Přejít na obsah
K

Oznámení vydání

KDE Frameworks 5.11.0

Pátek, 12 Červen 2015

KDE dnes oznamuje vydání KDE Frameworks 5.11.0.

KDE Frameworks je 60 doplňkových knihoven pro Qt, které poskytují širokou škálu běžně potřebných funkcionalit ve vyzrálých, společně hodnocených a testovaných knihovnách s přívětivými licenčními podmínkami. Pro začátek si přečtěte Oznámení vydání KDE Frameworks.

Toto vydání je částí série plánovaných měsíčních vydání, které zpřístupňují vylepšení pro vývojáře v rychlém a předvídatelném způsobu.

Nové v této verzi

Extra CMake Modules

Framework Integration

KActivities

(no changelog provided)

KAuth

KCodecs

KCompletion

KConfig

KCoreAddons

KDeclarative

KDELibs 4 Support

KDocTools

KEmoticons

KGlobalAccel

KIconThemes

KIO

KNewStuff

KNotification

Package Framework

KPeople

KPty

Kross

KService

KTextEditor

KTextWidgets

KWidgetsAddons

KXMLGUI

NetworkManagerQt

Plasma Framework

Sonnet

You can discuss and share ideas on this release in the comments section of the dot article.

Instalace binárních balíčků

On Linux, using packages for your favorite distribution is the recommended way to get access to KDE Frameworks. Get KDE Software on Your Linux Distro wiki page

Kompilace ze zdrojových kódů

The complete source code for KDE Frameworks 5.11.0 may be freely downloaded. Instructions on compiling and installing are available from the KDE Frameworks 5.11.0 Info Page.

Building from source is possible using the basic cmake .; make; make install commands. For a single Tier 1 framework, this is often the easiest solution. People interested in contributing to frameworks or tracking progress in development of the entire set are encouraged to use kdesrc-build. Frameworks 5.11.0 requires Qt .

A detailed listing of all Frameworks and other third party Qt libraries is at inqlude.org, the curated archive of Qt libraries. A complete list with API documentation is on api.kde.org.

Zapojte se

Those interested in following and contributing to the development of Frameworks can check out the git repositories and follow the discussions on the KDE Frameworks Development mailing list. Policies and the current state of the project and plans are available at the Frameworks wiki. Real-time discussions take place on the #kde-devel IRC channel on Libera Chat.

Podpora KDE

KDE is a Free Software community that exists and grows only because of the help of many volunteers that donate their time and effort. KDE is always looking for new volunteers and contributions, whether it is help with coding, bug fixing or reporting, writing documentation, translations, promotion, money, etc. All contributions are gratefully appreciated and eagerly accepted. Please read through the Supporting KDE page for further information or become a KDE e.V. supporting member through our Join the Game initiative.