Skip to content

19.12 RC Releases

  1. november 2019. KDE väljalasketeenus laskis ühekorraga välja üle 120 rakenduse ning kümneid teeke ja omadusi lisavaid pluginaid.

Täna saavad nad kõik väljalaskekandidaadi staatuse, mis tähendab, et need on omaduste poolest lõppvariandid, aga vajavad vigade parandamiseks veel testimist.

Distributsioonide ja rakenduste hoidlate pakendajad peaksid probleemide kontrollimiseks uuendama oma väljalaske-eelseid kanaleid.

Pressikontaktid

Täpsema teabe saamiseks saatke meile e-kiri: press@kde.org.