KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.6.0

Dostępne również w:

English | Català | Español | Galician | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

08 styczeń 2015. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.6.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Dodano dwa nowe szkielety w tym wydaniu: KPackage oraz NetworkManagerQt

KActivities

 • Wprowadzono obiekt ActivityInfo QML
 • Dowiązywanie od teraz obsługuje specjalne wartości obok identyfikatorów działania. Obsługiwane wartości: * - :global - dowiązywanie do wszystkich działań * - :current - dowiązywanie do bieżącego działania

KCoreAddons

 • KDirWatch od teraz obserwuje także /dev/shm (błąd 314982)
 • KDELibs4Migration od teraz zawsze zwraca ścieżkę bezwzględną

KCrash

 • Naprawiono budowanie na FreeBSD

Kdelibs4Support

 • Dodano Litwę do listy krajów europejskich

KdeSU

 • Naprawiono budowanie na OSX oraz na FreeBSD

KHtml

 • Naprawiono 6 błędów po przeniesieniu z kdelibs4.

KIO

 • Dodano obsługę dla .ukrytych plików, tak aby użytkownicy mogli ukrywać je w widokach. (funkcja 246260)
 • Nowa metoda KRun::runService, podobna do KRun::run lecz zwraca PID nowo uruchomionego procesu.
 • kioexec: naprawiono wiele błędów związanych z przenoszeniem, tak aby znów było dobrze
 • KRun::run: naprawiono błędy przy przenoszeniu, aby znów było dobrze w przypadku, w którym KProcess jest używany bezpośrednio
 • KRun: uczyniono zależność od biblioteki uruchomieniowej klauncher opcjonalną
 • Naprawiono kompilację w MSVC
 • Wydajność: zmniejszono użycie pamięci UDSEntry
 • Działania w menu wysuwnych: w przypadku zaznaczenia wielu typów mime, do menu dodawane są usługi, które są obsługują wszystkie zaznaczone typy mime.
 • Nowa praca: KIO::DropJob KIO::drop(QDropEvent ev, QUrl destUrl). Zastępuje KonqOperations::doDrop.
 • Uruchom ponownie program obserwujący katalog po nieudanym działaniu usuwania
 • Naprawiono fałszywe ostrzeżenie o X-KDE-Protocols nieużywanych w plikach desktop bez tego pola.
 • Scalono różne moduły ustawień (KCMs) związane z kio w szkielet kio.
 • Przy kopiowaniu/przenoszeniu z kosza, uczyń pliki zapisywalnymi.
 • KIO::file_move od teraz wykonuje chmod na pliku docelowym przed wysłaniem wyników.

KNotifications

 • Usunięto NotifyBySound. NotifyByAudio już implementuje powiadamoenia "Dźwiękowe"
 • Naprawiono awarię przy uzyskiwaniu dostępu do zwisającego wskaźnika w NotifyByPopup

KRunner

 • Nie rozpoznawaj wszystkiego co zawiera '.' jako miejsca w sieci (błąd przy przenoszeniu, błąd340140). Można używać kropek w kalkulatorze.

KService

 • Naprawiono budowane w MSVC.

KTextEditor

 • Naprawiono budowane w MSVC.
 • poprawki do vimode
 • dodano plik składni dla Oracle PL/SQL
 • podświetlanie ppd: lepsza obsługa dla wartości wielowierszowych

KWidgetsAddons

 • Dodano wygodne funkcje rozszerzeń elementów stylów dla elementów interfejsów: KStyleExtensions

KWindowSystem

 • Dodano rodzaj okna OnScreenDisplay
 • Naprawiono budowanie na FreeBSD

Szkielet Plazmy

 • W menu miesiąca można poruszać się w bieżącym roku (błąd 342327)
 • Udostępniono nowy rodzaj okna OnScreenDisplay w oknie dialogowym
 • Przeniesiono Plasma::Package do KPackage
 • Naprawiono nieprzyjmowanie przez etykiety zmian w ustawieniach czcionki w czasie rzeczywistym
 • Naprawiono niepoprawne uaktualnianie barwy tekstu przy zmianie wystrojów (szczególnie przy zmianie ciemny<-->jasny)
 • Naprawiono zbyt wytłuszczony tekst wieloznaczny w polach tekstowych Fix przy używaniu jasnego wystroju
 • Ustawiono widoczność głównego elementu zgodnie z oknem dialogowym
 • Wczytywanie IconItem odbywa się natychmiastowo po componentComplete()
 • Użyto tej samej barwy tekstu dla przycisków i pól rozwijanych
 • Zwiększono wydajność (mniej przetwarzania plików ustawień, używanie ustawień współdzielonych...)
 • roundToIconSize(0) teraz zwraca 0
 • Nadano tytuł powiadomieniom cofania

Solid

 • Włączono silniki fstab oraz upower na FreeBSD
 • Zasianie: Dodano sygnał aboutToSuspend

Zmiany w systemie budowania

 • KDEInstallDirs modułu ustawień ECM od teraz obsługuje zmienne KDE_INSTALL_*, które powinny mieć pierwszeństwo względem zmiennych CMAKE_INSTALL_* lub starszych zmiennych zgodnych-z-KDELibs4. Starsze postacie zmiennych są nadal obsługiwane (i utrzymywane w synchronizacji) do chwili ustawienia KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED lub KDE_INSTALL_DIRS_NO_CMAKE_VARIABLES na wartość TRUE. Po szczegóły zajrzyj do dokumentacji.

 • Dodaj argument COMPATIBILITY do ecm_setup_version(). Wiele bibliotek będzie chciało użyć SameMajorVersion, aby zapewnić ,że wyszukiwanie wersji 1 nie zwróci wersji 2 .

 • Naprawiono ECMQueryQmake gdy brakuje Qt5Core.

Integracja ze Szkieletami

 • Naprawiono obsługę zdarzeń zmiany palety (błąd 336813)

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 5.6 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.6 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.6.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.6.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji