KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.47.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9:e juni, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.47.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Avsluta frågekörning tidigt om subterm returnerar tom resultatmängd
 • Undvik krasch vid läsning av felaktig data från databasen över dokumenttermer (fel 392877)
 • Hantera stränglistor som indata
 • Ignorera flera typer av källfiler (fel 382117)

Breeze-ikoner

 • Uppdatera grepp och överflödesmeny

Extra CMake-moduler

 • Android-verktygskedja: Tillåt att ange extra bibliotek manuellt
 • Android: Definiera inte qml-import-paths om den är tom

KArchive

 • Hantera zip-filer inbäddade i zip-filer (fel 73821)

KCMUtils

 • [KCModuleQml] Ignorera inaktiverade kontroller vid användning av tabulator

KConfig

 • kcfg.xsd - Kräv inte ett kcfgfile-element

KConfigWidgets

 • Rätta färgschemat "Förval" så att det motsvarar Breeze igen

KDeclarative

 • Ställ in IM-sammanhangsegenskap för rätt sammanhang
 • [Plotter] Återge inte om m_node är null (fel 394283)

KDocTools

 • Uppdatera listan över ukrainska poster
 • Lägg till entiteten OSD i general.entites
 • Lägg till entiteterna CIFS, NFS, Samba, SMB i general.entities
 • Lägg till Falkon, Kirigami, macOS, Solid, USB, Wayland, X11, SDDM i general.entities

KFileMetaData

 • Kontrollera att ffmpeg har minst version 3.1, som introducerade programmeringsgränssnittet som vi kräver
 • Sök efter taggarna album artist och albumartist i taglibextractor
 • popplerextractor: Försök inte gissa titel om ingen finns

KGlobalAccel

 • Säkerställ att tangentbordsbegäran ungrab behandlas innan genväg sänds (fel 394689)

KHolidays

 • holiday_es_es - Rätta dag för "Comunidad de Madrid"

KIconThemes

 • Kontrollera om group < LastGroup, eftersom KIconEffect ändå inte hanterar UserGroup

KImageFormats

 • Ta bort duplicerade Mime-typer från json-filer

KIO

 • Kontrollera också om målet finns när binärdata klistras in (fel 394318)
 • Auth-stöd: Returnera uttagsbuffertens verkliga längd
 • Auth-stöd: Förena programmeringsgränssnitt för delning av fildeskriptorer
 • Auth-stöd: Skapa uttagsfil i användarens körtidskatalog
 • Auth-stöd: Ta bort uttagsfil efter användning
 • Auth-stöd: Flytta uppgiften att rensa uttagsfil till FdReceiver
 • Auth-stöd: Använd abstrakt uttag för att dela fildeskriptor på Linux
 • [kcoredirlister] Ta bort så många url.toString() som möjligt
 • KFileItemActions: Återgå till förvald Mime-typ när bara filer markeras (fel 393710)
 • Introducera KFileItemListProperties::isFile()
 • KPropertiesDialogPlugin kan nu ange flera protokoll som stöds genom att använda X-KDE-Protocols
 • Bevara fragment vid omdirigering från http till https
 • [KUrlNavigator] Skicka tabRequested när sökväg i platsväljarmenyn mittenklickas
 • Prestanda: Använd den nya uds-implementeringen
 • Omdirigera inte smb:/ till smb:// och därefter till smb:////
 • Tillåt att acceptera med dubbelklick i dialogrutan för att spara (fel 267749)
 • Aktivera normalt förhandsgranskning i dialogrutan filväljare
 • Dölj förhandsgranskning av fil när ikonen är för liten
 • i18n: Använd åter pluralform för insticksprogrammeddelande
 • Använd en vanlig dialogruta istället för en listdialogruta när en enda fil flyttas till papperskorgen eller tas bort
 • Låt varningstexten vid borttagningsåtgärder betona att den är permanent och irreversibel
 • Återställ "Visa knappar för visningsläge i verktygsraden för dialogrutorna öppna och spara"

Kirigami

 • Visa action.main mer framträdande i ToolBarApplicationHeader
 • Tillåt att bygga Kirigami utan beroende på KWin ritplatteläge
 • Korrigera swipefilter för höger-till-vänster
 • Korrigera storleksändring av contentItem
 • Rätta beteende hos --reverse
 • Dela contextobject för att alltid komma åt i18n
 • Säkerställ att verktygstips är dolt
 • Säkerställ att inte ogiltiga varianter tilldelas till de följda egenskaperna
 • Hantera inte ett musområde, signalen dropped()
 • Ingen effekt när pekaren hålls över på mobiltelefon
 • Riktiga ikoner för overflow-menu-left och right
 • Dra grepp för att ordna om objekt i ListView
 • Använd minnesregler på verktygsradsknapparna
 • Tillägg av saknade filer i QMake .pri
 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Rätta Kirigami.InlineMessageType -> Kirigami.MessageType
 • Rätta applicationheaders i applicationitem
 • Tillåt inte att lådan visas eller döljs när det inte finns något grepp (fel 393776)

KItemModels

 • KConcatenateRowsProxyModel: Sanera indata riktigt

KNotification

 • Rätta krascher i NotifyByAudio när program stängs

Ramverket KPackage

 • kpackage_install_*package: Rätta saknat beroende mellan .desktop and .json
 • Säkerställ att sökvägar i rcc aldrig härleds från absoluta sökvägar

Kör program

 • Behandla D-Bus svar i tråden ::match (fel 394272)

KTextEditor

 • Använd inte stora inledande bokstäver för kryssrutan "visa ordantal"
 • Gör antal ord och tecken till en global inställning

Kwayland

 • Öka version för org_kde_plasma_shell-gränssnitt
 • Lägg till "SkipSwitcher" i programmeringsgränssnitt
 • Lägg till utdataprotokollet XDG

KWidgetsAddons

 • [KCharSelect] Rätta tabellens cellstorlek med Qt 5.11
 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Ta bort användning av \overload, som orsakade felaktiga dokument
 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Tala om för doxygen att "e.g." inte avslutar meningen, använd ".\ "
 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Ta bort onödiga HTML undantagstecken
 • Ställ inte automatiskt in standardikonerna för varje stil
 • Låt KMessageWidget motsvara stilen hos Kirigami inlineMessage (fel 381255)

NetworkManagerQt

 • Gör information om ohanterad egenskap till bara felsökningsmeddelanden
 • WirelessSetting: Implementera egenskapen assignedMacAddress

Plasma ramverk

 • Mallar: Konsekvent namngivning, rätta namn på översättningskataloger, med mera
 • [Breeze Plasma Theme] Rätta ikon för kleopatra så att den använder färgstilmall (fel 394400)
 • [Dialog] Hantera att dialogrutan minimeras snyggt (fel 381242)

Syfte

 • Förbättra integrering av Telegram
 • Behandla inre fält som ELLER-begränsningar istället för OCH
 • Gör det möjligt att begränsa insticksprogram med närvaro av en skrivbordsfil
 • Gör det möjligt att filtrera insticksprogram enligt körbart program
 • Markera vald enhet i insticksprogrammet KDE-anslut
 • Rätta i18n-problem i frameworks/purpose/plugins
 • Lägg till insticksprogram för Telegram
 • kdeconnect: Underrätta om att processen misslyckas starta (fel 389765)

QQC2StyleBridge

 • Använd bara palettegenskap när qtquickcontrols 2.4 används
 • Fungera med Qt<5.10
 • Rätta flikradens höjd
 • Använd Control.palette
 • [RadioButton] Byt namn på "control" till "controlRoot"
 • Ange inte explicita mellanrum för RadioButton/CheckBox
 • [FocusRect] Använd manuell placering istället för grepp
 • Det visar sig att flickable i en scrollview är contentItem
 • Visa fokusrektangel när CheckBox eller RadioButton har fokus
 • Hackig rättning av scrollview-detektering
 • Låt inte mousearea bli överliggande objekt till flickable
 • [TabBar] Byt flikar med mushjul
 • Control får inte har underliggande objekt (fel 394134)
 • Begränsa rullning (fel 393992)

Syntaxfärgläggning

 • Perl6: Lägg till stöd för filändelserna .pl6, .p6, or .pm6 (fel 392468)
 • DoxygenLua: Rätta avslutande kommentarblock (fel 394184)
 • Lägg till pgf till Latex-liknande filformat (samma format som tikz)
 • Lägg till postgresql-nyckelord
 • Färgläggning av OpenSCAD
 • debchangelog: Lägg till Cosmic Cuttlefish
 • cmake: Rätta varningen DetectChar om undantaget bakstreck
 • Pony: Rätta identifierare och nyckelord
 • Lua: Uppdaterad för Lua5.3

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.47.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.47.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.47.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.47.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar