Hopp til innhaldet

Gje pengegåve og støtt KDE

Help us create software that gives you full freedom and protects your privacy, and be a part of a great community

Become a Supporting Member

One-Time Donations

(Powered by PayPal)

Other Ways to Donate

We also accept donations with custom monthly amounts, direct bank transfer in the EU, personal check in the US, matching via Benevity, and GitHub Sponsors.
Lær meir

Kva brukar me pengane til?

Pengegåvene dykkar finansierer blant anna lønn for tilsette og eksterne leverandørar. Desse inngår i det større KDE-fellesskapet vårt, som utviklar, dokumenterer og promoterer KDE-programvare. Me brukar òg pengar på konferansar og utviklings­sprintar, teknisk infrastruktur og juridiske kostnadar ved forsvar for fri programvare.

Sponsor­program for verksemder

Arbeider du i ei verksemd som ønskjer å sponsa utviklinga av KDE-programvare? Samtidig som de då bidrar til utvikling av fri programvare, kan de få vist logoen dykkar på KDE-nettsida og i trykt marknadsførings­materiell.

Lær meir
Canonical Google SUSE The Qt Company Blue System Slimbook TUXEDO Computers GnuPG KDAB Basyskom Enioka

Om KDE e.V.

KDE e.V. er den ideelle organisasjonen som står bak KDE-fellesskapet. Han er registrert i Tyskland, og penge­gåver gjev derfor skatte­frådrag der. Viss du bur i eit anna EU-land, kan det òg vera du kan få skatte­frådrag. Ta kontakt med skatte­rådgjevaren din om du treng meir informasjon om dette.

Utstyr og tenester

Du kan òg donera utstyr og tenester til KDE. Me har ei oversikt over organisasjonar med større bidrag.