Przejdź to treści
K

Ogłoszenia o wydaniach

Szkielety KDE 5.0.0

7 czerwiec 2014. Społeczność KDE z dumą ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.0. Szkielety 5 są następną generacją bibliotek KDE, zmodularyzowanych i zoptymalizowanych pod kątem łatwości integracji z aplikacjami Qt. Szkielety dostarczają różnorodnych powszechnie potrzebnych możliwości w postaci dojrzałych i wypróbowanych bibliotek o przyjaznych warunkach licencji. Istnieje ponad 50 różnych Szkieletów tworzących to wydanie. Szkielety te zapewniają rozwiązania takie jak integracja sprzętu, obsługa formatu plików, dodatkowe elementy interfejsu, funkcje rysowania, sprawdzanie pisowni i więcej. Wiele ze Szkieletów jest między-platformowych i mają minimalne zależności lub nie mają ich w ogóle, czyniąc je łatwymi do zbudowania i dodania do każdej aplikacji Qt.

Szkielety KDE są wysiłkiem skierowanym na przebudowę bibliotek Platformy KDE 4 na zestaw niezależnych, między-platformowych modułów, które będą łatwo dostępne dla wszystkich programistów Qt w celu uproszczenia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztu programowania z Qt. Poszczególne Szkielety są między-platformowe, dobrze udokumentowane, wypróbowane, a ich używanie będzie znane programistom Qt, gdyż będą naśladować styl i standardy ustalone przez Projekt Qt. Szkielety są rozwijane według modelu zarządzania KDE z przewidywalnym planem wydań, przejrzystym i neutralnym względem firm procesie współtworzenia, otwartym zarządzaniem i elastycznym licencjonowaniem (LGPL).

The Frameworks have a clear dependency structure, divided into Categories and Tiers. The Categories refer to runtime dependencies:

The Tiers refer to compile-time dependencies on other Frameworks. Tier 1 Frameworks have no dependencies within Frameworks and only need Qt and other relevant libraries. Tier 2 Frameworks can depend only on Tier 1. Tier 3 Frameworks can depend on other Tier 3 Frameworks as well as Tier 2 and Tier 1.

Przejście z Platformy na Szkielety trwało przez 3 lata i było prowadzone przez najlepszych, od strony technicznej, współtwórców KDE.Dowiedz się więcej o Szkieletach 5 z tego artykułu z ubiegłego roku.

Główne zmiany

Obecnie dostępnych jest ponad 50 Szkieletów. Całkowity ich zestaw można przeglądać na stronach internetowych dokumentacji API. Poniżej przedstawiono wrażenia z tego co może dostarczyć funkcjonalność Szkieletów programistom aplikacji Qt.

KArchive dostarcza obsługi dla wielu popularnych kodeków kompresji w zamkniętej w sobie, zaawansowanej i łatwej w użyciu bibliotece do pakowania i wypakowywania plików. Wystarczy dać jej pliki; nie ma potrzeby wymyślać na nowo funkcji pakowania w twoich aplikacjach opartych na Qt!

ThreadWeaver dostarcza wysokopoziomowe API do zarządzania wątkami przy użyciu interfejsów opartych na zadaniach i kolejkach. Umożliwia proste planowanie wykonywania wątku poprzez określanie zależności pomiędzy wątkami i wykonywanie ich po spełnieniu tych zależności, znacznie upraszczając użycie wielu wątków.

KConfig jest Szkieletem stworzonym do radzenia sobie z przechowywaniem i odczytywaniem ustawień. Zapewnia API nakierowane na grupy. Działa z plikami INI i zgodnymi z XDG katalogami kaskadowymi. Tworzy kod na podstawie plików XML.

Solid dostarcza możliwość wykrywania sprzętu, a ponadto dostarcza dane na temat urządzeń przechowywania, wolumenów, procesora, stanu baterii, zarządzania energią, stanu sieci i interfejsów oraz Bluetooth. Dla partycji szyfrowanych, zarządzania zasilaniem i siecią, wymagane jest uruchomienie odpowiednich usług.

KI18n dodaje obsługę Gettext dla aplikacji, czyniąc łatwiejszym przepływ pracy nad tłumaczeniami aplikacji Qt w ogólnej infrastrukturze tłumaczeń wielu projektów.

Wgrywanie pakietów binarnych

W systemie Linux, używanie pakietów dla twojej ulubionej dystrybucji jest zalecanym sposobem na uzyskanie dostępu do szkieletów KDE. Pobierz oprogramowanie KDE na swoją dystrybucję Linuksa

Budowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy Szkieletów KDE 5.0.0 można pobrać nieodpłatnie z. Polecenia do budowania i wgrywania są dostępne na stronie informacyjnej szkieletów 5.0.0 KDE

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu z części 1 jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludziom, którzy chcą współtworzyć szkielety lub śledzić postęp w rozwoju całego zestawu, zalecamy jednak użycie kdesrc-build. Szkielety 5.0.0 wymagają Qt 5.2

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów oraz bibliotek firm trzecich, takich jak Qt, jest dostępny na inqlude.org, archiwum bibliotek Qt. Cały wykaz z dokumentacją API jest na api.kde.org.

Współtworzenie

Zainteresowani śledzeniem i rozwijaniem Szkieletów mogą sprawdzać repozytoria git i uczestniczyć w rozmowach na [Liście rozmów o rozwoju Szkieletów KDE] (https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-frameworks-devel).Zasady i obecny stan projektu oraz plany są dostępne na Wiki Szkieletów. Rozmowy na żywo odbywają się na Kanale IRC #kde-devel na Libera Chat.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Darmowego Oprogramowania która istnieje i rośnie tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy przeznaczają na nią swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców do pisania kodu, naprawiania błędów, ich zgłaszania, pisania dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każda pomoc jest wielce doceniania i chętnie przyjmowana. Przeczytaj stronę o wspieraniu KDE po więcej szczegółów nt. tego jak stać się spierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą inicjatywę Dołączenia do gry.