Przejdź to treści
K

Ogłoszenia o wydaniach

Szkielety KDE 5.0

7 czerwiec 2014. Społeczność KDE z dumą ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.0. Szkielety 5 są następną generacją bibliotek KDE, zmodularyzowanych i zoptymalizowanych pod kątem łatwości integracji z aplikacjami Qt. Szkielety dostarczają różnorodnych powszechnie potrzebnych możliwości w postaci dojrzałych i wypróbowanych bibliotek o przyjaznych warunkach licencji. Istnieje ponad 50 różnych Szkieletów tworzących to wydanie. Szkielety te zapewniają rozwiązania takie jak integracja sprzętu, obsługa formatu plików, dodatkowe elementy interfejsu, funkcje rysowania, sprawdzanie pisowni i więcej. Wiele ze Szkieletów jest między-platformowych i mają minimalne zależności lub nie mają ich w ogóle, czyniąc je łatwymi do zbudowania i dodania do każdej aplikacji Qt.

Szkielety KDE są wysiłkiem skierowanym na przebudowę bibliotek Platformy KDE 4 na zestaw niezależnych, między-platformowych modułów, które będą łatwo dostępne dla wszystkich programistów Qt w celu uproszczenia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztu programowania z Qt. Poszczególne Szkielety są między-platformowe, dobrze udokumentowane, wypróbowane, a ich używanie będzie znane programistom Qt, gdyż będą naśladować styl i standardy ustalone przez Projekt Qt. Szkielety są rozwijane według modelu zarządzania KDE z przewidywalnym planem wydań, przejrzystym i neutralnym względem firm procesie współtworzenia, otwartym zarządzaniem i elastycznym licencjonowaniem (LGPL).

The Frameworks have a clear dependency structure, divided into Categories and Tiers. The Categories refer to runtime dependencies:

The Tiers refer to compile-time dependencies on other Frameworks. Tier 1 Frameworks have no dependencies within Frameworks and only need Qt and other relevant libraries. Tier 2 Frameworks can depend only on Tier 1. Tier 3 Frameworks can depend on other Tier 3 Frameworks as well as Tier 2 and Tier 1.

Przejście z Platformy na Szkielety trwało przez 3 lata i było prowadzone przez najlepszych, od strony technicznej, współtwórców KDE.Dowiedz się więcej o Szkieletach 5 <a href=‘Szkieletów KDE %!'(string=http://dot.kde.org/2013/09/25/frameworks-5)>z tego artykułu z ubiegłego roku.

Główne zmiany

Obecnie dostępnych jest ponad 50 Szkieletów. Całkowity ich zestaw można przeglądać <a href=‘Szkieletów KDE %!'(string=http://api.kde.org/frameworks-api/frameworks5-apidocs/)>na stronach internetowych dokumentacji API. Poniżej przedstawiono wrażenia z tego co może dostarczyć funkcjonalność Szkieletów programistom aplikacji Qt.

KArchive dostarcza obsługi dla wielu popularnych kodeków kompresji w zamkniętej w sobie, zaawansowanej i łatwej w użyciu bibliotece do pakowania i wypakowywania plików. Wystarczy dać jej pliki; nie ma potrzeby wymyślać na nowo funkcji pakowania w twoich aplikacjach opartych na Qt!

ThreadWeaver dostarcza wysokopoziomowe API do zarządzania wątkami przy użyciu interfejsów opartych na zadaniach i kolejkach. Umożliwia proste planowanie wykonywania wątku poprzez określanie zależności pomiędzy wątkami i wykonywanie ich po spełnieniu tych zależności, znacznie upraszczając użycie wielu wątków.

KConfig jest Szkieletem stworzonym do radzenia sobie z przechowywaniem i odczytywaniem ustawień. Zapewnia API nakierowane na grupy. Działa z plikami INI i zgodnymi z XDG katalogami kaskadowymi. Tworzy kod na podstawie plików XML.

Solid dostarcza możliwość wykrywania sprzętu, a ponadto dostarcza dane na temat urządzeń przechowywania, wolumenów, procesora, stanu baterii, zarządzania energią, stanu sieci i interfejsów oraz Bluetooth. Dla partycji szyfrowanych, zarządzania zasilaniem i siecią, wymagane jest uruchomienie odpowiednich usług.

KI18n dodaje obsługę Gettext dla aplikacji, czyniąc łatwiejszym przepływ pracy nad tłumaczeniami aplikacji Qt w ogólnej infrastrukturze tłumaczeń wielu projektów.

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby uzyskać dostęp do Szkieletów KDE na Linuksie, zalecane jest używanie pakietów twojej wybranej dystrybucji. Strona wiki o pobieraniu oprogramowanie KDE na swojego Linuksa

Budowanie ze źródeł

Zupełny kod Szkieletów KDE 5.0 możnapobrać nieodpłatnie. Polecenia do zbudowania i wgrania Szkieletów KDE 5.0 są dostępne na stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.0.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu z części 1 jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludziom, którzy chcą współtworzyć szkielety lub śledzić postęp w rozwoju całego zestawu, zalecamy jednak użycie kdesrc-build. Szkielety 5.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów oraz bibliotek firm trzecich, takich jak Qt, jest dostępny na inqlude.org, archiwum bibliotek Qt. Cały wykaz z dokumentacją API jest na api.kde.org.

Współtwórz

Zainteresowani śledzeniem i rozwijaniem Szkieletów mogą sprawdzać repozytoria git i uczestniczyć w rozmowach na Liście rozmów o rozwoju Szkieletów KDE. Zasady i obecny stan projektu oraz plany są dostępne na Wiki Szkieletów. Rozmowy na żywo odbywają się na Kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Darmowego Oprogramowania która istnieje i rośnie tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy przeznaczają na nią swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców do pisania kodu, naprawiania błędów, ich zgłaszania, pisania dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każda pomoc jest wielce doceniania i chętnie przyjmowana. Przeczytaj stronę o wspieraniu KDE po więcej szczegółów nt. tego jak stać się spierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą inicjatywę Dołączenia do gry.