Hopp til innhaldet

Støtte og pengegåver frå dykk gjer KDE Gear mogleg. Hjelp oss å forbetra programma ved å gje ei pengegåve her.

KDE Gear 21.04.3

Torsdag 8. Juli 2021


Meir enn 120 program og fleire titals program­bibliotek og program­tillegg vert under namnet KDE Gear gjevne ut saman.

I dag kjem dei alle i ny versjon – med oppdaterte omsetjingar og feilrettingar.

Distroar og appbutikkar bør oppdatera pakkane sine.

Om KDE

KDE er ei internasjonal teknologi­gruppe som utviklar fri programvare for datamaskiner og mobil­telefonar. KDE har blant anna laga eit moderne skrivebords­system for Linux og UNIX, kontor- og gruppevare­program og fleire hundre andre program for blant anna Internett, multimedia, underhaldning, utdanning, grafikk og programmering. KDE-programma er omsette til meir enn 60 språk og er utforma for å vera lette å bruka og tilgjengelege for alle. Dei kan køyrast på både Linux, BSD, Windows og macOS.


Varemerke.

Logoane til KDE® og K Desktop Environment® er registrerte varemerke tilhøyrande KDE e.V.
Linux er eit registrert varemerke tilhøyrande Linux Torvalds. UNIX er eit registrert varemerke tilhøyrande The Open Group i USA og andre land.
Alle andre varemerke og opphavs­rettar refererte til i denne kunngjeringa, tilhøyrer deira respektive eigarar.


Presse­kontaktar

Send oss ein e-post dersom du treng meir informasjon: press@kde.org