Skip to content
K

Release Announcements

KDE Frameworks 5.0.0

ဇူလိုင် ၇ရက်၊ ၂၀၁၄။ ကေဒီအီးအသိုင်းအဝိုင်းသည် ကေဒီအီးမူဘောင်များ ၅.၀ ကို ဂုဏ်ယူစွာ ကြေညာခဲ့သည်။ မူဘောင်များ ၅ သည် ကျူတီအပ္ပလီကေးရှင်းများနှင့် လွယ်ကူစွာပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် အစိတ်အပိုင်းများစွာခွဲထားသော ကေဒီအီးကုတ်ကြည့်တိုက်များ၏ နောက်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပေသည်။ မူဘောင်မှ များစွာလှသော အသုံးများသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပျော့ပြောင်းသော လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များနှင့် သေချာစမ်းသပ်အကဲဖြတ်စိစစ်ထားသော ကုတ်ကြည့်တိုက်များပေးသည်။ ဤထုတ်ဝေမှုတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲလ်နှင့်ပေါင်းစည်းမှု၊ ဖိုင်လ်အချိုးအစားထောက်ပံ့မှု၊ နောက်ထပ်ဝစ်ဂျတ်များ၊ ပုံဆွဲဖန်ရှင်များ၊ စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှုနှင့် အခြားအသုံးဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါသည့် မူဘောင် ၅၀ကျော်ပါဝင်ပါသည်။ မူဘောင်အများစုသည် cross-platform ဖြစ်၍ မှီခိုပရိုဂရမ်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သောကြောင့် တည်ဆောက်ရာတွင် လွယ်ကူပြီး မည်သည့်ကျူတီအပ္ပလီကေးရှင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော ကေဒီအီး ပလက်ဖောင်း ၄ ကုတ်ကြည့်တိုက်များကို မှီခိုမှုကင်းမဲ့သော ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံသုံး၍ရသော မော်ဂျူးများအစုအဖြစ် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကေဒီအီးမူဘောင်များ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် ကျူတီအပ်ဖန်တီးမှုအား ရိုးရှင်းစေရန်၊ အရှိန်မြင့်တင်စေရန်၊ ကုန်ကျမှုလျော့နည်းစေရန်ကျူတီပရိုဂရမ်မာများထံ အလွယ်တကူရရှိစေနိုင်ခဲ့သည်။ ကေဒီအီးမှ ခေါင်းဆောင်၍ မူဘောင်များကို ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်လိုင်စင်(အယ်ဂျီပီအယ်)နှင့် တိုးတက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

မူဘောင်များတွင် မြင်သာသော မှီခိုပရိုဂရမ်ဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်။ ၎င်းကို အမျိုးအစားနှင့် အတန်းအစားများအဖြစ် ခွဲထားသည်။ အမျိုးအစားများသည် လုပ်ဆောင်ချိန်မှီခိုပရိုဂရမ်းများကို ဆိုလိုသည် -

အတန်းအစားများသည် အခြားမူဘောင်များအပေါ် ကွန်ပိုင်းချိန်မှီခိုမှုများကို ဆိုလိုသည်။ အတန်းအစား ၁ မူဘောင်များ၌ မူဘောင်များအတွင်း မှီခိုမှုလုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် ကျူတီနှင့် အခြားဆက်စပ်ကုတ်ကြည့်တိုက်များသာ လိုအပ်သည်။ အတန်းအစား ၂ မူဘောင်များသည် အတန်းအစား ၁ မူဘောင်များပေါ်သာ မှီခိုသည်။ အတန်းအစား ၃ မူဘောင်များသည် အခြားအတန်းအစား ၃ မူဘောင်များနှင့် အတန်းအစား ၂၊၁ မူဘောင်များပေါ် မှီခိုသည်။

ကေဒီအီးနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီပေးသူများမှ နည်းပြ၍ ပလက်ဖောင်းမှ မူဘောင်များသို့ ကူးပြောင်းမှုသည် သုံးနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မူဘောင်များ ၅ ကို ယခင်နှစ်က ဤအာတီကယ်တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာပါ

အထူးဖော်ပြချက်များ

မူဘောင် ၅၀ကျော် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းအေပီအိုင်ဒိုကူမန်တေးရှင်းတွင် အားလုံးကို ရှောက်ကြည့်ပါ။ အောက်တွင် မူဘောင်များမှ ကျူတီအပ္ပလီကေးရှင်းပရိုးရမ်မာများထံ ပေးသော လုပ်ဆောင်ချက်များအချို့၏ အမြင်များ ဖော်ပြထားသည်။

KArchive offers support for many popular compression codecs in a self-contained, featureful and easy-to-use file archiving and extracting library. Just feed it files; there's no need to reinvent an archiving function in your Qt-based application!

ThreadWeaver offers a high-level API to manage threads using job- and queue-based interfaces. It allows easy scheduling of thread execution by specifying dependencies between the threads and executing them satisfying these dependencies, greatly simplifying the use of multiple threads.

KConfig is a Framework to deal with storing and retrieving configuration settings. It features a group-oriented API. It works with INI files and XDG-compliant cascading directories. It generates code based on XML files.

Solid offers hardware detection and can inform an application about storage devices and volumes, CPU, battery status, power management, network status and interfaces, and Bluetooth. For encrypted partitions, power and networking, running daemons are required.

KI18n adds Gettext support to applications, making it easier to integrate the translation workflow of Qt applications in the general translation infrastructure of many projects.

Installing binary packages

On Linux, using packages for your favorite distribution is the recommended way to get access to KDE Frameworks. Get KDE Software on Your Linux Distro wiki page

Compiling from sources

The complete source code for KDE Frameworks 5.0.0 may be freely downloaded. Instructions on compiling and installing are available from the KDE Frameworks 5.0.0 Info Page.

Building from source is possible using the basic cmake .; make; make install commands. For a single Tier 1 framework, this is often the easiest solution. People interested in contributing to frameworks or tracking progress in development of the entire set are encouraged to use kdesrc-build. Frameworks 5.0.0 requires Qt 5.2.

A detailed listing of all Frameworks and other third party Qt libraries is at inqlude.org, the curated archive of Qt libraries. A complete list with API documentation is on api.kde.org.

ပါဝင်ကူညီပါ

Those interested in following and contributing to the development of Frameworks can check out the git repositories and follow the discussions on the KDE Frameworks Development mailing list. Policies and the current state of the project and plans are available at the Frameworks wiki. Real-time discussions take place on the #kde-devel IRC channel on Libera Chat.

Supporting KDE

KDE is a Free Software community that exists and grows only because of the help of many volunteers that donate their time and effort. KDE is always looking for new volunteers and contributions, whether it is help with coding, bug fixing or reporting, writing documentation, translations, promotion, money, etc. All contributions are gratefully appreciated and eagerly accepted. Please read through the Supporting KDE page for further information or become a KDE e.V. supporting member through our Join the Game initiative.