Przejdź to treści

Wpłać i wesprzyj KDE

Help us create software that gives you full freedom and protects your privacy, and be a part of a great community

Become a Supporting Member

One-Time Donations

(Powered by PayPal)

Other Way to Donate

We also support donations via direct bank transfer in the EU, personal check in the US, donation matching via Benevity, and GitHub Sponsors.
Dowiedz się więcej

Na co idą pieniądze?

Twoje hojne wpłaty pomagają opłacać wynagrodzenie pracowników oraz podwykonawców, którzy uczestniczą, poza szerszą Społecznością KDE w tworzeniu, dokumentowaniu i promowaniu oprogramowania KDE. Pomaga także opłacać tworzenie konferencji, sprintów programistycznych, infrastruktury serwerowej oraz opłat prawnych związanych z obraną darmowego oprogramowania.

Wspierające programy członkowskie dla firm

Jesteś częścią biznesu lub przedsiębiorstwem zainteresowanym sponsorowaniem rozwoju KDE? Poza umożliwianiem tworzenia świetnego oprogramowania, wspierający członkowie mają także dodane swoje loga do strony KDE i wiele wydrukowanych materiałów promocyjnych.

Dowiedz się więcej
Canonical Google SUSE Firma Qt Blue System Slimbook Komputery TUXEDO GnuPG KDAB Basyskom Enioka

O KDE e.V.

KDE e.V. jest organizacją non-profit stojącą za społecznością KDE. Znajduje się w Niemczech, więc tam są płacone podatki. Jeśli żyjesz w innym kraju uni europejskiej, to twoje wpłaty także mogą być opodatkowane. W takich przypadkach poradź się doradcy podatkowego.

Sprzęt i usługi

Możesz także darować dobra i usługi na rzecz KDE. Utrzymujemy wykaz organizacji, które poczyniły znaczący wkład.