KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

KDE wydało Plazmę 5.2

Dostępne również w:

English | Català | Français | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

Wtorek, 27 stycznia 2015. Dzisiaj KDE wydaje Plazmę 5.2. Wydanie to dodaje kilka nowych składników, kilka nowych możliwości i naprawia wiele błędów.

Plazma 5.2

Nowe składniki

Ustawienia dla dwóch monitorów
Ustawienia dla dwóch monitorów KEkran

W tym wydaniu Plazmy pojawia się kilka nowych składników uzupełniających możliwości twojego pulpitu:

BlueDevil: zestaw składników pulpitu do zarządzania urządzeniami Bluetooth. Moduł ustawi twoją mysz, klawiaturę, wysyłanie i odbieranie plików, a także umożliwi przeglądanie zawartości urządzeń.

KSSHAskPass: jeśli używasz komputerów przy użyciu kluczy ssh i klucze te mają hasła, to moduł ten dostarczy graficznego interfejsu do wprowadzania tych haseł.

Muon: wgrywaj i zarządzaj oprogramowaniem i innymi dodatkami dla twojego komputera.

Ustawienia wystroju logowania (SDDM): SDDM jest od teraz domyślnym programem do zarządzania logowaniem do Plazmy i umożliwia ustawienie swojego wyglądu.

KEkran: ma swoje pierwsze wydanie przy okazji wydania Plazmy 5. Jest to moduł Ustawień Systemowych do dopasowywania obsługi wielu monitorów.

Wygląd aplikacji GTK: ten nowy moduł umożliwia ustawianie wyglądu aplikacji dla Gnome.

KDecoration: ta nowa biblioteka ułatwia tworzenie wystrojów dla KWin, programu do zarządzania oknami Plazmy. Zawiera znaczące ulepszenia w zarządzaniu pamięcią, jest wydajniejsza i stabilniejsza. Jeśli brakuje ci jakichś możliwości, to się nie martw, bo wrócą wraz z wydaniem Plazmy 5.3.

Inne zmiany

Wycofywanie zmian w układzie pulpitu Plazmy

Cofanie zmian na pulpicie
Wycofywanie zmian w układzie pulpitu

Mądrzejsze sortowanie wyników w KRunner, naciśnij Alt-spacja, aby móc łatwo przeszukiwać twój komputer

Mądre sortowanie w KRunner
Mądre sortowanie w KRunner

Wystroje okien Bryzy nadają twojemu pulpitowi nowy wygląd i od teraz są ustawione domyślnie.

Nowa wystrój okien Bryzy
Nowa wystrój okien Bryzy

Artyści z grupy oprawy graficznej ciężko pracowali nad wieloma nowymi Ikonami Bryzy

Nowa wystrój okien Bryzy
Więcej ikon Bryzy

Dodano nowy, biały zestaw wskaźników dla Bryzy.

Nowe elementy interfejsu plazmy: 15 puzzli, przeglądarka sieciowa, pokaż pulpit

Plazmoid przeglądarki sieciowej
Plazmoid przeglądarki sieciowej

Sterowanie odtwarzaczem muzyki w KRunner, naciśnij Alt-Spacja i wpisz "next", aby zmienić utwór

Alternatywne menu aplikacji Kicker ma możliwość wgrywania aplikacji z menu i umożliwia jego edytowanie.

Nasze wyszukiwanie na pulpicie Baloo zostało poddane optymalizacją pod kątem szybszego uruchamiania. Od teraz wykorzystuje 2-3x mniej procesora przy swoim uruchamianiu. Przetwarzanie składni zapytań obsługuje właściwości "type" / "kind", więc możesz wpisać "kind:Audio" w krunner, aby odfiltrować wyniki związane z muzyką.

W blokowaniu ekranu ulepszyliśmy integrację z logind, aby upewnić się, że ekran jest właściwie zablokowany przed uśpieniem. Tło ekranu logowania można ustawić. Wewnętrznie wykorzystywane są części protokołu Wayland, który jest przyszłością pulpitu Linux .

Ulepszono obsługę wielu monitorów. Kod wykrywający wiele monitorów został przystosowany do bezpośredniego wykorzystywania rozszerzenia XRandR, zostało naprawionych wiele błędów związanych z jego używaniem.

Domyślne aplikacje na panelu Kickoff zostały uaktualnione tak, aby zawierały także Komunikator Internetowy, Kontact oraz Kate.

Wszyscy cieszymy się z powrotu możliwości włączania/wyłączania gładzika dla laptopów.

Bryza ustawi pasujący wystrój GTK przy pierwszym logowaniu.

W modułach Plazmy razem naprawiono ponad 300 błędów.

Pełny dziennik zmian modułów Plazmy 5.2

Obrazy live

Najłatwiejszym sposobem na jego wypróbowanie jest uruchomienie go z pamięci wymiennej USB. Obrazy, które używają bety Plazmy 5.2 są dostępne dla wersji rozwojowych Kubuntu Vivid Beta oraz Fedora 21 remix. Spodziewamy się, że w zbliżających się miesiącach Plazma 5 zostanie wybrana jako domyślny pulpit przez wiodące dystrybucje.

Pobieranie pakietów

Dystrybucje stworzyły, lub są w trakcie tworzenia pakietów, wymienionych na naszej stronie wiki.

Pobieranie źródeł

Plazmę 5 można wgrać bezpośrednio ze źródła. Wiki społeczności KDE zawiera instrukcje kompilacji. Zauważ, że Plazma 5 nie może współistnieć z Plazmą 4.x w tym samym obszarze, więc będzie trzeba usunąć poprzednie wersje lub wgrać do osobnego prefiksa.

Informacja zwrotna

Najświeższe wieści możesz przeczytać na Facebook , Twitter lub Google+. Na stronach tych możesz także wyrazić własną opinię.

Porozmawiać na temat Plazmy 5 możesz na Forach KDE dla Plazmy 5.

Informacje zwrotne można przekazywać bezpośrednio do programistów poprzez kanał IRC #Plasma, listę dyskusyjną Plasma-devel lub zgłoszenie problemów na bugzilla. Jeśli lubisz to co robi zespół, daj im o tym znać!

Twoja informacja zwrotna ma dla nas wielkie znaczenie.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajWspieranie strony KDE po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji