Skip to content

Plasma 5.11 Makes the Desktop More Powerful, Elegant and Secure

Image of Plasma 5.11

KDE Plasma 5.11

Tuesday, 10 October 2017

Hoxe KDE publica o seu lanzamento de funcionalidades de Plasma de outono, KDE Plasma 5.11. Plasma 5.11 trae unha aplicación de configuración cun novo deseño, notificacións melloradas e un xestor de tarefas máis potente. Plasma 5.11 é o primeiro lanzamento que contén o novo «Vault», un sistema para permitir aos usuarios cifrar e abrir conxuntos de documentos dunha maneira segura e fácil, o que converte a Plasma nunha escolla excelente para xente que xestiona información privada e confidencial.

Novo deseño da configuración do sistema

System Settings' New Design

Novo deseño da configuración do sistema

O novo deseño da interface de usuario da configuración do sistema permite acceder de maneira máis fácil a opcións habituais. É o primeiro paso de cara a facilitar a navegación e o uso desta aplicación de uso habitual pero complexo. O novo deseño engádese como opción, os usuarios que prefiren a icona anterior ou vistas de árbore poden volver ao seu método de navegación preferido.

Historial de notificacións

Notification History

Historial de notificacións

Por demanda popular, as notificacións almacenan notificacións perdidas e caducadas nun historial. Esta é a primeira parte dun esforzo continuado para modernizar o sistema de notificacións de Plasma. Isto permite aos usuarios sobrepor o comportamento de aplicacións que non marcan as súas notificacións como persistentes, e e ver o que ocorre na súa ausencia.

Melloras do xestor de tarefas

Kate with Session Jump List Actions

Kate con accións de lista de salto de sesións

O xestor de tarefas de Plasma estabelece os cimentos para permitir que as aplicacións fornezan accións de lista de salto dinámicas. En Plasma 5.10 as aplicacións tiñan que definir accións adicionais engadidas ás súas entradas de tarefas de maneira estática. As novas funcións permiten que as aplicacións fornezan acceso a funcións internas (como a lista de sesións de editores de texto, opcións para cambiar a aplicación ou o estado do documento, etc.) segundo o que a aplicación está a facer nun momento dado. Ademais agora pódense recolocar as xanelas nos grupos emerxentes, o que permite aos usuarios facer máis previsíbel a orde das aplicacións que teñen abertas. Ademais de todos os cambios, mellorouse o rendemento do xestor de tarefas para traballar de maneira máis fluída.

Plasma Vault

Plasma Vault Stores Your Files Securely

Plasma Vault almacena ficheiros de maneira segura

O novo Plasma Vault ofrece fortes funcionalidades de cifrado para usuarios que adoitan xestionar información sensíbel, confidencial ou privada, e fainas fáciles de usar. Plasma Vault permite bloquear e cifrar conxuntos de documentos e ocultalos de ollos alleos incluso cando o usuario ten a sesión iniciada. Estas «caixas fortes» poden descifrarse e abrirse facilmente. Plasma Vault estende a funcionalidade de actividades de Plasma con almacenamento seguro.

Melloras do menú de inicio de aplicacións

Edit Application Entries Direct from Menu.

Editar as entradas das aplicacións directamente desde o menú.

Kicker without Sidebar

Kicker sen barra lateral

Search results in launchers have gained features previously only available to applications listed on the menu. You no longer need to manually look for an application just to edit or uninstall it. The Kicker application launcher now hides its sidebar if no favorites are present, leading to a cleaner look. It also supports choosing an icon from the current icon theme rather than only pictures on your hard drive. You can now have different favorites per activity.

The different app menus now all share which applications are listed as favourites so you don't lose your settings if you decide to change your launcher.

Vista de cartafoles

Folder View, which became the default desktop layout in Plasma 5.10, saw many improvement based on user feedback. It supports more keyboard shortcuts, such as Ctrl+A to “Select All”, and spreads icons more uniformly across the visible area to avoid unpleasant gaps on the right and bottom edges of a screen. Moreover, startup has been sped up and interacting with icons results in significantly less disk access.

Wayland

One app window, two monitors, two DPIs

Unha xanela de aplicación, dous monitores, dous DPIs

Wayland é a seguinte xeración de tecnoloxía de servidor de pantalla que está a introducirse nos escritorios de Linux. Wayland permite unha mellor calidade visual e un consumo de recursos menor ao tempo que fornece máis seguridade coas súas semánticas de protocolo máis claras. A funcionalidade máis salientable dunha sesión completa de Wayland son gráficos cun mellor rendemento, que se traducen nunha experiencia de usuario superior. A compatibilidade de Plasma con Wayland leva moito tempo en progreso, e se ben aínda non pode substituír completamente a X11, cada vez son máis os usuarios que gozan de Wayland no seu día a día.

Traballouse a reo en facer Plasma compatíbel con Wayland. Agora KWin, o compositor de Wayland de Plasma, pode cambiar automaticamente a escala segundo a densidade de píxeles das pantallas e incluso facelo de maneira individual para cada pantalla. Isto mellorará de maneira significativa a experiencia de usuario en configuracións con varios monitores, como cando se conecte un monitor externo normal a un portátil moderno de alta resolución. Ademais, as aplicacións vellas incompatíbeis con esta funcionalidade poden cambiarse de escala para continuar sendo lexíbeis.

Comezou o traballo para permitir un ambiente sen X, iniciando a capa de compatibilidade Xwayland só cando unha aplicación o necesita. Co tempo isto traerá consigo unha mellora de seguridade e rendemento, e reducirá o consumo de recursos. Ademais agora pódese usar ConsoleKit2 en vez de logind para configurar unha sesión de Wayland, estendendo así o número de plataformas compatíbeis.

Entre as melloras adicionais están:

View full changelog

Package Downloads

Distributions have created, or are in the process of creating, packages listed on our wiki page.

Note that packages of this release might not be available on all distributions at the time of this announcement.

Package download wiki page

Supporting KDE

KDE is a Free Software community that exists and grows only because of the help of many volunteers that donate their time and effort. KDE is always looking for new volunteers and contributions, whether it is help with coding, bug fixing or reporting, writing documentation, translations, promotion, money, etc. All contributions are gratefully appreciated and eagerly accepted. Please read through the Supporting KDE page for further information or become a KDE e.V. supporting member through our Join the Game initiative.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Windows, Haiku, and macOS.


Trademark Notices.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V..
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Press Contacts

For more information send us an email: press@kde.org