KDE • Community • Announcements
ДОПОМОГТИ (Чому?)
paypal

Випуск набору бібліотек KDE Frameworks 5.50.0

Також перекладено такими мовами: English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8 вересня 2018 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.50.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти у оголошенні щодо випуску Frameworks 5.0.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у цій версії

Attica

 • Додано підтримку додавання запропонованих міток у OCS 1.7

Baloo

 • Виправлено друкарську помилку у виведення розміру покажчика (виправлено ваду 397843)
 • Реалізовано вилучення адреси призначення, яка не збігається із джерелом, якщо нову адресу не можна індексувати
 • [tags_kio] Спрощено запит щодо встановлення відповідності шляху до файла шляхом використання групи захоплення даних
 • Скасовано внесок «Реалізовано пропускання нових неіндексованих файлів і негайне вилучення їх із покажчика»
 • [tags_kio] Спрощено пошук шляху до файла у циклі

Піктограми Breeze

 • Додано піктограму файлів проєктів LabPlot
 • ScalableTest, додано масштабовану версію plasma-browser-integration (виправлено ваду 393999)

Додаткові модулі CMake

 • Прив'язки: реалізовано перевірку того, чи може бути створено прив'язки для певної версії python
 • Прив'язки: засіб створення зроблено сумісним із Python 3
 • Вимкнено зміну QT_PLUGIN_PATH у ECM під час виконання перевірок
 • Прив'язки: додано підтримку для прив'язаних до простору назв нумераторів (виправлено ваду 397154)
 • Умовжливлено виявлення ECM файлів po під час налаштовування збирання

Інтеграція бібліотек

 • [KStyle] Реалізовано використання dialog-question для піктограми питання

KArchive

 • Реалізовано обробку кодувань, відмінних від ASCII, для назв файлів у архівах tar (виправлено ваду 266141)
 • KCompressionDevice: усунено можливість виклику write після WriteError (виправлено ваду 397545)
 • Додано пропущений макрос Q_OBJECT для підкласів QIODevice
 • KCompressionDevice: реалізовано передавання повідомлень щодо помилок з QIODevice::close() (виправлено ваду 397545)
 • Виправлено адресу головної сторінки bzip

KCMUtils

 • Використано типовий віджет QScrollArea із підказкою щодо розмірів, яку не обмежено розмірами символів шрифту (виправлено ваду 389585)

KConfig

 • Вилучено попередження щодо застарілої можливості kiosk, яке вже не є актуальним
 • Встановлено загальносистемну типову комбінацію клавіш Ctrl+0 для дії «Справжній розмір»

KCoreAddons

 • Усунено вилучення пробілу між двома адресами, якщо рядок починається з " (виправлено ваду kmail)
 • KPluginLoader: використано «/» навіть у Windows, libraryPaths() повертає шляхи з «/»
 • KPluginMetaData: перетворено порожній рядок на порожній список рядків

KDeclarative

 • Скасовано внесок «Забезпечено надійний запис до кореневого контексту рушія»
 • Долучено властивість до «delegate» (виправлено ваду 397367)
 • [KCM GridDelegate] Використано ефект шарів лише для модуля OpenGL (виправлено ваду 397220)

KDocTools

 • До general.entities додано скорочення «ASCII»
 • Додано замінник «JSON» до general.entities
 • Уможливлено докладніші повідомлення meinproc5 у автоматичній перевірці «install»
 • У перевірці kdoctools_install використано абсолютні шляхи для пошуку встановлених файлів

KFileMetaData

 • Додано альтернативну назву нумератора Property::Language для виправлення друкарської помилки Property::Langauge

KHolidays

 • Реалізовано належний алгоритм обчислення рівнодення та сонцестояння (виправлено ваду 396750)
 • src/CMakeLists.txt — реалізовано встановлення заголовків у режимі frameworks

KI18n

 • Реалізовано оцінку, якщо виконується спроба використати KCatalog без QCoreApplication
 • ki18n портовано з QtScript на QtQml
 • Реалізовано перевірку каталогу збирання на наявність підкаталогу po/

KIconThemes

 • Встановлено breeze як резервну тему піктограм

KIO

 • [KSambaShareData] Реалізовано прийняття пробілів у назві вузла ACL
 • [KFileItemListProperties] Використано mostLocalUrl для можливостей
 • [KMountPoint] Реалізовано перевірку «smb-share» щодо того, чи є точка монтування для монтування SMB (виправлено ваду 344146)
 • [KMountPoint] Визначення засобів монтування gvfsd (виправлено ваду 344146)
 • [KMountPoint] Вилучено залишок supermount
 • [KMountPoint] Вилучено підтримку AIX і Windows CE
 • Реалізовано показ тип змонтованої файлової системи і змонтованого з полів у вікні властивостей (виправлено ваду 220976)
 • Усунено випадкові аварійні завершення роботи kdirlistertest
 • [KUrlComboBox] Виправлено помилку портування KIcon
 • Портовано KPATH_SEPARATOR на QDir::listSeparator, доданий у Qt 5.6
 • Усунено виток пам'яті у KUrlComboBox::setUrl
 • [KFileItem] Усунено читання коментарів до каталогу для повільних точок монтування
 • Реалізовано використання QDir::canonicalPath
 • Реалізовано ігнорування прапорця приховування NTFS для кореневого тому (виправлено ваду 392913)
 • До діалогового вікна «Некоректна назва каталогу» додано кнопку скасовування
 • KPropertiesDialog: здійснено перехід на мітки у setFileNameReadOnly(true)
 • Поліпшено текст повідомлення, якщо система не може створити теку із некоректною назвою
 • Використано належну піктограму для кнопки скасовування, коли програма питає про нову назву
 • Уможливлено вибір назв файлів, придатних лише для читання
 • Використано великі літери для деяких написів на кнопках
 • Реалізовано використання KLineEdit для назви теки, якщо у користувача є доступ на запис до теки. Інакше, буде використано QLabel.
 • KCookieJar: виправлено помилкове перетворення часових поясів

Kirigami

 • Реалізовано підтримку fillWidth для пунктів
 • Реалізовано захист від зовнішнього вилучення сторінок
 • Реалізовано неодмінний показ заголовка, якщо працюємо у режимі із можливістю згортання
 • Виправлено поведінку showContentWhenCollapsed
 • Виправлено «дірки» у меню у стилі Material
 • Реалізовано стандартне меню дій для контекстного меню сторінки
 • Реалізовано явний запит до QtQuick з Qt 5.7 щодо використання Connections.enabled
 • Реалізовано використання кольору вікна замість кольору елемента у тлі
 • Реалізовано закриття засобу малювання, коли створюється новий
 • Експортовано separatorvisible до globaltoolbar
 • Виправлено статичне створення додатків у Kirigami QRC
 • Виправлено збирання у статичному режимі LTO
 • Реалізовано коректну синхронізацію властивості drawerOpen (виправлено ваду 394867)
 • drawer: реалізовано показ віджета вмісту під час перетягування
 • Уможливлено використання даних qrc у піктограмах Actions
 • Реалізовано ld на застарілих gcc (виправлено ваду 395156)

KItemViews

 • Визнано застарілим KFilterProxySearchLine

KNewStuff

 • Реалізовано кешування providerId

KNotification

 • Реалізовано підтримку libcanberra для звукових сповіщень

KService

 • KBuildSycoca: реалізовано неодмінну обробку файлів desktop програм

KTextEditor

 • Нумератор Kate::ScriptType перетворено до класу enum
 • Виправлено обробку помилок для QFileDevice і KCompressedDevice
 • InlineNotes: усунено виведення рядкових нотаток
 • Вилучено QSaveFile на користь звичайного старого збереження файлів
 • InlineNotes: реалізовано повсюдне використання загальних координат на екрані
 • InlineNote: реалізовано ініціалізацію позицію з Cursor::invalid()
 • InlineNote: реалізовано видання даних вбудованих нотаток без розміщення у пам'яті
 • Додано інтерфейс для рядкових приміток
 • Реалізовано попередній перегляд тексту, лише якщо активним є головне вікно (виправлено ваду 392396)
 • Усунено аварійне завершення роботи при приховуванні віджета TextPreview (виправлено ваду 397266)
 • Об'єднано гілки ssh://git.kde.org/ktexteditor
 • Поліпшено показ рамки піктограми при високій роздільній здатності
 • Поліпшено тему кольорів vim (виправлено ваду 361127)
 • Пошук: додано обхідний маневр для пропущених піктограм у темі піктограм Gnome
 • Виправлено зайве малювання для _ або літер, подібних до j, в останньому рядку (виправлено ваду 390665)
 • Розширено програмний інтерфейс для роботи зі скриптами для уможливлення виконання команд
 • Додано скрипт встановлення відступів для R
 • Виправлено аварійне завершення роботи при заміні \n навколо порожніх рядків (виправлено ваду 381080)
 • Вилучено діалогове вікно отримання даних підсвічування
 • Усунено створення і вилучення хешу при кожному виконанні doHighlight, достатньо його очищення
 • Забезпечено обробку некоректних індексів атрибутів, які можуть бути залишками після перемикання підсвічування синтаксису для документа
 • Уможливлено інтелектуальне вилучення об'єктів обробниками вказівників, менше потреби у керуванні вручну
 • Вилучено карту для пошуку додаткових властивостей підсвічування
 • У KTextEditor використано бібліотеку KSyntaxHighlighting для всього
 • Використано кодування символів, яке надається визначеннями документа
 • Об'єднано гілку «master» із гілкою syntax-highlighting
 • Нежирний текст більше не показується із тонкою гарнітурою тексту (виправлено ваду 393861)
 • Використано foldingEnabled
 • Вилучено EncodedCharaterInsertionPolicy
 • Друк: реалізовано враховування розмірів шрифту нижнього колонтитула, виправлено вертикальне розташування нижнього колонтитула, візуально звужено лінію-роздільник для верхнього і нижнього колонтитулів
 • Об'єднано гілку «master» із гілкою syntax-highlighting
 • Уможливлено керування усіма визначеннями з боку бібліотеки підсвічування синтаксису, оскільки тепер у сховищі є визначення «None»
 • Віджет автоматичного доповнення: виправлено мінімальний розмір заголовків розділів
 • Виправлення: реалізовано гортання за рядками перегляду, а не справжніми рядками для гортання, якщо використовується гортання за допомогою коліщатка миші або сенсорно панелі (виправлено ваду 256561)
 • Вилучено перевірку синтаксичних конструкцій. Тепер перевірка виконується на боці самої бібліотеки syntax-highlighting.
 • Налаштування KTextEditor тепер є індивідуальними для кожної з програм. Старі загальні налаштування буде імпортовано при першому ж використанні.
 • Реалізовано використання KSyntaxHighlighting::CommentPosition замість KateHighlighting::CSLPos
 • Використано isWordWrapDelimiter() з KSyntaxHighlighting
 • isDelimiter() перейменовано на isWordDelimiter()
 • Реалізовано більше можливостей пошук за допомогою прив'язки формат -> визначення
 • Забезпечено неодмінне отримання коректних форматів
 • Реалізовано кращий спосіб отримання назви атрибута
 • Виправлено перевірку відступів у python, реалізовано безпечніший засіб доступу до наборів властивостей
 • Знову додано правильні префікси визначень
 • Гілку «syntax-highlighting» git://anongit.kde.org/ktexteditor об'єднано із syntax-highlighting
 • Виконано спробу повернути потрібні списки для налаштовування для окремих схем
 • Використано KSyntaxHighlighting::Definition::isDelimiter()
 • Розбиття на рядки тепер є подібнішим на розбиття у коді
 • Усунено непотрібні пов'язані списки
 • Очищено код ініціалізації властивостей
 • Виправлено порядок форматів, бібліотека запам'ятовує визначення у наборі підсвічування
 • Реалізовано обробку некоректних форматів та форматів із нульовою довжиною
 • Вилучено застарілі частини реалізації, виправлено деякі засоби доступу так, щоб вони використовували дані форматування
 • Виправлено згортання на основі відступів.
 • Вилучено розкриття стосу контекстів у doHighlight і виправлено ctxChanged
 • Розпочато зберігання даних щодо згортання
 • Вилучено зайві допоміжні засоби підсвічування
 • Вилучено залежність від contextNum, додано позначку FIXME-SYNTAX до коду, який слід належним чином виправити
 • Адаптовано до змін у includedDefinitions, вилучено contextForLocation, потрібні або ключові слова для місця або перевірка правопису для місця, це можна реалізувати пізніше
 • Вилучено невикористовувані фрагменти коду підсвічування синтаксису
 • Виправлено m_additionalData та прив'язки, має працювати для атрибутів, не для контексту
 • Створено початкові атрибути, усе ще без справжніх значень атрибутів, просто список чогось
 • Реалізовано виклик засобу підсвічування
 • Реалізовано успадковування від абстрактного засобу підсвічування, встановлено визначення

Бібліотека KWallet

 • Приклад пересунуто з techbase до власного сховища

KWayland

 • Синхронізовано методи set/send/update
 • Додано серійний номер та ідентифікатор EISA до інтерфейсу OutputDevice
 • Реалізовано криві виправлення кольорів для пристрою виведення даних
 • Виправлено керування пам'яттю у WaylandOutputManagement
 • Ізольовано усі тести у WaylandOutputManagement
 • Реалізовано масштабування у OutputManagement із дробовими значеннями

KWidgetsAddons

 • Створено перший приклад використання KMessageBox
 • Виправлено дві вади у KMessageWidget
 • [KMessageBox] Реалізовано виклик стилю для піктограми
 • Додано обхідний маневр для міток із розбиттям на рядки (виправлено ваду 396450)

KXMLGUI

 • Забезпечено добрий вигляд Konqi на екранах із високою роздільністю
 • Додано пропущені дужки

NetworkManagerQt

 • Оновлено залежності до NetworkManager 1.4.0 та новіших версій
 • Керування: додано підтримку читання і запису властивості GlobalDnsConfiguration
 • Насправді дозволено встановлювати частоту оновлення статистичних даних щодо пристрою

Бібліотеки Plasma

 • Усунено ваду із природним відтворенням і непрозорістю у полі TextField (виправлено ваду 396813)
 • [Елемент піктограми] Реалізовано стеження за зміною піктограми KIconLoader при використанні QIcon (виправлено ваду 397109)
 • [Елемент піктограми] Використано ItemEnabledHasChanged
 • Усунено використання застарілого QWeakPointer
 • Виправлено таблицю стилів для 22-22-system-suspend (виправлено ваду 397441)
 • Поліпшено текстове повідомлення при вилученні і налаштовуванні віджета

Solid

 • solid/udisks2: додано підтримку для категоризованого ведення журналу
 • [Пристрої Windows] Реалізовано показ мітки пристрою, лише якщо таку встановлено
 • Реалізовано примусове повторне обчислення предикатів, якщо інтерфейси було вилучено (виправлено ваду 394348)

Sonnet

 • hunspell: уможливлено збирання з hunspell <=v1.5.0
 • Реалізовано включення файлів заголовків hunspell як загальносистемні включення

Синдикація

New module

Підсвічування синтаксису

 • Реалізовано підсвічування 20000 на одну перевірку
 • Поліпшено відтворюваність перевірки швидкодії підсвічування
 • Поліпшено пошук KeywordList і усунено отримання області пам'яті для групи неявного захоплення даних
 • Вилучено захоплення Int, їх ніколи не було реалізовано
 • Реалізовано детерміністичну ітерацію перевірками для поліпшення умов порівняння результатів
 • Реалізовано обробку вкладених атрибутів включення
 • Оновлено підсвічування для Modula-2 (виправлено ваду 397801)
 • Реалізовано попереднє визначення формату атрибутів для контексту і правил
 • Усунено перевірку на роздільник між словами на початку ключового слова (виправлено ваду 397719)
 • Додано підсвічування синтаксичних конструкцій для мови правил SELinux ядра
 • Приховано bestCandidate, яка може бути статичною функцією у файлі
 • Додано певні поліпшення у kate-syntax-highlighter, які спрямовано на використання у скриптах
 • Додано := як коректну частину ідентифікатора
 • Реалізовано використання власних вхідних даних для перевірки швидкодії
 • Реалізовано спробу виправити ваду із завершенням рядків при порівняння результатів
 • Реалізовано спробу виведення тривіальної різниці у Windows
 • Знову додано defData для коректності перевірки станів
 • Простір StateData зменшено на понад 50% і зменшено кількість потрібних дій malloc удвічі
 • Поліпшено швидкодію Rule::isWordDelimiter і KeywordListRule::doMatch
 • Поліпшено обробку пропускання відступу, уможливлено пропускання усього рядка, якщо не виявлено відповідника
 • Реалізовано перевірку списку символів замінників суфіксів назв
 • Поліпшено підсвічування синтаксису asterisk
 • Виправлено підсвічування рядків #ifdef _xxx (виправлено ваду 397766)
 • Виправлено шаблони заміни у файлах
 • Змінено умови ліцензування на MIT для KSyntaxHighlighting
 • JavaScript: додано двійкові дані, виправлено вісімкові дані, поліпшено екранування та уможливлено використання ідентифікаторів поза ASCII (виправлено ваду 393633)
 • Уможливлено вимикання фільтрів QStandardPaths
 • Уможливлено встановлення файлів синтаксису замість використання їх у ресурсі
 • Реалізовано обробку атрибутів перемикання контексту самих контекстів
 • Реалізовано перехід від статичної бібліотеки до бібліотеки об'єктів із належним параметром pic
 • Усунено отримання пам'яті у «купі» для типово побудованих Format()
 • Враховано змінну cmake, пов'язану із статичними і динамічними бібліотеками, наприклад karchive
 • Зміна умов ліцензування на MIT, https://phabricator.kde.org/T9455
 • Вилучено застарілий скрипт add_license — у ньому більше немає потреби
 • Виправлено includedDefinitions, реалізовано обробку зміни визначення при перемиканні контексту (виправлено ваду 397659)
 • SQL: різноманітні поліпшення та виправлення виявлення if/case/loop/end у SQL (Oracle)
 • Виправлено еталонні файли
 • SCSS: оновлено синтаксис. CSS: виправлено підсвічування теґів Operator та Selector
 • debchangelog: додано Bookworm
 • Змінено умови ліцензування Dockerfile на MIT
 • Вилучено непідтримувану частину налаштувань перевірки правопису, у якій було реалізовано лише один режим, який зараз жорстко зашито у коді
 • Додано підсвічування синтаксичних конструкцій для Stan
 • Знову додано засіб встановлення відступів
 • Оптимізовано багато файлів підсвічування синтаксису і виправлено обробку символу «/» у SQL
 • Modelines: додано позначку порядку байтів та реалізовано незначні виправлення
 • Змінено умови ліцензування modelines.xml на MIT (виправлено ваду 198540)
 • Додано QVector<QPair<QChar, QString>> Definition::characterEncodings() const
 • Додано булеве значення Definition::foldingEnabled() const
 • До сховища додано типове підсвічування «None»
 • Оновлено підтримку синтаксису мови Logtalk
 • Додано формати файлів Autodesk EAGLE sch та brd до категорії XML
 • Підсвічування C#: реалізовано переважне використання засобу встановлення відступів у стилі C
 • AppArmor: оновлено синтаксичні конструкції та реалізовано різноманітні поліпшення та виправлення
 • Java: додано обробку двійкових даних, шістнадцяткових даних із рухомою крапкою, додано підтримку використання символів підкреслювання у числах (виправлено ваду 386391)
 • Чищення: відступи перенесено із загального розділу до розділу мов
 • Визначення: відкрито доступ до позначок команд
 • Додано підсвічування для JavaScript React
 • YAML: виправлено ключі, додано числа та інші поліпшення (виправлено ваду 389636)
 • Додано булевий Definition::isWordWrapDelimiter(QChar)
 • Визначення: isDelimiter() перейменовано на isWordDelimiter()
 • Записано ідеї щодо поліпшення програмного інтерфейсу KF6, які виникли під час портування KTE
 • Забезпечено чинне форматування і для порожніх рядків
 • Реалізовано роботу Definition::isDelimiter() для некоректних визначень
 • Визначення: відкрито доступ до булевого сталого значення isDelimiter()
 • Реалізовано упорядковування повернутих Definition::formats() форматів за ідентифікатором

Відомості щодо безпеки

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Встановлення бінарних пакунків

У Linux рекомендованим шляхом встановлення KDE Frameworks є пакунки вашого улюбленого дистрибутива. Настанови щодо встановлення бінарних пакунків.

Збирання з початкових кодів

Повні початкові коди KDE Frameworks 5.50.0 можна безкоштовно отримати. Настанови щодо збирання і встановлення програмного забезпечення KDE Frameworks 5.50.0 можна знайти на інформаційній сторінці KDE Frameworks 5.50.0.

Бібліотеки також можна зібрати з початкових кодів за допомогою базової системи команд cmake .; make; make install. Цей спосіб є найпростішим, якщо вам потрібні лише окремі бібліотеки шару 1. Зацікавленим в удосконаленні бібліотек та стеженні за розробкою загального набору варто скористатися скриптом kdesrc-build. Для роботи Frameworks 5.50.0 потрібна версія Qt 5.8.

Із докладним списком усіх бібліотек Frameworks та інших сторонніх бібліотек Qt можна ознайомитися на сайті inqlude.org, загальному архіві бібліотек Qt. З повним списком документації з програмного інтерфейсу можна ознайомитися на api.kde.org.

Участь

Усі, хто цікавиться поступом розробки та хоче зробити внесок до розробки Frameworks, можуть стежити за нею у сховищах коду git, брати участь у обговореннях у списку листування розробників KDE Frameworks та надсилати латки за допомогою системи резензування. З правилами, поточним станом проєкту та планами можна ознайомитися за допомогою вікі Frameworks. Обговорення у режимі реального часу відбуваються на каналі IRC #kde-devel сервера freenode.net.

Обговорити цей випуск та поділитися ідеями можна у розділі коментарів до статті з новиною.

Підтримка KDE

KDE — спільнота з розробки вільного програмного забезпечення, яка розвивається лише завдяки допомозі багатьох добровольців, які працюють у вільний від інших занять час. KDE завжди шукає нових учасників, які можуть допомогти розробці, виправленні і сповіщенні про вади, створенні документації, перекладі, просуванні, фінансуванні тощо. Будь-який внесок буде з вдячністю сприйнято спільнотою. Будь ласка, ознайомтеся зі сторінкою підтримки KDE, щоб дізнатися більше, або станьте спонсором KDE e.V. за допомогою нашої ініціативи Join the Game.

Про KDE

KDE є міжнародною технологічною командою, яка створює вільне програмне забезпечення для звичайних і портативних комп’ютерів. Серед продуктів KDE сучасна стільнична система для платформ Linux і UNIX, повноцінні офісний комплекс програм і комплекс програм для групової роботи та сотень програм у багатьох категоріях, зокрема інтернет- і веб-програм, мультимедійних, розважальних, освітніх програм та програм для роботи з графікою і розробки програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення KDE перекладено більш, ніж 60 мовами, його створено з врахуванням простоти у користуванні і сучасних принципів доступності. Повноцінними програмами KDE можна користуватися у Linux, BSD, Solaris, Windows і macOS.


Зауваження щодо товарних знаків. KDE® і логотип K Desktop Environment® є зареєстрованими торговими марками KDE e.V. Linux є зареєстрованою торговою маркою Linus Torvalds (Лінуса Торвальдса). UNIX є зареєстрованою торговою маркою The Open Group у США та інших країнах. Всі згадані у цьому оголошенні щодо випуску торгові марки і авторські права належать їх законним власникам.


Контакти для преси

Щоб дізнатися більше, надішліть нам повідомлення електронною поштою:
press@kde.org

Загальні навігаційні посилання