KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.7.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

14:e februari, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.7.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Allmänt

 • Ett antal rättningar för att kompilera med det kommande Qt 5.5

KActivities

 • Rättade starta och stoppa aktiviteter
 • Rättade förhandsgranskning av aktivitet som ibland visade fel skrivbordsunderlägg

KArchive

 • Skapa tillfälliga filer i den tillfälliga katalogen istället för arbetskatalogen

KAuth

 • Rättade generering av KAuth DBus-hjälptjänstfiler

KCMUtils

 • Rättade assert när DBus-sökvägar innehåller en '.'

KCodecs

 • Tillägg av stöd för CP949 i KCharsets

KConfig

 • kconf_update behandlar inte längre *.upd-fil från KDE SC 4. Tillägg av "Version=5" överst i upd-filen för uppdateringar som ska gälla Qt5/KF5-program
 • Rättade KCoreConfigSkeleton när ett värde ändras och sparas emellan

KConfigWidgets

 • KRecentFilesAction: Rättade menyalternativens ordning (så den motsvarar ordningen i kdelibs4)

KCoreAddons

 • KAboutData: Anropa automatiskt addHelpOption och addVersionOption, av bekvämlighetsskäl och för konsekvens
 • KAboutData: Återinförde "Använd http://bugs.kde.org för att rapportera fel." när ingen annan e-postadress eller webbadress är inställd
 • KAutoSaveFile: allStaleFiles() fungerar nu som förväntat för lokala filer, rättade också staleFiles()
 • KRandomSequence använder nu int internt och exponerar int-api för att inte vara tvetydigt för 64-bitar
 • Mimetyp-definitioner: *.qmltypes- och *.qmlproject-filer har också Mime-typen text/x-qml
 • KShell: Gör att quoteArgs citerar webbadresser med QChar::isSpace(), ovanliga mellanslagstecken hanterades inte riktigt
 • KSharedDataCache: Rätta hur katalogen som innehåller cachen skapas (konverteringsfel)

KDBusAddons

 • Tillägg av hjälpmetoden KDEDModule::moduleForMessage för att kunna skriva mer kded-liknande demoner, såsom kiod

KDeclarative

 • Tillägg av en diagramkomponent
 • Tillägg av överlagrad metod för Formats::formatDuration som använder int
 • Nya egenskaper paintedWidth och paintedHeight tillagda för QPixmapItem och QImageItem
 • Rättade uppritning av QImageItem och QPixmapItem

Kded

 • Tillägg av stöd för att läsa in kded-moduler med JSON-metadata

KGlobalAccel

 • Innehåller nu körningskomponenten, vilket gör det till ett lager 3-ramverk
 • Gjorde att Windows-gränssnittet fungerar igen
 • Aktiverade Mac-gränssnittet igen
 • Rättade krasch i KGlobalAccel X11 körningsavstängning

KI18n

 • Markera resultat så att de måste varna vid felanvändning av programmeringsgränssnittet
 • Tillägg av byggsystemalternativet BUILD_WITH_QTSCRIPT för att tillåta en reducerad mängd funktioner för inbäddade system

KInit

 • OSX: Läs in rätt delade bibliotek vid körning
 • Kompileringsrättningar för Mingw

KIO

 • Rättade krasch för job som länkar till KIOWidgets men bara använder QCoreApplication
 • Rättade webbgenvägar för redigering
 • Tillägg av alternativet KIOCORE_ONLY, för att bara kompilera KIOCore och dess hjälpprogram, men inte KIOWidgets eller KIOFileWidgets, och på så sätt starkt reducera nödvändiga beroenden
 • Tillägg av klassen KFileCopyToMenu, som lägger till sammanhangsberoende menyerna Kopiera till och Flytta till
 • SSL-aktiverade protokoll: Tillägg av stöd för protokollen TLSv1.1 och TLSv1.2, tog bort SSLv3
 • Rättade negotiatedSslVersion och negotiatedSslVersionName så att de returnerar det faktiska förhandlade protokollet
 • Använd inmatad webbadress för vyn vid klick på knappen som byter från webbnavigering tillbaka till länkstig
 • Rättade att två förloppsrader eller dialogrutor visas för kopierings- och flyttningsjobb
 • KIO använder nu sin egen demon, kiod, för tjänster utanför processen som tidigare kördes i kded, för att reducera beroenden, ersätter för närvarande bara kssld
 • Rättade felet "Kunde inte skriva till <sökväg>" när kioexec utlöstes
 • Rättade varningarna "QFileInfo::absolutePath: Konstruerad med tomt filnamn" vid användning av KFilePlacesModel

KItemModels

 • Rättade KRecursiveFilterProxyModel för Qt 5.5.0+, på grund av att QSortFilterProxyModel nu använder parametern roles i signalen dataChanged

KNewStuff

 • Läs alltid in xml-data igen från fjärrwebbadresser

KNotifications

 • Dokumentation: Kraven på filnamn för .notifyrc-filer nämns
 • Rättade åtkomst av felaktiga pekare för KNotification
 • Rättade läcka för knotifyconfig
 • Installera saknad deklarationsfil för knotifyconfig

KPackage

 • Bytte namn på kpackagetool manualsida till kpackagetool5
 • Rättade installation på skiftlägesokänsliga filsystem

Kross

 • Rättade Kross::MetaFunction så att det fungerar med Qt5:s metaobjektsystem

KService

 • Inkludera okända egenskaper vid konvertering av KPluginInfo från KService
 • KPluginInfo: Rättade att egenskaper inte kopierades från KService::Ptr
 • OS X: Prestandaförbättring för kbuildsycoca4 (hoppa över programpackar)

KTextEditor

 • Rättade högprecisionspanorering med tryckplatta
 • Skicka inte documentUrlChanged vid återinläsning
 • Förstör inte markörposition för återinläsning av dokument på rader med tabulatorer
 • Lägg inte till eller ta bort vikning av första raden om den gjorts manuellt
 • vimode: Kommandohistorik via piltangenter
 • Försök inte skapa ett sammandrag när signalen KDirWatch::deleted() har tagits emot
 • Prestanda: Ta bort globala initieringar

KUnitConversion

 • Rättade oändlig rekursion i Unit::setUnitMultiplier

KWallet

 • Detektera och konvertera automatiskt gamla ECB-plånböcker till CBC
 • Rättade CBC-krypteringsalgoritmen
 • Säkerställ att plånbokslistan uppdateras när en plånboksfil tas bort från disk
 • Tog bort herrlösa </p> i användarsynlig text

KWidgetsAddons

 • Använd kstyleextensions för att ange egna kontrollelement för att återgekcapacity-raden när det stöds, vilket låter den grafiska komponenten få en riktig stil
 • Tillhandahåll ett åtkomligt namn för KLed

KWindowSystem

 • Rättade att NETRootInfo::setShowingDesktop(bool) inte fungerade på Openbox
 • Tillägg av bekvämlighetsmetoden KWindowSystem::setShowingDesktop(bool)
 • Rättningar i hantering av ikonformat
 • Tillägg av metoden NETWinInfo::icccmIconPixmap tillhandahåller ikoners punktavbildning från egenskapen WM_HINTS
 • Tillägg av överlagring för KWindowSystem::icon vilket reducerar tur och retur till X-servern
 • Tillägg av stöd för _NET_WM_OPAQUE_REGION

NetworkmanagerQt

 • Skriv inte ut ett meddelande om ohanterad egenskap "AccessPoints"
 • Tillägg av stöd för NetworkManager 1.0.0 (krävs inte)
 • Rättade hantering av hemligheter för VpnSetting
 • Tillägg av klassen GenericSetting för anslutningar som inte hanteras av NetworkManager
 • Tillägg av egenskapen AutoconnectPriority i ConnectionSettings

Plasma framework

 • Rättade att en felaktig sammanhangsberoende meny oriktigt öppnades vid mittenklick på Plasma meddelanderuta
 • Utlös knappändring med mushjul
 • Ändra aldrig storlek på en dialogruta så den blir större än bildskärmen
 • Återställ paneler när miniprogram återställs
 • Rättade snabbtangenter
 • Återställ stöd för hint-apply-color-scheme
 • Läs in inställningarna igen när plasmarc ändras
 • ...

Solid

 • Tillägg av energyFull och energyFullDesign i Battery

Ändringar av byggsystem (extra-cmake-modules)

 • Ny modul ECMUninstallTarget för att skapa ett mål för avinstallering
 • Låt KDECMakeSettings normalt importera ECMUninstallTarget
 • KDEInstallDirs: Varna för att blanda relativa och absoluta installationssökvägar på kommandoraden
 • Tillägg av modulen ECMAddAppIcon för att lägga till ikoner för körbara mål på Windows och Mac OS X
 • Rättade varning CMP0053 med CMake 3.1
 • Ta inte bort tilldelning av cache-variabler i KDEInstallDirs

Frameworkintegration

 • Rätta uppdatering av enkelklickinställningar vid körning
 • Flera rättningar av systembrickans integrering
 • Installera bara färgschema på grafiska toppnivåkomponenter (för att rätta QQuickWidgets)
 • Uppdatera inställningar av XCursor på X11-plattformar

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.7.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.7.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.7.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.7.0 kräver Qt 5.2.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar