Przejdź to treści

Aplikacje KDE 4.12 są olbrzymim krokiem naprzód w zarządzaniu informacją osobistą i dostarczają wiele ogólnych ulepszeń

Środa, 18 Grudzień 2013


Społeczność KDE jest dumna z tego, że może ogłosić znaczne uaktualnienia do Aplikacji KDE dostarczające nowych funkcji i poprawek. Wydanie to oznacza znaczne ulepszenia w stosie ZIO KDE, z dużo lepszą wydajnością i mnogością nowych funkcji. Kate gładko zintegrowało wtyczki Pythona i dodało wstępną obsługę makr Vim, a gry i aplikacje edukacyjne zyskały nowe funkcje.

Najbardziej zaawansowany graficzny edytor tekstowy na Linuksa znów został poddany pracom nad uzupełnianiem kodu, tym razem wprowadzonozaawansowane dopasowywanie kodu, obsługę skróceń i częściowe dopasowywanie w klasach. Na przykład, wpisanie 'QualIdent' uzupełni się w nowym kodzie do 'QualifiedIdentifier'. Kate zyskało takżewstępną obsługę makr Vim. Najlepszym z tego wszystkiego jest to, że te ulepszenia skapują do KDevelop i innych aplikacji używających technologii Kate.

Przeglądarka dokumentów Okular od teraz bierze pod uwagę sprzętowe marginesy drukarki , zyskał obsługę dźwięku i ruchomego obrazu dla epub, lepsze znajdywanie oraz obsługę transformacji uwzględniając te związane z metadanymi obrazów Exif. W narzędziu do diagramów UML Umbrello od teraz można rysować skojarzeniaprzy użyciu różnych układów a sam Umbrello wizualnie pokazuje czy element interfejsu jest udokumentowany.

Strażnik prywatności KGpg pokazuje użytkownikom i Zarządcy Portfeli KDE więcej informacji, a narzędzie do zapisywania haseł od teraz może przechowywać je w postaci GPG. W Konsoli wprowadzono nową funkcję: Ctrl-kliknięcie do bezpośredniego uruchamiania adresów URL z wyjścia konsoli. Teraz może ona także wyświetlać procesy, które przestrzegają przed wyjściem.

KWebKit dodaje możliwość do samoczynnego przeskalowania treści celem dopasowania do rozdzielczości pulpitu. Dla zarządcy plików Dolphin wzrosła wydajność sortowania i pokazywania plików, czemu towarzyszyło zmniejszenie użycia pamięci i przyspieszenie działania rzeczy. W KRDC wprowadzono samoczynne ponowne połączenia w VNC, a KDialog od teraz zapewnia dostęp do pól wiadomości 'detailedsorry' i 'detailederror' celem bardziej informacyjnych skryptów konsoli. W Kopete uaktualniono wtyczkę OTR, a protokół Jabber zyskał obsługę dla XEP-0264: Miniatury przesyłanych plików. Poza tymi funkcjami, skupiano się głównie na porządkowaniu kodu i pozbywaniu się ostrzeżeń kompilatora.

Gry i oprogramowanie edukacyjne

Można zauważyć wiele pracy w różnych obszarach gier KDE. KReversi jest od teraz oparty na QML i Qt Quick, czyniąc rozgrywkę milszą oku i bardziej płynną. KNetWalk został również przystosowany z tymi samymi korzyściami , a także zyskał możliwość ustawienia siatki z własną szerokością i wysokością. . Konquest zyskał nowego wymagającego gracza o sztucznej inteligencji o nazwie 'Becai'.

W aplikacjach edukacyjnych nastąpiły pewne znaczące zmiany. KTouch wprowadza obsługę własnych lekcji i kilka nowych kursów; KStars posiada nowy dokładniejszy moduł wyrównywania dla teleskopów, tu znajdziesz film na youtube na temat innych funkcji. Cantor, który oferuje prosty i zaawansowany interfejs użytkownika dla różnych silników matematycznych, od teraz dysponuje silnikami dla Python2 oraz Scilab. Przeczytaj więcej o zaawansowanym silniku Scilab here. W Marble dodano integrację z ownCloud (ustawienia są dostępne w Ustawieniach) i dodaje obsługę wyświetlania nakładki. W KAlgebra możliwym stało się eksportowanie wykresów 3D do PDF, będąc wspaniałym sposobem na udostępnianie twojej pracy. Ostatnie lecz nie mniej ważne, naprawiono wiele błędów w różnych programach edukacyjnych KDE.

Poczta, kalendarz i informacje osobiste

ZIO KDE, zestaw aplikacji KDE do obsługi poczty, kalendarza i innych informacji osobistych, na nimi wszystkimi dużo pracowano.

Zaczynając od klienta pocztowego KMail, zyskał on obsługę AdBlock (gdy włączony jest HTML) i ulepszone wykrywanie oszustw poprzez rozwijanie skróconych adresów URL. Nowy agent Akonadi o nazwie AgentKataloguArchiwum pozwala użytkownikom na zarchiwizowanie przeczytanych wiadomości pocztowych do określonych katalogów, a graficzny interfejs użytkownika funkcjonalności Wyślij Później został posprzątany. KMail korzysta także z ulepszonej obsługi filtrów Sieve. Sieve pozwala na filtrowanie wiadomości pocztowych po stronie serwera, a od teraz możesz tworzyć i modyfikować filtry na serwerach oraz przekształcać istniejące filtry KMail na filtry serwera. Ulepszona została także obsługaskrzynki pocztowej.

W innych aplikacjach, kilka ze zmian czynią pracę łatwiejszą i przyjemniejszą. Wprowadzono nowe narzędzie, EdytorMotywówKontaktów, które pozwala na tworzenie motywów Grantlee dla Książki Adresowej KDE do wyświetlania kontaktów. Książka adresowa może od teraz pokazać podgląd przed wydrukowaniem danych. W KNotes poważnie popracowano nad naprawianiem błędów. Narzędzie do blogowania Blogilo radzi sobie teraz z tłumaczeniami. Jak zawsze pojawiło się wiele poprawek i ulepszeń w przestrzeni wszystkich aplikacji ZIO KDE.

Z korzyścią dla wszystkich aplikacji dużo pracowano nad wydajnością, stabilnością i skalowalnością wewnętrznego składu danych ZIO KDE, naprawiającobsługę dla PostgreSQL w najświeższym Qt 4.8.5. Pojawiło się nowe narzędzie wiersza poleceń, WoźnyKalendarza, który poszukuje błędnych wystąpień we wszystkich danych kalendarza wyświetlając przy tym okno diagnostyczne. Specjalnie podziękowania dla Laurent Montel za pracę jaką wkłada w funkcje ZIO KDE!

Instalowanie aplikacji KDE

Oprogramowanie KDE, włączając w to wszystkie jego biblioteki i aplikacje, jest dostępne na warunkach Wolnego Oprogramowania. Oprogramowanie KDE działa na rozmaitych konfiguracjach sprzętowych i architekturach procesora, takich jak ARM i x86, systemach operacyjnych oraz działa z każdym rodzajem menadżera okien czy otoczeniem pulpitu. Poza Linuksem i innymi, opartymi o UNIKSA, systemami operacyjnymi można też znaleźć wersję na Microsoft Windows na stronie Oprogramowanie KDE na Windows i wersję dla Apple Mac OS X na stronie Oprogramowanie KDE na Mac. Eksperymentalne wydania aplikacji KDE, dla różnych platform przenośnych, takich jak MeeGo, MS Windows Mobile i Symbian można znaleźć w sieci, aczkolwiek są one teraz niewspierane. Plasma Active jest środowiskiem użytkownika dla szerokiego zakresu urządzeń, takich jak komputery typu tablet i inne przenośne.

Oprogramowanie KDE można pobrać w postaci źródła i różnych formatów binarnych z download.kde.org, ale można je także uzyskać na CD-ROMlub w każdym znaczącym systemie operacyjnym GNU/Linuks i UNIX obecnie dostępnym.

Pakiety

Niektórzy wydawcy Linux/UNIX OS uprzejmie dostarczyli pakiety binarne Szkieletów KDE %[1] dla niektórych wersji ich dystrybucji, a w niektórych przypadkach dokonali tego wolontariusze społeczności.

Położenie pakietów

Po bieżącą listę dostępnych pakietów binarnych, o których został poinformowany Zespół wydawniczy KDE, proszę zajrzyj na stronę Wiki Społeczności.

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE %[1] można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania KDE Szkieletów KDE %[1] są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE %[1].

Wymagania systemowe

Aby uzyskać najwięcej z tych wydań, zalecamy użycie najnowszej wersji Qt, takiej jak 4.8.4. Jest to potrzebne, aby zapewnić odczucie stabilności i wydajności, jako iż pewne ulepszenia poczynione w oprogramowaniu KDE, w rzeczywistości zostały dokonane w strukturze programistycznej Qt.

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania KDE, zalecamy także użycie najnowszych sterowników graficznych dla twojego systemu, jako iż może to znacznie polepszyć odczucia użytkownika, zarówno w opcjonalnej funkcjonalności, jak i w ogólnej wydajności i stabilności.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Windows, Haiku, and macOS.


Uwagi do znaku towarowego.

KDE® oraz logo Środowiska Pulpitu K® są zarejestrowanymi znakami towarowymi KDE e.V..
Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym Otwartej Grupy w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie z tego ogłoszenia są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakt dla prasy

Po więcej szczegółów wyślij nam wiadomość: press@kde.org