KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.5.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11:e december, KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.5.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Attica

 • Använd alla sökvägarna i QT_PLUGIN_PATH istället för bara sökvägen QLibraryInfo för att leta efter insticksprogram

KActivities

 • Rätta laddning av insticksprogram med KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS på

KCMUtils

 • Återställ KStandardGuiItems för att få konsekventa ikoner och verktygstips

KCodecs

 • Introducera klassen KEmailAddress för validering av e-postadresser
 • Använd en robustare implementering av MIME-kodare hämtad från biblioteket KMime
 • Lägg till KCodecs::encodeRFC2047String()

KCompletion

 • Rätta åtgärderna PageUp/Down i kompletteringsrutan

KCoreAddons

 • Lägg till klassen KTextToHTML för konvertering mellan vanlig text och HTML
 • Lägg till KPluginMetaData::metaDataFileName()
 • Tillåt inläsning av KPluginMetaData från .desktop-filer
 • Kdelibs4Migration ger nu prioritet åt KDE4_DEFAULT_HOME som tillhandahålls av distributioner

KDeclarative

 • Använd Qt:s metod för att blockera vid komponentkomplettering istället för vår egen
 • Gör det möjligt att fördröja initiering av objekt inkuberade från QmlObject
 • Add guard when trying to access root object before component is complete

KEmoticons

 • Lägg till KEmoticonsIntegrationPlugin för KTextToHTML från KCoreAddons

KHTML

 • Ett antal överförda rättningar från kdelibs, inga ändringar av programmeringsgränssnittet.

KIO

 • Rätta att storlekskolumnerna är tomma i KFileWidget detaljvyer
 • Släpp inte ASN skickad till KRun när skrivbordsfiler körs
 • Rätta hur DESKTOP_STARTUP_ID skickas till underliggande processer i kioexec
 • Rätta kompilering med Qt 5.2, vilket också rättar ett kritisk förlopp
 • KFileItem: Städning av hur överlagrade ikoner används
 • Implementera musknappar på baksida och framsida för att navigera i historiken
 • Tillåt att användaren avbryter dialogrutan för att acceptera certifikatgiltighetstid.

KJobWidgets

 • Rätta kompilering med Qt 5.2.0

KNewStuff

 • Tillåt också absoluta filsökvägar för parametrar i inställningsfilen.
 • Rätta kompilering på Windows

KNotifications

 • Gör KNotificationPlugin till en öppen klass
 • KPassivePopup: Ställ in standardfördröjningen vid dölj

KRunner

 • Lägg till ett enkelt kommandoradverktyg för att utföra en förfrågan med alla körprogram

KService

 • Rätta KPluginTrader::query() för gammal JSON
 • Avråd från användning av kservice_desktop_to_json istället för kcoreaddons_desktop_to_json
 • Implementera KPluginTrader::query() genom att använda KPluginLoader::findPlugins()
 • Rätta att KPluginInfo::entryPath() är tom när laddning inte görs från .desktop

KTextEditor

 • Rätta fel nr. 340212: Felaktig justering av mjuka tabulatorer efter radbörjan
 • Lägg till kontroll av libgit2 vid kompilering för trådstöd

KWidgetsAddons

 • Lägg till klassen KSplitterCollapserButton, en knapp som visas vid sidan om ett delningsgrepp och gör det enkelt att dra ihop den grafiska komponenten på motsatt sida
 • Stöd svartvita ikonteman (såsom Breeze)

KWindowSystem

 • Lägg till KStartupInfo::createNewStartupIdForTimestamp
 • Lägg till stöd för flera multimediatangenter
 • Lägg till stöd för initial avbildning av WM_HINTS-tillstånd
 • Ta bort felaktiga varningar när KXMessages används utan QX11Info

Plasma ramverk

 • Rätta kompilering med Qt 5.2.0
 • Rätta kded-modulen platformstatus
 • Överför BusyIndicator, ProgressBar till QtQuick.Controls
 • Lägg till egenskapen thumbnailAvailable i PlasmaCore.WindowThumbnail

Solid

 • Rätta varning: No such signal org::freedesktop::UPower::Device...

Extra cmake-moduler

 • Ställ in CMAKE_INSTALL_SYSCONFDIR till /etc när CMAKE_INSTALL_PREFIX är /usr (istället för /usr/etc)
 • Aktivera -D_USE_MATH_DEFINES på Windows

Ramverksintegrering

 • Implementera standardButtonText().
 • Rätta återställning av vyläge och storlekar i fildialogrutan

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod