förutgåvan inte lämplig för produktionsanvändning. Den är avsedd som en bas för utprovning och insamling av kommentarer, för att säkerställa att den första stabila utgåvan av Plasma 5 i juli blir en mjuk övergång för alla inblandade och för att skapa en stabil grund för framtida versioner. Plasma 5 är avsedd för slutanvändare, men kommer inte att tillhandahålla likvärdiga funktioner som den sista 4.x-utgåvan, vilket kommer i efterföljande versioner. Gruppen koncentrerar sig först på centrala skrivbordsfunktioner istället för att försöka flytta över varenda funktion till de nya arbetsrymderna. Den uppsättning funktioner som föreligger i Plasma 5 är tillräcklig för de flesta användare, även om någon kan sakna en knapp här eller där. Detta beror inte på att Plasma-gruppen vill ta bort funktioner, utan helt enkelt på att allt inte har gjorts ännu. Naturligtvis uppmuntras alla att hjälpa till att återföra Plasma till dess ursprungliga uppsättning funktioner, och vidare till nya.

Kända problem

Stabilitet har ännu inte nått nivån där utvecklarna vill att Plasma 5 ska vara. Med en omfattande ny underliggande verktygslåda uppstår nya spännande krascher och problem som det tar tid att lösa upp.

Prestanda hos Plasma 5 är kraftigt beroende på specifika hårdvaru- och programvaruinställningar och användningsmönster. Även om det finns en stor potential, tar det tid att krama ut den, och den underliggande programvaran är inte heller helt klar för detta. I vissa scenarier ger Plasma 5 den smidiga och jämna prestanda som är möjlig, medan vid andra tillfällen hämmas den av diverse tillkortakommanden. Dessa kan och ska adresseras, dock beror mycket på komponenter som Qt, Mesa och hårdvarudrivrutiner på lägre nivå. Återigen kommer detta att ta tid, och rättningar som görs på andra ställen i programvaran kanske inte har givits ut när den första utgåvan av Plasma 5 blir tillgänglig.

Finputsning är en viktig fördel med Qt Quick 2, eftersom det tillåter sömlös användning av OpenGL(-ES), mycket noggrannare positionering och många andra möjligheter. På samma gång leder användning av de splitter nya Qt Quick-kontrollerna, efterföljare till de mer än 15 år gamla grafiska Qt-komponenterna, till några ojämna kanter som ännu inte har jämnats ut.

Installera och ge kommentarer

Det enklaste sätt att prova den är Neon5 ISO, en direktavbildning av operativsystemet med de senast byggda filerna direkt från källkoden.

Några distributioner har skapat eller håller på att skapa paket. För en översikt av Beta 2-paket, se vår Wiki-sida för instabila paket.

Nerladdning av källkoden. Det går att installera Plasma 5 direkt från källkod. KDE:s gemenskapswiki har instruktioner. Observera att det inte går att installera Plasma 5 ihop med Plasma 4.x. Man måste avinstallera äldre versioner eller installera med ett särskilt prefix.

Det går att ge kommentarer antingen via #Plasma IRC channel, Plasma-devel e-postlista eller rapportera problem via bugzilla. Plasma Nästa diskuteras på KDE:s forum. Dina kommentarer uppskattas mycket. Om du tycker om vad gruppen gör, låt dem gärna få veta det!

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidrag uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs gärna igenom sidan Stöd KDE för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt initiativ Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för stationära och bärbara datorer. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara är översatt till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna tillgänglighetsprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Windows, Haiku och macOS.


Varumärkesdeklarationer

KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är varumärken registrerade av KDE e.V..
Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder.
Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information: press@kde.org