KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.6.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Galician | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

8:e januari, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.6.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Två nya ramverk i den här utgåvan: KPackage och NetworkManagerQt

KActivities

 • Introducerar QML-objektet ActivityInfo
 • Länkning stöder nu särskilda värden vid sidan om aktivitets-identifierare. Värden som stöds: * - :global - länkar till alla aktiviteter * - :current - länkar till aktuell aktivitet

KCoreAddons

 • KDirWatch kan nu också bevaka /dev/shm (fel 314982)
 • KDELibs4Migration returnerar nu alltid en absolut sökväg

KCrash

 • Rätta byggning på FreeBSD

Kdelibs4Support

 • Lägg till Litauen i listan över Euroländer

KdeSU

 • Rätta byggning på OSX och FreeBSD

KHtml

 • 6 felrättningar överförda från kdelibs4.

KIO

 • Lägg till stöd för dolda filer i .hidden, för att användare ska kunna dölja vissa filer från att visas (funktion 246260)
 • Ny metod KRun::runService, som KRun::run men returnerar process-id för den nystartade processen.
 • kioexec: rättade många konverteringsfel, för att få det att fungera igen
 • KRun::run: rättade konverteringsfel, för att få det att fungera igen i fallet när KProcess används direkt
 • KRun: gör beroende av klauncher vid körning valfritt
 • Rätta kompilering på MSVC
 • Prestanda: minska UDSEntry minnesanvändning
 • Åtgärder i sammanhangsberoende menyer: i fallet då flera Mime-typer är markerade, läggs nu tjänster som stöder alla Mime-typerna till i menyerna.
 • Nytt jobb: KIO::DropJob KIO::drop(QDropEvent ev, QUrl destUrl). Ersätter KonqOperations::doDrop.
 • Starta om katalogbevakning efter en misslyckad borttagningsåtgärd
 • Rätta falsk varning om att X-KDE-Protocols är oanvänd i skrivbordsfiler utan fältet.
 • Sammanfoga diverse inställningsmoduler (KCM) relaterade till kio, i kio-ramverket.
 • Vid kopiera eller flytta från papperskorgen, gör filerna skrivbara.
 • KIO::file_move gör nu chmod på målfilen innan resultatet skickas tillbaka.

KNotifications

 • Ta bort NotifyBySound. NotifyByAudio implementerar redan underrättelsen "Ljud"
 • Rätta krasch vid åtkomst av felaktiga pekare i NotifyByPopup

KRunner

 • Detektera ingenting med '.' som NetworkLocation (konverteringsfel, fel 340140). Det går också att använda en decimalpunkt i en miniräknare.

KService

 • Rätta byggning på MSVC.

KTextEditor

 • Rätta byggning på MSVC.
 • Felrättningar av vi-läge
 • Lägg till syntaxfil för Oracle PL/SQL
 • Färgläggning av ppd: bättre stöd för flerradersvärden

KWidgetsAddons

 • Lägg till bekvämlighetsfunktioner för utökningar av stilelement vid körning för grafiska komponenter: KStyleExtensions

KWindowSystem

 • Lägg till fönstertypen OnScreenDisplay
 • Rätta byggning på FreeBSD

Plasma-framework

 • Låt månadsmenyn flytta under innevarande år (fel 342327)
 • Exponera ny fönstertyp OnScreenDisplay i Dialog
 • Överför Plasma::Package till KPackage
 • Rätta beteckningar som inte hämtar inställningsändringar av teckensnitt under körning
 • Rätta text som inte uppdaterar sin färg riktigt vid byte av tema (särskilt mörkt <--> ljust)
 • Rätta platsmarkörtext i textfält som är för påträngande när ett ljust tema används
 • Ställ in synlighet för mainItem så att det motsvarar Dialog
 • Läs in IconItem omedelbart efter componentComplete()
 • Använd samma textfärg för kombinationsrutor och knappar
 • Prestandaförbättringar (mindre omtolkning av konfigurationsfil, använd delad konfiguration...)
 • roundToIconSize(0) returnerar nu 0
 • Ge titel till underrättelser för ångra

Solid

 • Aktivera gränssnitten fstab och upower på FreeBSD
 • Effekt: Lägg till signalen aboutToSuspend

Ändringar av byggsystem

 • ECM:s KDEInstallDirs stöder nu variablerna KDE_INSTALL_*, vilket ska användas istället för variablerna CMAKE_INSTALL_* eller de äldre variablerna kompatibla med KDELibs4. De äldre formerna av variabler stöds fortfarande (och hålls uppdaterade) om inte KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED eller KDE_INSTALL_DIRS_NO_CMAKE_VARIABLES är TRUE. Se dokumentationen för mer detaljerad information.

 • Lägg till argumentet COMPATIBILITY till ecm_setup_version(). Många bibliotek bör använda SameMajorVersion för att exempelvis försäkra sig om att sökning efter version 1 av ett bibliotek inte ger version 2.

 • Rätta ECMQueryQmake när Qt5Core saknas.

Ytterligare byggsystemändringar i Extra-Cmake-Modules 1.6.1

 • Rätta byggning av project som både använder GNUInstallDirs och KDEInstallDirs i olika underkataloger genom att inte ta bort definitioner av cachevariabler i KDEInstallDirs.

 • Rätta värdet av KDE_INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS på OSX.

Ramverksintegrering

 • Rätta hantering vid palettändringshändelse (fel 336813)

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.6 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.6 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.6.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.6.0 kräver Qt 5.2.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar