KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.9.0

Dostępne również w:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

10 kwiecień 2015. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.9.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Nowy moduł: ModemManagerQt (owijka Qt dla ModemManager API)

Zauważ, że Plasma-NM 5.2.x wymaga łatki, aby można było ją zbudować i aby działała z tą wersją ModemManagerQt. łatka plasma-nm.

Alternatywnie, uaktualnij do Plasma-NM 5.3 Beta przy uaktualnianiu do ModemManagerQt 5.9.0.

KAktywności

 • Zaimplementowano zapominanie zasobu
 • Poprawki w budowaniu
 • Dodano wtyczkę do rejestrowania zdarzeń dla powiadomień KRecentDocument

KArchiwum

 • Ustawienie KZip::extraField jest uwzględniane nawet przy zapisywaniu wpisów centralnego nagłówka
 • Usunięto dwa błędne założenia, występujące przy pełnym dysku, błąd 343214

KBookmarks

 • Naprawiono budowanie z Qt 5.5

KCMUtils

 • Używany jest nowy system wtyczek opartych na json. KCM-y są wyszukiwane w kcms/. Na dzisiaj pliki pulpitu nadal muszą być wgrywane w kservices5/ dla zgodności
 • Wczytuj i owijaj wersje tylko-QML kcms, jeśli jest to możliwe

KConfig

 • Naprawiono assert przy użyciu KSharedConfig w globalnym destruktorze obiektów.
 • kconfig_compiler: dodano obsługę dla CategoryLoggingName w plikach *.kcfgc, aby generować wywołania qCDebug(category).

KI18n

 • wczytaj z wyprzedzeniem globalny katalog Qt przy używaniu i18n()

KIconThemes

 • KIconDialog można teraz wyświetlić przy użyciu zwykłych metod QDialog show() oraz exec()
 • Naprawiono obsługę różnych devicePixelRatios przez KIconEngine::paint

KIO

 • Do KPropertiesDialog dodano wyświetlanie wolnego miejsca na zdalnych systemach plików (np. smb)
 • Naprawiono KUrlNavigator z piksmapami o wysokim DPI
 • KFileItemDelegate obsługuje nie-domyślne devicePixelRatio w animacjach

KItemModels

 • KRecursiveFilterProxyModel: przeprojektowano, aby emitowało poprane sygnały o właściwym czasie
 • KDescendantsProxyModel: Obsługa ruchów zgłoszonych przez model źródłowy.
 • KDescendantsProxyModel: Naprawiono zachowanie, gdy zaznaczono w trakcie resetowania.
 • KDescendantsProxyModel: Zezwól na tworzenie i używane KSelectionProxyModel z QML.

KJobWidgets

 • Propaguj kod błędu w interfejsie JobView DBus

KNotifications

 • Dodano wersję event(), który nie przyjmuje ikony i będzie używał domyślnej ikony
 • Dodano wersję event(), który przyjmuje StandardEvent eventId oraz QString iconName

KLudzie

 • Zezwolono na rozwijanie metadanych działań poprzez nastawione typy
 • Po usunięciu kontaktu z apletu Ludzie model od teraz uaktualnia się poprawnie

KPty

 • Gdy KPty zostało zbudowane przy użyciu biblioteki utempter, to zostanie to wyświetlone

KTextEditor

 • Dodano plik podświetleń kdesrc-buildrc
 • syntax: dodano obsługę dla l. całkowitych dwójkowych w pliku podświetleń PHP

KWidgetsAddons

 • Animacje KMessageWidget są gładkie przy użyciu wysokiego współczynnika pikseli dla urządzenia

KWindowSystem

 • Dodano fikcyjną implementację Waylanda dla KWindowSystemPrivate
 • KWindowSystem::icon z NETWinInfo nie jest powiązana z platformą X11.

KXmlGui

 • Domena tłumaczenia zostaje zachowana przy scalaniu plików .rc
 • Naprawiono ostrzeżenie biblioteki uruchomieniowej QWidget::setWindowModified: Tytuł okna nie zawiera znaku wieloznacznego '[*]'

KXmlRpcClient

 • Instalowanie tłumaczeń

Szkielety Plazmy

 • Naprawiono oderwane podpowiedzi, gdy tymczasowy właściciel podpowiedzi zniknął lub stał się pusty
 • Naprawiono wstępne ustawienie elementów TabBar, co można zaobserwować w np. Kickoff
 • Przejścia pomiędzy stosami stron od teraz używają Animatorów dla płynniejszych animacji
 • Przejścia pomiędzy grupami kart od teraz używają Animatorów dla płynniejszych animacji
 • Spraw, aby Svg,FrameSvg działały z QT_DEVICE_PIXELRATIO

Solid

 • Odśwież właściwości baterii po wznowieniu

Zmiany w systemie budowania

 • Dodatkowe Moduły CMake (ECM) są od teraz wersjonowane tak jak Szkielety KDE, dlatego teraz jest to 5.9, podczas gdy poprzednio było 1.8.
 • Dostosowano wiele szkieletów tak, aby były używalne bez konieczności wyszukiwania ich prywatnych zależności. Oznacza to, że aplikacje szukające tylko w szkieletach potrzebują tylko ich publicznych zależności, a nie prywatnych.
 • Lepsza obsługa SHARE_INSTALL_DIR dla układów wielo-architekturowych

Integracja Szkieletów

 • Usunięto możliwą usterkę przy niszczeniu QSystemTrayIcon (napotykana przez np. Trojitę), błąd 343976
 • Naprawiono natywne okna dialogowe plików w QML, błąd 334963

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 5.9 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.9.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.9.0.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.9.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji