KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.49.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11 d'agost de 2018. Avui, el KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.49.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Attica

 • No crea una instància «QStringRef» en una «QString» només per a cercar en una «QStringList»
 • Es defineixen els elements quan estan declarats

Baloo

 • [tags_kio] S'han esmenat les múltiples còpies del nom de fitxer
 • Reverteix «[tags_kio] Utilitza UDS_URL en comptes d'UDS_TARGET_URL».
 • [tags_kio] Utilitza UDS_URL en comptes d'UDS_TARGET_URL
 • [tags_kio] Consulta els camins de destinació en comptes d'afegir els camins a l'entrada UDS del fitxer
 • S'han implementat els URL especials per a trobar fitxers d'un determinat tipus
 • S'evita la manipulació de les llistes amb una complexitat quadràtica
 • S'utilitza un «fastInsert» no obsolet al Baloo

Icones Brisa

 • S'ha afegit la icona drive-optical (error 396432)

Mòduls extres del CMake

 • Android: no codifica una versió aleatòria de l'SDK per a Android
 • ECMOptionalAddSubdirectory: proporciona una mica més de detall
 • S'ha esmenat la comprovació per a la definició de la variable
 • S'ha canviat la versió «since»
 • Millora «ECMAddAppIconMacro»

Integració del marc de treball

 • Respecta BUILD_TESTING

KActivities

 • Respecta BUILD_TESTING

KArchive

 • Respecta BUILD_TESTING

KAuth

 • S'eviten els avisos per a les capçaleres de «PolkitQt5-1»
 • Respecta BUILD_TESTING

KBookmarks

 • Respecta BUILD_TESTING

KCodecs

 • Respecta BUILD_TESTING

KCompletion

 • Respecta BUILD_TESTING

KConfig

 • Respecta BUILD_TESTING

KConfigWidgets

 • Respecta BUILD_TESTING

KCoreAddons

 • S'ha esmenat el desbordament en el codi d'arrodoniment (error 397008)
 • dox de l'API: s'ha eliminat el no-hi-ha-d'estar «:» al darrere de «@note»
 • dox de l'API: parla de «nullptr», no de «0»
 • KFormat: s'han substituït els unicode literals amb el punt de codificació unicode per a corregir la construcció de MSVC
 • KFormat: s'ha corregit l'etiqueta «@since» per al nou «KFormat::formatValue»
 • KFormat: permet l'ús de quantitats més enllà de bytes i segons
 • S'han corregit els exemples de «KFormat::formatBytes»
 • Respecta BUILD_TESTING

KCrash

 • Respecta BUILD_TESTING

KDBusAddons

 • No bloqueja sempre a «ensureKdeinitRunning»
 • Respecta BUILD_TESTING

KDeclarative

 • S'assegura que sempre estem escrivint en el context arrel del motor
 • Millor llegibilitat
 • Millora una mica la documentació de l'API
 • Respecta BUILD_TESTING

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • S'ha esmenat «qtplugins» al «KStandardDirs»

KDocTools

 • Respecta BUILD_TESTING

KEmoticons

 • Respecta BUILD_TESTING

KFileMetaData

 • «dox» de l'API: s'afegeix «@file» a la capçalera només per a les funcions, perquè el «doxygen» ho cobreixi

KGlobalAccel

 • Respecta BUILD_TESTING

Complements de la IGU del KDE

 • Respecta BUILD_TESTING

KHolidays

 • Instal·la la capçalera de càlcul de la posta de Sol/llum de l'alba
 • S'ha afegit el dia de l'any de traspàs com a festa (cultural) per a Noruega
 • S'ha afegit l'entrada «name» als fitxers dels festius noruecs
 • S'han afegit descripcions als fitxers dels festius noruecs
 • Més actualitzacions per als festius japonesos des de «phanect»
 • holiday_jp_ja, holiday_jp-en_us - actualitzats (error 365241)

KI18n

 • Es torna a emprar la funció que ja fa el mateix
 • S'ha esmenat el maneig del catàleg i la detecció de la configuració regional a Android
 • Llegibilitat, s'ometen les declaracions «no-op»
 • S'ha esmenat el «KCatalog::translate» quan la traducció és la mateixa que el text original
 • S'ha canviat el nom d'un fitxer
 • Permet que el nom de fitxer per a la macro del «ki18n» segueixi l'estil dels altres fitxers relacionats amb «find_package»
 • S'ha esmenat la comprovació de la configuració per a «_nl_msg_cat_cntr»
 • No genera els fitxers al directori d'origen
 • libintl: determina si existeix «if _nl_msg_cat_cntr» abans d'usar-lo (error 365917)
 • S'han esmenat les compilacions per a la fàbrica de binaris

KIconThemes

 • Respecta BUILD_TESTING

KIO

 • Ara instal·la el fitxer de categoria «kdebugsettings» relacionat amb «kio»
 • S'ha canviat el nom de la capçalera privada a «_p.h»
 • S'ha eliminat la selecció personalitzada d'icones per a la paperera (error 391200)
 • Les etiquetes van alineades a dalt al diàleg de propietats
 • Presenta un diàleg d'error quan l'usuari intenta crear un directori anomenat «.» o «..» (error 387449)
 • dox de l'API: parla de «nullptr», no de «0»
 • Prova de referència «lstItems» al «kcoredirlister»
 • [KSambaShare] Comprova el fitxer que ha canviat abans de tornar a carregar
 • [KDirOperator] Utilitza els colors de fons alternatius per a les vistes amb múltiples columnes
 • Evita les pèrdues de memòria en les tasques esclaves (error 396651)
 • SlaveInterface: fa obsolet «setConnection/connection», ningú pot usar-los
 • Un constructor UDS una mica més ràpid
 • [KFilePlacesModel] S'admeten els bonics URL de cerca del Baloo
 • S'ha eliminat la drecera web projects.kde.org
 • S'ha canviat «KIO::convertSize()» a «KFormat::formatByteSize()»
 • S'utilitza un «fastInsert» no obsolet al file.cpp (el primer dels molts per venir)
 • Se substitueix la drecera web de Gitorious per la de GitLab
 • No mostra el diàleg de confirmació per a l'acció predeterminada de la paperera (error 385492)
 • No sol·licita contrasenyes al «kfilewidgettest»

Kirigami

 • Implementació per afegir i eliminar dinàmicament el títol (error 396417)
 • S'ha introduït «actionsVisible» (error 396413)
 • S'han adaptat els marges quan apareix/desapareix la barra de desplaçament
 • Una millor gestió de la mida (error 396983)
 • S'ha optimitzat la configuració de la paleta
 • «AbstractApplciationItem» no hauria de tenir la seva pròpia mida, només implícit
 • Senyals nous «pagePushed/pageRemoved»
 • S'ha esmenat la lògica
 • S'ha afegit l'element «ScenePosition» (error 396877)
 • No cal emetre la paleta intermediària per a cada estat
 • Oculta -> mostra
 • Mode plegable per a la barra lateral
 • kirigami_package_breeze_icons: no tracta les llistes com a elements (error 396626)
 • S'han esmenat les expressions regulars per a cercar/substituir (error 396294)
 • L'animació d'un color produeix un efecte força desagradable (error 389534)
 • Element centrat en un color per a la navegació amb el teclat
 • S'ha eliminat la drecera ràpida
 • S'ha eliminat la cadena «Encoding=UTF-8» -obsoleta des de fa molt de temps- del fitxer amb format «desktop»
 • S'ha esmenat la mida de la barra d'eines (error 396521)
 • S'han esmenat les nanses per al canvi de mida
 • Respecta BUILD_TESTING
 • Mostra icones per a les accions que tenen un origen d'icona en comptes d'un nom d'icona

KItemViews

 • Respecta BUILD_TESTING

KJobWidgets

 • Respecta BUILD_TESTING

KJS

 • Respecta BUILD_TESTING

KMediaPlayer

 • Respecta BUILD_TESTING

KNewStuff

 • S'ha eliminat la cadena «Encoding=UTF-8» -obsoleta des de fa molt de temps- dels fitxers amb format «desktop»
 • S'ha canviat l'ordre d'ordenació predeterminat al diàleg de baixada a Valoració
 • S'han esmenat els marges de la finestra del diàleg de baixada per a complir amb els marges generals del tema
 • Restaura el «qCDebug» eliminat accidentalment
 • Utilitza l'API correcta per a «QSharedPointer»
 • Maneja les llistes de vista prèvia buides

KNotification

 • Respecta BUILD_TESTING

Framework del KPackage

 • Respecta BUILD_TESTING

KParts

 • dox de l'API: parla de «nullptr», no de «0»

KPeople

 • Respecta BUILD_TESTING

KPlotting

 • Respecta BUILD_TESTING

KPty

 • Respecta BUILD_TESTING

KRunner

 • Respecta BUILD_TESTING

KService

 • dox de l'API: parla de «nullptr», no de «0»
 • Requereix una compilació fora del codi font
 • S'ha afegit l'operador «subseq» per a fer coincidir les subseqüències

KTextEditor

 • Esmena adequada per a la cadena en brut, sagnada amb cometes automàtiques
 • S'ha esmenat el sagnat per a fer front a un fitxer nou de sintaxi en el marc de treball «syntaxhighlighting»
 • S'ha ajustat la prova al nou estat en el repositori del ressaltat de la sintaxi
 • Mostra el missatge «Cerca ajustada» al centre de la vista per a una millor visibilitat
 • S'ha esmenat l'avís, només fa servir «isNull()»
 • S'ha estés l'API per a la creació de scripts
 • S'ha esmenat una falla de segment en casos rars en què es produeix un vector buit durant el recompte de paraules
 • Força la neteja de la vista prèvia a la barra de desplaçament en un document net (error 374630)

KTextWidgets

 • Documentació de l'API: s'ha revertit parcialment el commit anterior, en realitat no funcionava
 • KFindDialog: dóna el focus a la línia d'edició quan es mostra un diàleg reutilitzat
 • KFind: restableix el recompte quan es canvia el patró (p. ex., al diàleg de cerca)
 • Respecta BUILD_TESTING

KUnitConversion

 • Respecta BUILD_TESTING

Framework del KWallet

 • Respecta BUILD_TESTING

KWayland

 • Neteja les memòries cau de «RemoteAccess» a «aboutToBeUnbound» en lloc de destruir els objectes
 • S'ha implementat el mostrar consells amb el cursor quan està bloquejat el punter
 • Redueix els innecessaris temps d'espera llargs en els espies de senyal fallit
 • S'ha esmenat la selecció i fa proves automàtiques dels seients
 • S'han substituït els «include» globals compatibles amb V5 que mancaven
 • S'ha afegit la implementació base del WM de l'XDG a la nostra API de l'XDGShell
 • Fa compilable l'XDGShellV5 amb l'XDGWMBase

KWidgetsAddons

 • S'ha esmenat la màscara d'entrada de «KTimeComboBox» per als temps AM/PM (error 361764)
 • Respecta BUILD_TESTING

KWindowSystem

 • Respecta BUILD_TESTING

KXMLGUI

 • S'ha esmenat la «KMainWindow» que desava ajustaments incorrectes per als estris (error 395988)
 • Respecta BUILD_TESTING

KXmlRpcClient

 • Respecta BUILD_TESTING

Frameworks del Plasma

 • Si una miniaplicació no és vàlida, tindrà immediatament «UiReadyConstraint»
 • [PluginLoader del Plasma] Desa els connectors a la memòria cau durant l'inici
 • S'ha esmenat el node de l'esvaïment quan es troba atrapada una textura
 • [Contenció] No carrega les accions de contenció amb restriccions plasma/containment_actions del KIOSK
 • Respecta BUILD_TESTING

Prison

 • S'ha esmenat l'enganxament del mode mixt a superior en la generació de codi Aztec

Purpose

 • S'assegura que la depuració de «kf5.kio.core.copyjob» està desactivada per a la prova
 • Reverteix «Prova: una manera més «atòmica» de comprovar si el senyal ha succeït»
 • Prova: una manera més «atòmica» de comprovar si el senyal ha succeït
 • S'ha afegit el connector per a Bluetooth
 • [Telegram] No espera que es tanqui el Telegram
 • Prepara per utilitzar els colors de l'estat d'Arc a la llista desplegable de la revisió
 • Respecta BUILD_TESTING

QQC2StyleBridge

 • Millora el dimensionament dels menús (error 396841)
 • Elimina la doble comparació
 • L'adaptació s'allunya de les connexions basades en cadenes
 • Comprova si hi ha una icona vàlida

Solid

 • Respecta BUILD_TESTING

Sonnet

 • Sonnet: «setLanguage» hauria de programar un ressaltat de la sintaxi si el ressaltat està activat
 • Utilitza l'API actual del Hunspell

Ressaltat de la sintaxi

 • CoffeeScript: s'han esmenat les plantilles en el codi de JavaScript incrustat: afegeix escapades
 • Exclou això a «Definition::includedDefinitions()»
 • Utilitza la inicialització del membre a una classe quan sigui possible
 • S'han afegit les funcions per accedir a les paraules clau
 • S'ha afegit «Definition::::formats()»
 • S'ha afegit «QVector<Definition> Definition::includedDefinitions() const»
 • S'ha afegit «Theme::TextStyle Format::textStyle() const;»
 • C++: s'han esmenat els punts flotants estàndard que són literals (error 389693)
 • CSS: s'ha actualitzat la sintaxi i esmenat alguns errors
 • C++: s'ha actualitzat per a c++20 i esmena alguns errors de sintaxi
 • CoffeeScript i JavaScript: s'han esmenat els objectes dels membres. S'han afegit les extensions «.ts» al JS (error 366797)
 • Lua: s'ha esmenat per a cadenes amb múltiples línies (error 395515)
 • Spec de l'RPM: s'ha afegit el tipus MIME
 • Python: s'han esmenat les escapades en els comentaris que estan entre cometes (error 386685)
 • haskell.xml: no ressalta els constructors de dades Prelude de manera diferent d'altres
 • haskell.xml: s'ha eliminat els tipus de la secció «prelude function»
 • haskell.xml: ressalta els constructors de dades promocionats
 • haskell.xml: s'han afegit les paraules clau «family», «forall», «pattern»
 • Respecta BUILD_TESTING

ThreadWeaver

 • Respecta BUILD_TESTING

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet per als Frameworks 5.49.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per a compilar i instal·lar els Frameworks 5.49.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.49.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.49.0 requereixen les Qt 5.8.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

El KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, així com centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per al desenvolupament de programari. El programari KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions KDE s'executen nativament a Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global