Salta al contingut
K

Anuncis de llançament

Frameworks 5.0.0 del KDE

7 de juliol de 2014. La comunitat KDE anuncia amb satisfacció els Frameworks 5.0 de KDE. Els Frameworks 5 són la propera generació de les biblioteques del KDE, modularitzades i optimitzades per a una integració senzilla en les aplicacions Qt. Els Frameworks ofereixen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades per iguals i ben provades, amb unes clàusules amistoses de llicència. Hi ha uns 50 Frameworks diferents com a part d'aquesta publicació que proporcionen solucions que inclouen integració de maquinari, implementació de formats de fitxer, ginys addicionals, funcions de dibuixat, verificació ortogràfica i més. Molts Frameworks són multiplataforma i tenen dependències mínimes o no en tenen d'extres, facilitant la seva construcció i afegir-les a qualsevol aplicació Qt.

Els Frameworks de KDE representen un esforç per refer les potents biblioteques de la Plataforma 4 del KDE en un conjunt de mòduls independents multiplataforma que estaran disponibles aviat a tots els desenvolupadors en les Qt per simplificar, accelerar i reduir el cost de desenvolupament en les Qt. Els Frameworks individuals són multiplataforma i estan ben documentats i provats i el seu ús serà familiar als desenvolupadors en les Qt, seguint l'estil i els estàndards definits pel projecte Qt. Els Frameworks s'han desenvolupat d'acord amb el model provat de govern del KDE amb una planificació de publicacions predictible, un procés de col·laboració clar i independent de venedors, governació oberta i llicència flexible (LGPL).

Els Frameworks tenen una estructura clara de dependències, dividides en categories i nivells. Les categories es refereixen a dependències en temps d'execució:

Els nivells («Tiers») es refereixen a dependències d'altres Frameworks en temps de compilació. Els Frameworks de nivell 1 no tenen dependències amb els Frameworks i només necessiten les Qt i altres biblioteques importants. Els Frameworks de nivell 2 poden dependre només del nivell 1. Els Frameworks de nivell 3 poden dependre d'altres Frameworks de nivell 3 i també de nivell 2 i nivell 1.

La transició des de la Plataforma als Frameworks s'ha portat a terme durant 3 anys, guiat pels principals col·laboradors tècnics del KDE. Apreneu més quant als Frameworks 5 en aquest article de l'any passat.

Cal destacar

Actualment hi ha més de 50 Frameworks disponibles. Consulteu el conjunt complet a la documentació en línia de l'API. A sota hi ha una impressió d'algunes funcionalitats que els Frameworks ofereixen als desenvolupadors d'aplicacions en Qt.

El KArchive ofereix la implementació per a molts còdecs populars de compressió en una biblioteca d'arxiu i extracció de fitxers autocontinguda, plena de funcionalitats i d'ús senzill. N'hi ha prou en passar-hi fitxers; no hi ha cap necessitat de reinventar cap funció d'arxiu en una aplicació basada en Qt!

El ThreadWeaver ofereix una API d'alt nivell per gestionar fils usant interfícies basades en treballs i cues. Permet una planificació senzilla de fils d'execució especificant dependències entre fils i executant-los en satisfer-se aquestes dependències, simplificant enormement l'ús de fils múltiples.

El KConfig és un Framework per tractar amb l'emmagatzematge i recuperació dels paràmetres de configuració. Ofereix una API orientada a grups. Funciona amb fitxers INI i directoris en cascada que compatibles amb XDG. Genera codi basat en fitxers XML.

El Solid ofereix detecció del maquinari i pot informar a una aplicació quant als dispositius d'emmagatzematge i volums, CPU, estat de les bateries, gestió d'energia, estat de la xarxa i interfícies, i Bluetooth. Per a les particions encriptades, energia i xarxes es requereix l'execució de dimonis.

El KI18n afegeix la funcionalitat del Gettext a les aplicacions, facilitant la integració del flux de treball de les traduccions a les aplicacions Qt en la infraestructura de traducció general de molts projectes.

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks de KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Pàgina wiki d'obtenció del programari KDE per a la vostra distribució Linux

Compilació a partir del codi font

El codi font complet de les aplicacions KDE es pot descarregar lliurement. Les instruccions sobre la compilació i instal·lació estan disponibles a la pàgina d'informació de les aplicacions 5.0.0 KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.0.0 requereixen les Qt 5.2.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Col·laboreu-hi

Aquells interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden revisar els repositoris Git i seguir els debats a la llista de correu de desenvolupament dels Frameworks de KDE La política, l'estat actual del projecte i els plans estan disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal #kde-devel d'IRC a Libera Chat.

Patrocini de KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de patrocini de KDE per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.