KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.49.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11:e augusti, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.49.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Instansiera inte en QStringRef i en QString bara för att söka i en QStringList
 • Definiera element när de deklareras

Baloo

 • [tags_kio] Rätta flera filnamnskopior
 • Återställ "[tags_kio] Använd UDS_URL istället för UDS_TARGET_URL."
 • [tags_kio] Använd UDS_URL istället för UDS_TARGET_URL
 • [tags_kio] Fråga om målets filsökvägar istället för att lägga till sökvägar i filens UDS-post
 • Stöd särskilda webbadresser för att hitta filer av en viss typ
 • Undvik manipulation av listor med kvadratisk komplexitet
 • Använd fastInsert som inte avråds från i Baloo

Breeze-ikoner

 • Lägg till ikonen drive-optical (fel 396432)

Extra CMake-moduler

 • Android: Hårdkoda inte en slumpmässig version av Android SDK
 • ECMOptionalAddSubdirectory: Tillhandahåll några fler detaljer
 • Rätta kontroll av variabeldefinition
 • Ändra 'since' version
 • Förbättra ECMAddAppIconMacro

Integrering med ramverk

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KActivities

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KArchive

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KAuth

 • Undvik varningar för PolkitQt5-1 deklarationsfiler
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KBookmarks

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KCodecs

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KCompletion

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KConfig

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KConfigWidgets

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KCoreAddons

 • Rätta överflöde i avrundningskod (fel 397008)
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Ta bort kolon som inte ska vara där efter "@note"
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Tala om nullptr; inte 0
 • KFormat: Ersätt unicode litteral med unicode kodpunkt för att rätta MSVC-bygge
 • KFormat: Korrigera @since etikett för ny KFormat::formatValue
 • KFormat: Tillåt användning av kvantiteter förutom byte och sekunder
 • Korrigera exempel på KFormat::formatBytes
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KCrash

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KDBusAddons

 • Blockera inte för alltid i ensureKdeinitRunning
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KDeclarative

 • Säkerställ att vi alltid skriver i gränssnittets rotsammanhang
 • Bättre läsbarhet
 • Förbättra dokumentation av programmeringsgränssnitt lite grand
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Stöd för KDELibs 4

 • Rätta qtplugins i KStandardDirs

KDocTools

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KEmoticons

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KFileMetaData

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Lägg bara till @file i deklaration av bara funktioner för att få doxygen att hantera dem

KGlobalAccel

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KDE GUI Addons

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KHolidays

 • Installera beräkningsdeklarationen för soluppgång och solnedgång
 • Tillägg av skottårsdagen som (kulturell) helg i Norge
 • Tillägg av posten 'name' för norska helgfiler
 • Tillägg av beskrivningar för norska helgfiler
 • Fler uppdateringar av japanska helger från phanect
 • holiday_jp_ja, holiday_jp-en_us - Uppdaterade (fel 365241)

KI18n

 • Återanvänd funktion som redan gör samma sak
 • Rätta hantering av katalog och detektering av landsinställning på Android
 • Läsbarhet, hoppa över satser med ingen operation
 • Rätta KCatalog::translate när översättningen är samma som originaltexten
 • Namnet på en fil har ändrats
 • Låt ki18n makrofilnamnet följa stilen hos andra filer relaterade till find_package
 • Rätta konfigurationskontrollen för _nl_msg_cat_cntr
 • Generera inte filer i källkodskatalogen
 • libintl: Avgör om _nl_msg_cat_cntr finns innan användning (fel 365917)
 • Rätta byggen av binary-factory

KIconThemes

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KIO

 • Installera kategorifil för kdebugsettings relaterad till kio
 • Byt namn på privat deklarationsfil till _p.h
 • Ta bort eget ikonval för papperskorg (fel 391200)
 • Justera beteckningar längs överkant i egenskapsdialogruta
 • Presentera feldialogruta när användaren försöker skapa katalog vid namn "." or ".." (fel 387449)
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Tala om nullptr; inte 0
 • kcoredirlister lstItems prestandamätning
 • [KSambaShare] Kontrollera filen som ändras innan återinläsning
 • [KDirOperator] Använd alternerande bakgrundsfärger för flerkolumners visning
 • Undvik minnesläcka i slavjobb (fel 396651)
 • SlaveInterface: Avråd från användning av setConnection/connection, ingen kan ändå använda dem
 • Något snabbare UDS-konstuktor
 • [KFilePlacesModel] Stöd snygga webbadresser för baloosearch
 • Ta bort webbgenvägen för projects.kde.org
 • Byt ut KIO::convertSize() mot KFormat::formatByteSize()
 • Använd fastInsert som inte avråds från i file.cpp (första av många kommande)
 • Ersätt Gitorious webbgenväg med GitLab
 • Visa inte normalt bekräftelsedialogruta för åtgärden Flytta till papperskorg (fel 385492)
 • Fråga inte efter lösenord i kfilewidgettest

Kirigami

 • Stöd att lägga till och ta bort rubrik dynamiskt (fel 396417)
 • Introducera actionsVisible (fel 396413)
 • Anpassa marginaler när rullningslist visas eller försvinner
 • Bättre hantering av storleken (fel 396983)
 • Optimera inställning av paletten
 • AbstractApplciationItem ska inte ha sin egen storlek, bara implicit
 • Nya signaler pagePushed/pageRemoved
 • Rätta logik
 • Lägg till elementet ScenePosition (fel 396877)
 • Ingen anledning att skicka intermediär palett för varje tillstånd
 • dölj->visa
 • Ihopdragbart sidoradsläge
 • kirigami_package_breeze_icons: Behandla inte listor som element (fel 396626)
 • Rätta sök och ersätt reguljärt uttryck (fel 396294)
 • Animering av en färg producerar en ganska obehaglig effekt (fel 389534)
 • Färglägg fokuserat objekt för tangentbordsnavigering
 • Ta bort genväg för avsluta
 • Ta bort sedan länge avråd från Encoding=UTF-8 från skrivbordsformatfil
 • Rätta verktygsradstorlek (fel 396521)
 • Rätta greppstorlek
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING
 • Visa ikoner för åtgärder som har en ikonkälla istället för ett ikonnamn

KItemViews

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KJobWidgets

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KJS

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KMediaPlayer

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KNewStuff

 • Ta bort sedan länge avråd från Encoding=UTF-8 från skrivbordsformatfiler
 • Ändra förvald sorteringsordning i nerladdningsdialogrutan till Betyg
 • Rätta fönstermarginaler för nerladdningsdialogruta för att följa allmänna temamarginaler
 • Återställ oavsiktligt borttagen qCDebug
 • Använd rätt QSharedPointer programmeringsgränssnitt
 • Hantera tomma förhandsgranskningslistor

KNotification

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Ramverket KPackage

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KParts

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Tala om nullptr; inte 0

KPeople

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KPlotting

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KPty

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Kör program

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KService

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Tala om nullptr; inte 0
 • Kräv bygge utanför källkod
 • Lägg till operatorn subseq för att matcha delsekvenser

KTextEditor

 • Riktig rättning av automatisk citering av obehandlad strängindentering
 • Rätta indenterare för att klara av ny syntaxfil i ramverket syntaxhighlighting
 • Justera test till nytt tillstånd i arkivet syntax-highlighting
 • Visa meddelandet "Sökning omstartad" mitt i vyn för bättre synlighet
 • Rätta varning, använd bara isNull()
 • Utökat skript-programmeringsgränssnitt
 • Rätta segmenteringsfel i sällsynta fall när en tom vektor uppstår för ordantal
 • Tvinga att förhandsgranskning av rullningslist rensas när dokumentet rensas (fel 374630)

KTextWidgets

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Återställ delvis tidigare incheckning, fungerade egentligen inte
 • KFindDialog: Ge radeditorn fokus när en oanvänd dialogruta visas
 • KFind: Nollställ antal när mönstret ändras (t.ex. i sökdialogrutan)
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KUnitConversion

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Ramverket KWallet

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Kwayland

 • Städa RemoteAccess buffertar vid aboutToBeUnbound istället för när objektet förstörs
 • Stöd markörtips för låst pekare
 • Reducera onödigt långa väntetider vid fallerande signalspioner
 • Rätta markering och automatisk test av säte
 • Ersätt återstående V5 compat globala inkluderingar
 • Lägg till stöd för XDG WM Base till vårt XDGShell programmeringsgränssnitt
 • Gör det möjligt att kompilera XDGShellV5 tillsammans med XDGWMBase

KWidgetsAddons

 • Rätta KTimeComboBox indatamask för FM/EM tider (fel 361764)
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KWindowSystem

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KXMLGUI

 • Rätta att KMainWindow sparar felaktiga inställningar av grafiska komponenter (fel 395988)
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

KXmlRpcClient

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Plasma ramverk

 • Om ett miniprogram är ogiltigt har det omedelbart UiReadyConstraint
 • [Plasma PluginLoader] Lagra insticksprogram i cache vid start
 • Rätta tonande nod när en strukturerad är en atlas
 • [Containment] Ladda inte omgivningsåtgärder med plasma/containment_actions KIOSK restriktion.
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Prison

 • Rätta lägeslåsning för blandat till versaler i Aztec kodgenerering

Syfte

 • Säkerställ att felsökning för kf5.kio.core.copyjob är inaktiverad vid test
 • Återställ "test: Ett mer "odelbart" sätt att kontrollera om signalen sker"
 • test: Ett mer "odelbart" sätt att kontrollera om signalen sker
 • Lägg till Blåtandsinsticksprogram
 • [Telegram] Vänta inte på att Telegram ska stängas
 • Förbered att använda Arc:s statusfärger i kombinationslistan med versioner
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

QQC2StyleBridge

 • Förbättra storleksändring av menyer (fel 396841)
 • Ta bort dubbel jämförelse
 • Konvertera från strängbaserade anslutningar
 • Kontrollera om ikon är giltig

Solid

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Sonnet

 • Sonnet: setLanguage ska schemalägga en omfärgläggning om färgläggning är aktiverad
 • Använd aktuellt hunspell programmeringsgränssnitt

Syntaxfärgläggning

 • CoffeeScript: Rätta mallar i inbäddad Javascript-kode och lägg till undantag
 • Undanta this i Definition::includedDefinitions()
 • Använd medlemsinitiering i klass om möjligt
 • Lägg till funktioner i åtkomstnyckelord
 • Lägg till Definition::::formats()
 • Lägg till QVector<Definition> Definition::includedDefinitions() const
 • Lägg till Theme::TextStyle Format::textStyle() const;
 • C++: Rätta standard flyttalslitteraler (fel 389693)
 • CSS: Uppdatera syntax och rätta några fel
 • C++: Uppdatera för c++20 och rätta några syntaxfel
 • CoffeeScript och JavaScript: Rätta medlemsobjekt. Lägg till filändelsen .ts i JS (fel 366797)
 • Lua: Rätta flerraders sträng (fel 395515)
 • RPM-specifikation: Lägg till Mime-typer
 • Python: Rätta undantag i quoted-comments (fel 386685)
 • haskell.xml: Färglägg inte Prelude datakonstruktorer annorlunda än andra
 • haskell.xml: Ta bort typer från sektionen "prelude function"
 • haskell.xml: Färglägg befordrade datakonstruktorer
 • haskell.xml: Lägg till nyckelorden family, forall, pattern
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

ThreadWeaver

 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.49.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.49.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.49.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.49.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar