Přejít na obsah
K

Oznámení vydání

KDE Frameworks 5.93.0

Sobota, 9 Duben 2022

KDE dnes oznamuje vydání KDE Frameworks 5.93.0.

KDE Frameworks je 83 doplňkových knihoven pro Qt, které poskytují širokou škálu běžně potřebných funkcionalit ve vyzrálých, společně hodnocených a testovaných knihovnách s přívětivými licenčními podmínkami. Pro začátek si přečtěte Oznámení vydání KDE Frameworks.

Toto vydání je částí série plánovaných měsíčních vydání, které zpřístupňují vylepšení pro vývojáře v rychlém a předvídatelném způsobu.

Nové v této verzi

Breeze Icons

Extra CMake Modules

KDE Doxygen Tools

KAuth

KBookmarks

KCalendarCore

KCMUtils

KConfig

KConfigWidgets

KContacts

KCoreAddons

KCrash

KDeclarative

KDELibs 4 Support

KFileMetaData

KGlobalAccel

KDE GUI Addons

KHolidays

KHTML

KIdleTime

KImageFormats

KIO

Kirigami

KItemViews

KNewStuff

KPackage Framework

KParts

KPty

KQuickCharts

KRunner

KTextEditor

KWayland

KWidgetsAddons

KXMLGUI

ModemManagerQt

NetworkManagerQt

Plasma Framework

QQC2StyleBridge

Solid

Sonnet

Syntax Highlighting

Security information

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

Instalace binárních balíčků

On Linux, using packages for your favorite distribution is the recommended way to get access to KDE Frameworks. Get KDE Software on Your Linux Distro wiki page

Kompilace ze zdrojových kódů

The complete source code for KDE Frameworks 5.93.0 may be freely downloaded. Instructions on compiling and installing are available from the KDE Frameworks 5.93.0 Info Page.

Building from source is possible using the basic cmake .; make; make install commands. For a single Tier 1 framework, this is often the easiest solution. People interested in contributing to frameworks or tracking progress in development of the entire set are encouraged to use kdesrc-build. Frameworks 5.93.0 requires Qt 5.15.2.

A detailed listing of all Frameworks and other third party Qt libraries is at inqlude.org, the curated archive of Qt libraries. A complete list with API documentation is on api.kde.org.

Zapojte se

Those interested in following and contributing to the development of Frameworks can check out the git repositories and follow the discussions on the KDE Frameworks Development mailing list. Policies and the current state of the project and plans are available at the Frameworks wiki. Real-time discussions take place on the #kde-devel IRC channel on Libera Chat.

Podpora KDE

KDE is a Free Software community that exists and grows only because of the help of many volunteers that donate their time and effort. KDE is always looking for new volunteers and contributions, whether it is help with coding, bug fixing or reporting, writing documentation, translations, promotion, money, etc. All contributions are gratefully appreciated and eagerly accepted. Please read through the Supporting KDE page for further information or become a KDE e.V. supporting member through our Join the Game initiative.