Hopp til innhaldet

Støtte og pengegåver frå dykk gjer KDE Gear mogleg. Hjelp oss å forbetra programma ved å gje ei pengegåve her.

KDE Gear 21.12.1

Torsdag 6. Januar 2022


Meir enn 120 program og fleire titals program­bibliotek og program­tillegg vert under namnet KDE Gear gjevne ut saman.

I dag kjem dei alle i ny versjon – med oppdaterte omsetjingar og feilrettingar.

Distroar og appbutikkar bør oppdatera pakkane sine.

Om KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Windows, Haiku, and macOS.


Varemerke.

Logoane til KDE® og K Desktop Environment® er registrerte varemerke tilhøyrande KDE e.V.
Linux er eit registrert varemerke tilhøyrande Linux Torvalds. UNIX er eit registrert varemerke tilhøyrande The Open Group i USA og andre land.
Alle andre varemerke og opphavs­rettar refererte til i denne kunngjeringa, tilhøyrer deira respektive eigarar.


Presse­kontaktar

Send oss ein e-post dersom du treng meir informasjon: press@kde.org