KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.50.0

Ook beschikbaar in: English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

08 september 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.50.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Ondersteuning voor voorgestelde toevoeging van tags toevoegen in OCS 1.7

Baloo

 • Een typfout gerepareerd in de uitvoer van de indexgrootte (bug 397843)
 • Verwijder src- niet dest-url wanneer een url is nieuw niet te indexeren
 • [tags_kio] vereenvoudig het opzoekpad van de bestandsnaam die overeenkomt met gebruik van een vangstgroep
 • Draai "Sla het in de wachtrij zetten van nieuwe niet te indexeren bestanden en verwijder ze direct uit de index" terug.
 • [tags_kio] opzoeken van bestandpad in loop vereenvoudigen

Breeze pictogrammen

 • LabPlot-project bestandspictogram toevoegen
 • ScalableTest, "scalable" plasma-browser-integratie toevoegen (bug 393999)

Extra CMake-modules

 • Bindingen: controleer of bindingen gegenereerd kunnen worden voor een specifieke python-versie
 • Bindings: generator forward compatibel maken met Python 3
 • Veranderen van QT_PLUGIN_PATH door ECM bij uitvoeren van tests uitschakelen
 • Bindings: ondersteuning voor scoped enums toevoegen (bug 397154)
 • Het mogelijk maken voor ECM om po-bestanden te detecteren op het moment van configureren

Frameworkintegratie

 • [KStyle] vraagtekenpictogram gebruiken voor vraagdialoog

KArchive

 • niet-ASCII coderingen van bestandsnamen in tar-archieven behandelen (bug 266141)
 • KCompressionDevice: write niet aanroepen na WriteError (bug 397545)
 • Ontbrekende Q_OBJECT macro's voor QIODevice subclasses toevoegen
 • KCompressionDevice: propageer fouten uit QIODevice::close() (bug 397545)
 • Bzip hoofdpagina repareren

KCMUtils

 • Aangepaste QScrollArea met hint voor grootte gebruiken niet beperkt door lettergrootte (bug 389585)

KConfig

 • Waarschuwing verwijderen over oude kioskfunctie die niet langer van toepassing is
 • Systeemstandaard instellen voor sneltoets Ctrl+0 voor actie "Actuele grootte"

KCoreAddons

 • Geen spatie verwijderen tussen twee url's wanneer regel begint met " (kmail bug)
 • KPluginLoader: '/' gebruiken zelfs onder Windows, libraryPaths() geeft paden terug met '/'
 • KPluginMetaData: lege tekenreeks converteren naar lege lijst met tekenreeksen

KDeclarative

 • Draai "ga na dat we altijd schrijven in de root-context van de engine" terug
 • Eigenschap hangen aan "delegate" (bug 397367)
 • [KCM GridDelegate] laageffect alleen gebruiken op OpenGL backend (bug 397220)

KDocTools

 • acroniem ASCII toevoegen aan general.entities
 • JSON toevoegen aan general.entities
 • meinproc5 uitvoeriger rapporteren in automatische test van 'install'
 • In test met kdoctools_install absolute paden gebruiken om geïnstalleerde bestanden te vinden

KFileMetaData

 • enum-alias Property::Language toevoegen voor typo Property::Langauge

KHolidays

 • Juiste berekeningen van equinox en solstice algoritmen implementeren (bug 396750)
 • src/CMakeLists.txt - headers installeren op de manier van frameworks

KI18n

 • Toekennen bij proberen om een KCatalog te gebruiken zonder een QCoreApplication
 • ki18n uit QtScript overzetten naar QtQml
 • De bouwmap voor po/ ook controleren

KIconThemes

 • Breeze als terugvalpictogramthema instellen

KIO

 • [KSambaShareData] spaties accepteren in ACL hostnaam
 • [KFileItemListProperties] mostLocalUrl gebruiken voor capabilities
 • [KMountPoint] "smb-share" ook controleren voor of het een SMB-aankoppeling is (bug 344146)
 • [KMountPoint] gvfsd aankoppelingen oplossen (bug 344146)
 • [KMountPoint] resten van supermount verwijderen
 • [KMountPoint] ondersteuning van AIX en Windows CE verwijderen
 • Aangekoppeld bestandssysteemtype en velden met aangekoppeld van tonen in eigenschappendialoog (bug 220976)
 • kdirlistertest mislukt niet willekeurig
 • [KUrlComboBox] KIcon fut bij overzetten repareren
 • KPATH_SEPARATOR "hack" overbrengen naar QDir::listSeparator, toegevoegd in Qt 5.6
 • Geheugenlek gerepareerd in KUrlComboBox::setUrl
 • [KFileItem] Mapcommentaar niet lezen bij langzaam aankoppelen
 • QDir::canonicalPath in plaats gebruiken
 • NTFS verborgenvlag negeren voor root-volume (bug 392913)
 • De dialoog "ongeldige mapnaam" een knop Annuleren geven
 • KPropertiesDialog: omschakelen naar label in setFileNameReadOnly(true)
 • Verfijn de verwoording wanneer een map met een ongeldige naam niet aangemaakt kan worden
 • Het toepasselijke pictogram gebruiken voor een knop Annuleren die zal vragen om een nieuwe naam
 • Alleen-lezen bestandsnamen selecteerbaar maken
 • Type hoofd-/kleine letter gebruiken voor enige labels van knoppen
 • KLineEdit gebruiken voor mapnaam als map schrijftoegang heeft, gebruik anders QLabel
 • KCookieJar: verkeerde timezone conversie repareren

Kirigami

 • fillWidth voor items ondersteunen
 • tegen externe verwijdering van pagina's waken
 • altijd de header tonen wanneer we in modus ingevouwen zijn
 • gedrag van showContentWhenCollapsed repareren
 • gaten in menu's in Material stijl repareren
 • standaard actiemenu voor de pagina contextmenu
 • Vraag expliciet om QtQuick van Qt 5.7 om gebruik te maken van Connections.enabled
 • Vensterkleur gebruiken in plaats van een achtergronditem
 • zorg ervoor dat de la sluit zelfs bij opdringen van een nieuwe
 • separatorvisible exporteren naar de globale werkbalk
 • De Kirigami QRC statische plug-in generatie repareren
 • Het bouwen in LTO statische modus repareren
 • Maak zeker dat eigenschap drawerOpen juist gesynchroniseerd wordt (bug 394867)
 • drawer: de inhoudwidget tonen bij slepen
 • qrc-assets toestaan om gebruikt te worden in actiepictogrammen
 • ld bij oude gcc (bug 395156)

KItemViews

 • Markeer KFilterProxySearch als verouderd

KNewStuff

 • providerId in cache zetten

KNotification

 • libcanberra ondersteunen voor audiomeldingen

KService

 • KBuildSycoca: behandel desktopbestanden van toepassingen altijd

KTextEditor

 • enum Kate::ScriptType in een enum-klasse instellen
 • foutbehandeling voor QFileDevice en KCompressedDevice corrigeren
 • InlineNotes: inline notities niet afdrukken
 • QSaveFile verwijderen ten gunste van gewoon bestand opslaan
 • InlineNotes: globale coördinaten overal gebruiken
 • InlineNote: positie initialiseren met Cursor::invalid()
 • InlineNote: Pimpl inline notitiegegevens zonder allocs
 • Inline notitie-interface toevoegen
 • Tekstvoorbeeld alleen tonen als hoofdvenster actief is (bug 392396)
 • Crash repareren bij verbergen van het TextPreview-widget (bug 397266)
 • ssh://git.kde.org/ktexteditor samenvoegen
 • hidpi rendering van pictogramrand
 • Vim kleurenthema verbeteren (bug 361127)
 • Search: workaround toevoegen voor ontbrekende pictogrammen in pictogramthema van Gnome
 • overschrijven van _ of letters zoals j in de laatste regel (bug 390665)
 • Scripting API uitbreiden om uitvoeren van commando's toe te staan
 • Inspringscript voor R
 • Crash repareren bij vervangen van \n rond lege regels (bug 381080)
 • accentuering van downloaddialoog verwijderen
 • geen noodzaak om nieuw/verwijder hash bij elke doHighlight, het wissen is goed genoeg
 • zorg ervoor dat we ongeldige attribuutindexen kunnen behandelen die kunnen gebeuren als resten na HL omschakelen voor een document
 • slimme aanwijzer verwijdering van objects laten behandelen, minder handmatige zaken te doen
 • map om extra hl-eigenschappen op te zoeken verwijderen
 • KTextEditor gebruikt het KSyntaxHighlighting framework voor alles
 • tekencoderingen gebruiken zoals geleverd door de definities
 • Branch 'master' in syntax-highlighting mengen
 • niet-vette tekst rendert niet langer met lettertypegewicht dun maar (bug 393861)
 • foldingEnabled gebruiken
 • EncodedCharaterInsertionPolicy verwijderen
 • Afdrukken: respecteer lettertype van voettekst, verticale positie van voettekst repareren, scheidingslijn van koptekst/voettekst visueel lichter maken
 • Branch 'master' in syntax-highlighting mengen
 • framework voor syntaxisaccentuering alle definitiebeheer laten behandelen nu dat er de Geen definitie in de opslagruimte aanwezig is
 • widget voor voltooien: minimale grootte van sectie repareren
 • Reparatie: kijklijnen schuiven in plaats van echte lijnen voor schuiven met wiel en touchpad (bug 256561)
 • syntaxistest verwijderen, die nu wordt getest in het framework voor accentuering van syntaxis zelf
 • Configuratie van KTextEditor is nu weer lokaal voor de toepassing, de oude globale configuratie zal bij eerste gebruik geïmporteerd worden
 • KSyntaxHighlighting::CommentPosition gebruiken in plaats van KateHighlighting::CSLPos
 • isWordWrapDelimiter() gebruiken uit KSyntaxHighlighting
 • isDelimiter() hernoemen naar isWordDelimiter()
 • meer op te zoeken zaken implementeren via formaat -> definitiekoppeling
 • we krijgen nu altijd geldige formaten
 • nettere manier om attribuutnaam te krijgen
 • python test van indenteren, veiligere toegang tot eigenschapzakken
 • juiste definitieprefixen opnieuw toevoegen
 • Branch van 'syntax-highlighting' van git://anongit.kde.org/ktexteditor mengen met syntax-highlighting
 • lijsten terugbrengen proberen nodig om de configuratie per schema te doen
 • Use KSyntaxHighlighting::Definition::isDelimiter() gebruiken
 • make kan een beetje meer breken zoals in woordcode
 • geen gekoppelde lijst zonder enige reden
 • initialisatie van eigenschappen opschonen
 • volgorde van formaten repareren, herinner definitie in accentueringszak
 • ongeldige formaten / nul-lengte formaten behandelen
 • meer oude implementatie-onderdelen verwijderen, enkele toegangen repAreren om de dingen voor formaat te gebruiken
 • op inspringen gebaseerd invouwen repareren
 • onbedoeld tonen van contextstapel in doHighlight + reparatie ctxChanged verwijderen
 • zaken voor invouwen beginnen om op te slaan
 • accentueringhelpers uitrukken, niet langer nodig
 • noodzaak van contextNum verwijderen, FIXME-SYNTAX markering toevoegen aan zAken die het nodig hebben om netjes opgeschoond te worden
 • aanpassen aan wijzigingen in includedDefinitions, contextForLocation verwijderen, alleen sleutelwoorden of spellingcontrole voor locatie is nodig, kan later geïmplementeerd worden
 • meer niet langer gebruikte syntaxisaccentueringszaken verwijderen
 • de m_additionalData opschonen en de mapping een beetje, zou moeten werken voor attributen, niet voor inhoud
 • initiële attributen aanmaken, nog steeds zonder echte attribuutwaarden, alleen een lijst van iets
 • de accentuering aanroepen
 • afleiden uit abstracte accentuering, definitie instellen

KWallet Framework

 • Voorbeeld uit techbase naar eigen repo verplaatsen

KWayland

 • Set/send/update methoden synchroniseren
 • Serienummer en EISA-ID toevoegen aan OutputDevice interface
 • Kleurenkrommecorrectie van uitvoerapparaat
 • Geheugenbeheer repareren in WaylandOutputManagement
 • Elke test binnen WaylandOutputManagement isoleren
 • Fractionele schaling van OutputManagement

KWidgetsAddons

 • Een eerste voorbeeld van het gebruik van KMessageBox aanmaken
 • Twee bugs in KMessageWidget repareren
 • [KMessageBox] stijl voor pictogram aanroepen
 • Workaround toevoegen voor labels met woordafbreking (bug 396450)

KXMLGUI

 • Konqi er goed uit laten zien in HiDPI
 • Ontbrekende haakjes toevoegen

NetworkManagerQt

 • NetworkManager 1.4.0 en nieuwer vereisen
 • manager: ondersteuning aan R/W de GlobalDnsConfiguration eigenschap toevoegen
 • Sta echt toe om de verversingssnelheid voor statistieken van apparaten in te stellen

Plasma Framework

 • Workaround voor bug met inheemse rendering en dekking in TextField tekst (bug 396813)
 • [Icon Item] KIconLoader pictogram wijziging bekijken bij gebruik van QIcon (bug 397109)
 • [Icon Item] ItemEnabledHasChanged gebruiken
 • Gebruik van verouderde QWeakPointer weghalen
 • Stylesheet voor 22-22-system-suspend repareren (bug 397441)
 • Verwijderen van Widgets verbeteren en tekst configureren

Solid

 • solid/udisks2: ondersteuning voor gecategoriseerde logging
 • [Windows Device] apparaatlabel alleen tonen als er een is
 • Opnieuw evalueren van Predicates afdwingen als interfaces verwijderd worden (bug 394348)

Sonnet

 • hunspell: bouwen met hunspell <=v1.5.0 herstellen
 • hunspell-headers invoegen als systeem-includes

syndication

New module

Accentuering van syntaxis

 • 20000 regels accentueren per testgeval
 • benchmark voor accentuering meer reproduceerbaar maken, we willen in elk geval dit uitvoeren meten van buitenaf met bijv. perf
 • KeywordList opzoeken afregelen & allocaties voor impliciete vangstgroep vermijden
 • vangsten voor Int verwijderen, nooit geïmplementeerd
 • deterministische iteratie van testen voor beter vergelijken van resultaten
 • geneste include-attributen behandelen
 • Modula-2 accentuering bijwerken (bug 397801)
 • attribuutformaat vooraf berekenen voor context & regels
 • Controle op woordscheiding vermijden bij begin van trefwoord (bug 397719)
 • Syntaxisaccentuering voor SELinux kernel-policy-taal
 • bestCandidate verbergen, kan statische functie zijn binnen bestand
 • Enige verbeteringen toevoegen aan kate-syntax-highlighter voor gebruik in scripts
 • := toegevoegd als een geldig onderdeel van een identifier
 • uw eigen invoergegevens gebruiken voor benchmarking
 • probleem met beëindigen van regel proberen te repareren in vergelijken van resultaten
 • triviale diff-uitvoer voor Windows proberen
 • defData opnieuw toevoegen voor geldige controle op status
 • ruimte voor StateData verkleinen met meer dan 50% en de helft van het aantal benodigde mallocs
 • prestatie verbeteren van Rule::isWordDelimiter en KeywordListRule::doMatch
 • Behandeling van overslaan van offset verbeteren, sta overslaan van volledige regel toe bij geen overeenkomst
 • jokerlijst van extensies controleren
 • meer sterretje hl, ik probeerde enige configuraties met sterretjes, ze zijn gewoon ini-stijl, gebruik .conf als einde van ini
 • accentuering voor #ifdef _xxx zaken repareren (bug 397766)
 • jokertekens in bestanden repareren
 • opnieuw licensering met MIT van KSyntaxHighlighting gedaan
 • JavaScript: binaire bestanden toevoegen, octale getallen repareren, escapes verbeteren & niet-ASCII identifiers toestaan (bug 393633)
 • Uitzetten van opzoeken van de QStandardPaths toestaan
 • Installeren van syntaxis bestanden toestaan in plaats van ze in een hulpbron te hebben
 • attributen in context omschakelen van de contexten zelf behandelen
 • wijzig van statisch lib naar object lib met juiste pic-instelling, zou moeten werken voor gedeelde + statische builds
 • elke heap-allocatie vermijden voor standaard geconstrueerde Format() zoals gebruikt als "invalid"
 • cmake-variabele honoreren voor statisch vs. dynamisch lib, zoals bijv. karchive
 • opnieuw MIT licentie geven, https://phabricator.kde.org/T9455
 • oude add_license-script verwijderen, niet langer nodig
 • includedDefinitions repareren, behandel wijziging in definitie in context omschakelen (bug 397659)
 • SQL: verschillende verbeteringen en detectie met SQL van if/case/loop/end repareren (Oracle)
 • referentiebestanden repareren
 • SCSS: syntaxis bijwerken. CSS: accentuering van operator- en selector-tag repareren
 • debchangelog: Bookworm toevoegen
 • Wijzig licentie van Dockerfile naar MIT licentie
 • het niet langer ondersteunde configuratiedeel van de spellingcontrole die altijd niet meer dan één modus had die we nu hard coderen
 • Ondersteuning voor syntaxisaccentuering voor Stan toevoegen
 • back-indenter toevoegen
 • Veel bestanden met syntaxisaccentuering optimaliseren en het teken '/' van SQL repareren
 • Modelines: markering van volgorde van bytes toevoegen & kleine reparaties
 • Wijzig licentie van modelines.xml naar MIT licentie (bug 198540)
 • Toevoegen QVector<QPair<QChar, QString>> Definition::characterEncodings() const
 • Toevoegen bool Definition::foldingEnabled() const
 • Standaard "None"-accentuering toevoegen aan opslagruimte
 • Ondersteuning van taalsyntaxis van Logtalk bijwerken
 • Autodesk EAGLE sch- en brd-bestandsformaat toevoegen aan de XML categorie
 • C# accentuering: prefereer C-Stijl indentering
 • AppArmor: syntaxis bijwerken en verschillende verbeteringen/reparaties
 • Java: binaries & hex-float toevoegen, en underscores in getallen ondersteunen (bug 386391)
 • Cleanup: indentering was verplaatst van sectie algemeen naar taal
 • Definitie: commandomarkeringen blootstellen
 • Accentuering van JavaScript React toevoegen
 • YAML: sleutels repareren, nummers toevoegen en andere verbeteringen (bug 389636)
 • bool Definition::isWordWrapDelimiter(QChar) toevoegen
 • Definitie: isDelimiter() hernoemen naar isWordDelimiter()
 • Bemerk KF6 API ideeën voor verbetering uit de overbrenging van KTE
 • Biedt ook een geldig formaat voor lege regels
 • Laat Definition::isDelimiter() ook werken voor ongeldige definities
 • Definitie: bool isDelimiter() const blootstellen
 • Teruggegeven formaten sorteren in Definition::formats() op id

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.50.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.50 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.50.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.50.0 vereist Qt 5.8.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen