KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.50.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8:e september, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.50.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Lägg till stöd för föreslaget tillägg av taggar i OCS 1.7

Baloo

 • Rättade felstavning i utmatning av indexstorlek (fel 397843)
 • Ta bort källa inte mål när en webbadress just blivit oindexerbar
 • [tags_kio] Förenkla matchning av filnamnssökvägsförfrågan genom att använda en infångningsgrupp
 • Återställ "Hoppa över att placera nya icke indexerade filer i kö och ta omedelbart bort dem från indexet."
 • [tags_kio] Förenkla while-snurra för filsökvägsuppslagning

Breeze-ikoner

 • Lägg till projektfilikon för LabPlot
 • ScalableTest, lägg till "skalbar" plasma-browser-integration (fel 393999)

Extra CMake-moduler

 • Bindningar: Kontrollera om bindningar kan genereras för en specifik version av Python
 • Bindningar: Gör generatorn framåtkompatibel med Python 3
 • Inaktivera förändring av QT_PLUGIN_PATH av ECM när tester körs
 • Bindningar: Lägg till stöd för scoped enums (fel 397154)
 • Gör det möjligt för ECM att detektera po-filer vid konfigureringstillfälle

Integrering med ramverk

 • [KStyle] Använd dialog-question för frågeikon

KArchive

 • Hantera icke-ASCII kodningar av filnamn i tar-arkiv (fel 266141)
 • KCompressionDevice: Anropa inte write efter WriteError (fel 397545)
 • Lägg till saknade Q_OBJECT makron för QIODevice delklasser
 • KCompressionDevice: Skicka vidare fel från QIODevice::close() (fel 397545)
 • Rätta huvudsida för bzip

KCMUtils

 • Använd anpassad QScrollArea med storlekstips som inte är begränsat av teckenstorlek (fel 389585)

KConfig

 • Ta bort varning om gammal kioskfunktion som inte längre gäller
 • Ange systemets standardgenväg Ctrl+0 för åtgärden "Verklig storlek"

KCoreAddons

 • Ta inte bort mellanslag mellan två webbadresser när raden börjar med " (fel i kmail)
 • KPluginLoader: Använd '/' också på Windows, libraryPaths() returnerar sökvägar med '/'
 • KPluginMetaData: Konvertera tom sträng till tom stränglista

KDeclarative

 • Återställ "Säkerställ att vi alltid skriver i gränssnittets rotsammanhang"
 • Anslut egenskap till "delegat" (fel 397367)
 • [KCM GridDelegate] Använd bara lagereffekt för OpenGL-gränssnitt (fel 397220)

KDocTools

 • Lägg till förkortningen ASCII i general.entities
 • Lägg till JSON i general.entities
 • Låt meinproc5 vara mångordigare i automatisk test för 'install'
 • Använd absoluta sökvägar för att hitta installerade filer i testen kdoctools_install

KFileMetaData

 • Lägg till alias Property::Language i uppräkningstyp för felskrivningen Property::Langauge

KHolidays

 • Implementera riktig beräkningsalgoritm för dagjämning och solstånd (fel 396750)
 • src/CMakeLists.txt - Installera deklarationsfiler på ramverkssätt

KI18n

 • Gör assert vid försök att använda KCatalog utan en QCoreApplication
 • Konvertera ki18n från QtScript till QtQml
 • Kontrollera också byggkatalogen för po/

KIconThemes

 • Ställ in breeze som reservikontema

KIO

 • [KSambaShareData] Acceptera mellanslag i ACL värddatornamn
 • [KFileItemListProperties] Använd mostLocalUrl för möjligheter
 • [KMountPoint] Kontrollera också "smb-share" om det är en SMB-montering (fel 344146)
 • [KMountPoint] Lös upp gvfsd-monteringar (fel 344146)
 • [KMountPoint] Ta bort rester av supermontering
 • [KMountPoint] Ta bort stöd för AIX och Windows CE
 • Visa monterad filsystemtyp och monterad från fält i egenskapsdialogruta (fel 220976)
 • kdirlistertest går inte fel vid random
 • [KUrlComboBox] Rätta konverteringsfel för KIcon
 • Konvertera KPATH_SEPARATOR "fix" till QDir::listSeparator, tillagd i Qt 5.6
 • Rättar minnesläcka i KUrlComboBox::setUrl
 • [KFileItem] Läs inte katalogkommentar för långsamma monteringar
 • Använd QDir::canonicalPath istället
 • Ignorera NTFS dold flagga för rotvolym (fel 392913)
 • Ge dialogrutan "iogiltigt katalognamn" knappen Avbryt
 • KPropertiesDialog: Byt till etikett i setFileNameReadOnly(true)
 • Förbättra ordval när en katalog med ett ogiltigt namn inte kunde skapas
 • Använd lämplig ikon för knappen Avbryt som frågar efter ett nytt namn
 • Gör skrivskyddade filsystem valbara
 • Använd stora inledande bokstäver för vissa knappetiketter
 • Använd KLineEdit för katalognamn om katalogen har skrivåtkomst, använd annars QLabel
 • KCookieJar: Rätta felaktig tidszonkonvertering

Kirigami

 • Stöd fillWidth för objekt
 • Skydda mot extern borttagning av sidor
 • Visa alltid rubrik när vi är i hopdraget läge
 • Rätta beteende hos showContentWhenCollapsed
 • Rätta hål i menyerna med stilen Material
 • Standardåtgärdsmeny för sidan sammanhangsmeny
 • Begär explicit QtQuick från Qt 5.7 för att dra nytta av Connections.enabled
 • Använd fönsterfärg istället för ett bakgrundsobjekt
 • Säkerställ att lådan också stängs när en ny skjuts
 • Exportera separatorvisible till den globala verktygsraden
 • Rätta generering av Kirigami QRC statiskt insticksprogram
 • Rätta inbyggt LTO statiskt läge
 • Säkerställ att egenskapen drawerOpen synkroniseras riktigt (fel 394867)
 • drawer: Visa den grafiska innehållskomponenten vid dragning
 • Tillåt att grc-tillgångar används i åtgärdsikoner
 • ld för gammal gcc (fel 395156)

KItemViews

 • Avråd från användning av KFilterProxySearchLine

KNewStuff

 • Lagra providerId

KNotification

 • Stöd libcanberra för ljudunderrättelse

KService

 • KBuildSycoca: Behandla alltid programmens skrivbordsfiler

KTextEditor

 • Omvandla uppräkningstypen Kate::ScriptType till en uppräkningsklass
 • Rätta felhantering för QFileDevice och KCompressedDevice
 • InlineNotes: Skriv inte ut anteckningar på plats
 • Ta bort QSaveFile till förmån för vanlig gammal spara fil
 • InlineNotes: Använd skärmglobala koordinater överallt
 • InlineNote: Initialisera position med Cursor::invalid()
 • InlineNote: Pimpl anteckning på plats utan allokeringar
 • Lägg till gränssnitt för anteckning på plats
 • Visa bara textförhandsgranskning om huvudfönstret är aktivt (fel 392396)
 • Rätta krasch när den grafiska komponenten TextPreview döljs (fel 397266)
 • Sammanfoga ssh://git.kde.org/ktexteditor
 • Förbättra återgivning av ikonkant för skärmar med hög upplösning
 • Förbättra vim färgtema (fel 361127)
 • Sök: Lägg till provisorisk lösning för saknade ikoner i Gnome ikontema
 • Rätta överskrivning av _ eller bokstäver som j på sista raden (fel 390665)
 • Utöka skript-programmeringsgränssnitt för att tillåta att kommandon körs
 • Indenteringsskript för R
 • Rätta krasch när \n ersätts runt tomma rader (fel 381080)
 • Ta bort färgläggning av nerladdningsdialogruta
 • Inget behov att göra nytt eller ta bort hash vid varje doHighlight, att rensa det är bra nog
 • Försäkra att vi kan hantera ogiltiga egenskapsindex som kan inträffa vid kvarblivna efter HL-byte för ett dokument
 • Låt smart pekare hantera borttagning av objekt, mindre manuella saker att göra
 • Ta bort avbildning för att slå upp ytterligare HL-egenskaper
 • KTextEditor använder ramverket KSyntaxHighlighting för allt
 • Använd teckenkodningar som definitionerna tillhandahåller
 • Sammanfoga grenen 'master' med syntax-highlighting
 • Text utan fetstil återges inte längre med teckenvikt tunn men (fel 393861)
 • Använd foldingEnabled
 • Ta bort EncodedCharaterInsertionPolicy
 • Utskrift: Respektera sidfotens teckensnitt, rätta sidfotens vertikala position, gör skiljelinjen för sidhuvud och sidfot visuellt ljusare
 • Sammanfoga grenen 'master' med syntax-highlighting
 • Låt ramverket för syntaxfärgläggning hantera all definitionshantering nu när definitionen None finns i arkivet
 • Kompletteringskomponent: Rätta minimal storlek för rubriksektion
 • Rättning: Rulla visningsrader istället för riktiga rader för rullning med hjul och tryckplatta (fel 256561)
 • Ta bort syntaxtest, det testas nu i själva ramverket för syntaxfärgläggning
 • Inställning av KTextEditor är nu programlokal igen, den gamla globala inställningen importeras vid första användning
 • Använd KSyntaxHighlighting::CommentPosition istället för KateHighlighting::CSLPos
 • Använd isWordWrapDelimiter() från KSyntaxHighlighting
 • Byt namn på isDelimiter() till isWordDelimiter()
 • Implementera mer uppslagningssaker via länken format -> definition
 • Nu får vi alltid giltiga format
 • Snyggare sätt att hämta egenskapsnamn
 • Rätta indenteringstest för Python, säkrare åtkomst till egenskapspåsar
 • Lägg till rätta definitionsprefix igen
 • Sammanfoga grenen 'syntax-highlighting' från git://anongit.kde.org/ktexteditor med syntax-highlighting
 • Försök att få tillbaka listor som behövs för att göra inställningen per schema
 • Använd KSyntaxHighlighting::Definition::isDelimiter()
 • make kan bryta bit mer som i ordkod
 • Ingen länkad lista utan orsak
 • Städa upp egenskapsinitiering
 • Rätta ordning av format, kom ihåg definition i färgläggningspåse
 • Hantera ogiltiga format och format med längden noll
 • Ta bort fler gamla implementeringsdelar, rätta några åtkomster att använda formatsakerna
 • Rätta indenteringsbaserad vikning
 • Ta bort exponeringen av sammanhangsstacken i doHighlight + rätta ctxChanged
 • Börja lagra vikningssaker
 • Riv ut färgläggningshjälpare, behövs inte längre
 • Ta bort behov av contextNum, lägg till markeringen FIXME-SYNTAX för saker som måste rättas på ett riktigt sätt
 • Anpassa till ändringar i includedDefinitions, ta bort contextForLocation, man behöver antingen bara nyckelord för plats eller stavningskontroll för plats, kan implementeras senare
 • Ta bort fler saker för syntaxfärgläggning som inte längre används
 • Rätta till m_additionalData och avbildningen av det lite grand, ska fungera för egenskaper, inte för sammanhang
 • Skapa initiala egenskaper, fortfarande utan riktiga egenskapsvärden, bara en lista över någonting
 • Anropa färgläggningen
 • Härled från abstrakt färgläggning, ange definition

Ramverket KWallet

 • Flytta exempel från teknikbasen till eget arkiv

Kwayland

 • Synkronisera metoder för inställning, skicka och uppdatera
 • Lägg till serienummer och EISA-id till gränssnittet OutputDevice
 • Korrektion av färgkurvor för utdataenhet
 • Rätta minneshantering i WaylandOutputManagement
 • Isolera alla tester inne i WaylandOutputManagement
 • Bråkdelsskalning i OutputManagement

KWidgetsAddons

 • Skapa ett första exempel av användning av KMessageBox
 • Rätta två fel i KMessageWidget
 • [KMessageBox] Anropa stil för en ikon
 • Lägg till provisorisk lösning för etiketter med radbrytning (fel 396450)

KXMLGUI

 • Gör så att Konqi ser bra ut på skärmar med hög upplösning
 • Lägg till saknade parenteser

NetworkManagerQt

 • Kräv NetworkManager 1.4.0 eller senare
 • manager: Lägg till stöd för att läsa och skriva egenskapen GlobalDnsConfiguration
 • Tillåt verkligen att uppdateringshastighet ställs in för enhetsstatistik

Plasma ramverk

 • Provisorisk lösning för fel med inbyggd återgivning och ogenomskinlighet för text i TextField (fel 396813)
 • [Icon Item] Bevaka ändring av KIconLoader ikon när QIcon används (fel 397109)
 • [Icon Item] Använd ItemEnabledHasChanged
 • Bli av med användning av QWeakPointer som avråds från
 • Rätta stilmall för 22-22-system-suspend (fel 397441)
 • Förbättra grafiska komponenters borttagnings- och anpassningstext

Solid

 • solid/udisks2: Lägg till stöd för kategoriserad loggning
 • [Windows Device] Visa bara enhetsbeteckning om det finns någon
 • Tvinga återutvärdering av predikat om gränssnitt tas bort (fel 394348)

Sonnet

 • hunspell: Återställ byggning med hunspell <=v1.5.0
 • Inkludera hunspell deklarationsfiler som systeminkluderingar

