Przejdź to treści

Wpłać i wesprzyj KDE

Pomóż nam tworzyć oprogramowanie, które daje ci pełną wolność, chroni twoją prywatność i bądź częścią wielkiej społeczności


Inne sposoby na wpłacenie

Statystyki PayPala

Wspierające programy członkowskie dla osób prywatnych

Okaż swoją miłość KDE wpłacając 100€/rok! Zostań zaproszonym na roczne spotkanie główne KDE e.V. i regularnie uzyskuj sprawozdania z pierwszej ręki o aktywnościach KDE

Dowiedz się więcej

Wspierające programy członkowskie dla firm

Jesteś częścią biznesu lub przedsiębiorstwem zainteresowanym sponsorowaniem rozwoju KDE? Poza umożliwianiem tworzenia świetnego oprogramowania, wspierający członkowie mają także dodane swoje loga do strony KDE i wiele wydrukowanych materiałów promocyjnych.

Dowiedz się więcej

Na co idą pieniądze?

Twoje hojne wpłaty pomagają opłacać wynagrodzenie pracowników oraz podwykonawców, którzy uczestniczą, poza szerszą Społecznością KDE w tworzeniu, dokumentowaniu i promowaniu oprogramowania KDE. Pomaga także opłacać tworzenie konferencji, sprintów programistycznych, infrastruktury serwerowej oraz opłat prawnych związanych z obraną darmowego oprogramowania.

Wspieraj zaangażowaną społeczność

Nasza społeczność rozwinęła wiele aplikacji do rozmawiania, pracy, edukacji oraz rozrywki. Silnie skupiamy się na znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla starych i nowych problemów, tworzeniu żywej i otwartego otoczenia do eksperymentowania.

O KDE e.V.

KDE e.V. jest organizacją non-profit stojącą za społecznością KDE. Znajduje się w Niemczech, więc tam są płacone podatki. Jeśli żyjesz w innym kraju uni europejskiej, to twoje wpłaty także mogą być opodatkowane. W takich przypadkach poradź się doradcy podatkowego.

Sprzęt i usługi

Możesz także darować dobra i usługi na rzecz KDE. Utrzymujemy wykaz organizacji, które poczyniły znaczący wkład.