Przejdź to treści

KDE wydało Aplikacje KDE 16.08.0

August 18, 2016. Today, KDE introduces KDE Applications 16.08, with an impressive array of upgrades when it comes to better ease of access, the introduction of highly useful functionalities and getting rid of some minor issues, bringing KDE Applications one step closer to offering you the perfect setup for your device.

Kolourpaint, Cervisia and KDiskFree have now been ported to KDE Frameworks 5 and we look forward to your feedback and insight into the newest features introduced with this release.

In the continued effort to split Kontact Suite libraries to make them easier to use for third parties, the kdepimlibs tarball has been split into akonadi-contacts, akonadi-mime and akonadi-notes.

We have discontinued the following packages: kdegraphics-strigi-analyzer, kdenetwork-strigi-analyzers, kdesdk-strigi-analyzers, libkdeedu and mplayerthumbs. This will help us focus in the rest of the code.

Keeping in Kontact

The Kontact Suite has got the usual round of cleanups, bug fixes and optimizations in this release. Notable is the use of QtWebEngine in various compontents, which allows for a more modern HTML rendering engine to be used. We have also improved VCard4 support as well as added new plugins that can warn if some conditions are met when sending an email, e.g. verifying that you want to allow sending emails with a given identity, or checking if you are sending email as plaintext, etc.

New Marble version

Marble 2.0 is part of KDE Applications 16.08 and includes more than 450 code changes including improvements in navigation, rendering and an experimental vector rendering of OpenStreetMap data.

More Archiving

Ark can now extract AppImage and .xar files as well as testing the integrity of zip, 7z and rar archives. It can also add/edit comments in rar archives

Ulepszenia terminala

Konsole has had improvements regarding font rendering options and accessibility support.

I więcej!

Kate otrzymała ruchome zakładki. Więcej na temat...

KGeography dodano mapy województw i regionów Burkina Faso.

Aggressive Pest Control

More than 120 bugs have been resolved in applications including the Kontact Suite, Ark, Cantor, Dolphin, KCalc, Kdenlive and more!

Pełny dziennik zmian

Pełną listę zmian można znaleźć tutaj

Głoś słowo

Nietechniczni współtwórcy są ważną częścią powodzenia KDE. Podczas gdy firmy tworzące zamknięte oprogramowanie mają ogromne budżety na reklamy dla nowych wydań programów, KDE polega na ludziach rozmawiających z innymi ludźmi. Nawet dla tych, którzy nie są programistami, istnieje wiele sposobów na wsparcie wydań Aplikacji KDE. Zgłaszanie błędów. Zachęcanie innych do dołączenia do Społeczności KDE. Lub wsparcie organizacji nonprofit stojącej za społecznością KDE

Wspominaj o nas w sieciach społecznościowych. Wstawiaj opowiadania na stronach z wieściami, używaj kanałów takich jak delicious, digg, reddit oraz twitter. Wysyłaj zrzuty ekranów swojego pulpitu na usługi takie jak Facebook, Flickr, ipernity czy Picasa oraz na odpowiednie grupy. Twórz filmy i wysyłaj je na YouTube, Blip.tv oraz Vimeo. Oznaczaj spisy i wysłane materiały słowem 'KDE'. Łatwo je potem znaleźć, a zespołowi od promocji KDE umożliwia przeanalizowanie rozgłosu wydań Aplikacji KDE.

Wgrywanie pakietów binarnych Aplikacji KDE

Pakiety

Niektórzy z dostawców systemów Linux/UNIX uprzejmie dostarczyli pakiety Aplikacji KDE dla niektórych wersji swoich dystrybucji, a w pozostałych przypadkach, zrobili to wolontariusze ze społeczności. Pakiety binarne, a także uaktualnienia, mogą stać się dostępne w nadchodzących tygodniach.

Położenie pakietów

Po bieżący wykaz dostępnych pakietów binarnych, o których Projekt KDE został powiadomiony, odwiedź Wiki Społeczności.

Budowanie Aplikacji KDE

Pełny kod źródłowy aplikacji KDE można pobrać nieodpłatnie z](https://download.kde.org/stable/applications/16.08.0/src)Polecenia do zbudowania i wgrania Aplikacji KDE są dostępne na 16.08.0 stronie informacyjnej Aplikacji KDE

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Darmowego Oprogramowania która istnieje i rośnie tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy przeznaczają na nią swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców do pisania kodu, naprawiania błędów, ich zgłaszania, pisania dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każda pomoc jest wielce doceniania i chętnie przyjmowana. Przeczytaj stronę o wspieraniu KDE po więcej szczegółów nt. tego jak stać się spierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą inicjatywę Dołączenia do gry.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Windows, Haiku, and macOS.


Uwagi do znaku towarowego.

KDE® oraz logo Środowiska Pulpitu K® są zarejestrowanymi znakami towarowymi KDE e.V..
Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym Otwartej Grupy w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie z tego ogłoszenia są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakt dla prasy

Po więcej szczegółów wyślij nam wiadomość: press@kde.org