Syndikering

New module

Syntaxfärgläggning

 • Färglägg 20000 rader per testfall
 • Gör färgläggningsmätningar mer reproducerbara, vi vill hur som helst mäta körningen med t.ex. perf från utsidan
 • Finjustera uppslagning av KeywordList och undvik allokeringar för implicit fångstgrupp
 • Ta bort fångst av Int, aldrig implementerad
 • Deterministisk iteration av tester för bättre resultatjämförelse
 • Hantera nästlade inkluderingsegenskaper
 • Uppdatera Modula-2 färgläggning (fel 397801)
 • Beräkna egenskapsformat för sammanhang och regler i förväg
 • Undvik kontroll av ordavgränsare vid början på nyckelord (fel 397719)
 • Lägg till syntaxfärgläggning för SELinux-kärnans policyspråk
 • Dölj bestCandidate, kan vara statisk funktion inne i fil
 • Lägg till några förbättringar i kate-syntax-highlighter för användning i skript
 • Lägg till := som en giltig del av en identifierare
 • Användn vår egen indata för prestandamätning
 • Försök rätta problem med radslut vid jämförelse av resultat
 • Försök med trivial jämförelseutmatning för Windows
 • Lägg till defData igen för giltig tillståndskontroll
 • Minska StateData-rymd med mer än 50 % och halva antalet nödvändiga minnesallokeringar
 • Förbättra prestanda av Rule::isWordDelimiter och KeywordListRule::doMatch
 • Förbättra hantering av hoppa över position, tillåt att hela raden hoppas över vid ingen träff
 • Kontrollera lista över jokertecken för filändelser
 • Fler asterisk-hl, jag försökte med några asteriskinställningar, de är bara ini-stil, använd .conf som ini-ändelse
 • Rätta färgläggning för #ifdef _xxx (fel 397766)
 • Rätta jokertecken i filer
 • Ändring av licens till MIT för KSyntaxHighlighting utförd
 • Javascript: Lägg till binärfiler, rätta oktala värden, förbättra undantag och tillåt identifierare som inte är ASCII (fel 393633)
 • Tillåt att uppslagningar av QStandardPaths stängs av
 • Tillåt att syntaxfiler installeras istället för att de finns i en resurs
 • Hantera egenskaper för kontextbyten för själva kontexterna
 • Byt från statiskt bibliotek till objektbibliotek med rätt pic-inställning, ska fungera för delad och statisk byggning
 • Undvik all heap-allokering för standardkonstruerad Format() som används som "ogiltig"
 • Ta hänsyn till cmake-variabel för statiskt eller dynamiskt bibliotek, som t.ex. karchive
 • Ändring av licens till MIT, https://phabricator.kde.org/T9455
 • Ta bort gammalt skript add_license, behövs inte längre
 • Rätta inkluderingsdefinitioner, hantera definitionsändring i kontextbyte (fel 397659)
 • SQL: Diverse förbättringar och rättning av detektering av if/case/loop/end med SQL (Oracle)
 • Rätta referensfiler
 • SCSS: Uppdatera syntax. CSS: Rätta färgläggning av Operator och Selector Tag
 • debchangelog: Lägg till Bookworm
 • Ändring av Dockerfile licens till MIT-licens
 • Ta bort inställningsdel som inte längre stöds av stavningskontroll som alltid bara hade ett läge som vi nu hårdkodar
 • Lägg till stöd för syntaxfärgläggning av Stan
 • Lägg till bakåtindentering
 • Optimera många syntaxfärgläggningsfiler och rätta tecknet '/' i SQL
 • Modelines: Lägg till byte-order-mark och mindre rättningar
 • Ändring av modelines.xml licens till MIT-licens (fel 198540)
 • Lägg till QVector<QPair<QChar, QString>> Definition::characterEncodings() const
 • Lägg till bool Definition::foldingEnabled() const
 • Lägg till färgläggning "None" i arkivet som förval
 • Uppdatera syntaxstöd för språket Logtalk
 • Lägg till Autodesk EAGLE sch och brd filformat till XML-kategorin
 • C# färgläggning: Föredra indentering med C-stil
 • AppArmor: Uppdatera syntax och diverse förbättringar och rättningar
 • Java: Lägg till binärfiler och hex-float, och stöd understreck i tal (fel 386391)
 • Upprensning: Indentering flyttades från allmänna till språksektionen
 • Definition: Exponera kommandomarkörer
 • Lägg till färgläggning av Javascript React
 • YAML: Rätta nycklar, lägg till tal och andra förbättringar (fel 389636)
 • Lägg till bool Definition::isWordWrapDelimiter(QChar)
 • Definition: Byt namn på isDelimiter() till isWordDelimiter()
 • Notera idéer om förbättringar av KF6-programmeringsgränssnitt från konvertering av KTE
 • Tillhandahåll också ett giltigt format för tomma rader
 • Make-definition::isDelimiter() fungerar också för ogiltiga definitioner
 • Definition: Exponera bool isDelimiter() const
 • Sortera returnerade format i Definition::formats() enligt id

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.50.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.50.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.50.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.50.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar