KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.47.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9 de juny de 2018. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.47.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Finalitza aviat l'execució de la consulta si el subterme retorna una conjunt buit de resultats
 • Evita una fallada en llegir dades corrompudes de la BBDD de termes de documents (error 392877)
 • Gestiona les llistes de cadenes com una entrada
 • Ignora més tipus de fitxers de codi font (error 382117)

Icones Brisa

 • Manetes i desbordament de menú actualitzats

Mòduls extres del CMake

 • Cadena d'eines per a l'Android: permet especificar manualment biblioteques extres
 • Android: No defineix «qml-import-paths» si és buit

KArchive

 • Gestiona fitxers ZIP incrustats en fitxers ZIP (error 73821)

KCMUtils

 • [KCModuleQml] Ignora els controls desactivats en recórrer les pestanyes

KConfig

 • kcfg.xsd - No requereix un element «kcfgfile»

KConfigWidgets

 • Esmena l'esquema de color «Predeterminat» per tornar a coincidir amb el Brisa

KDeclarative

 • Defineix el context del KCM adequadament en el context correcte
 • [Plotter] No renderitza si el «m_node» és nul (error 394283)

KDocTools

 • Actualitza la llista d'entitats ucraïneses
 • Afegeix l'entitat OSD a «general.entities»
 • Afegeix les entitats CIFS, NFS, Samba, SMB a «general.entities»
 • Afegeix Falkon, Kirigami, macOS, Solid, USB, Wayland, X11, SDDM a les entitats generals

KFileMetaData

 • Verifica que el «ffmpeg» tingui com a mínim la versió 3.1 que aporta l'API requerida
 • Cerca les etiquetes artista d'àlbum i «albumartist» al «taglibextractor»
 • popplerextractor: no intenta endevinar el títol si no n'hi ha cap

KGlobalAccel

 • Assegura que s'ha processat la petició d'alliberament del teclat abans d'emetre la drecera (error 394689)

KHolidays

 • holiday_es_es - Esmena el dia de la «Comunitat de Madrid»

KIconThemes

 • Verifica si el grup < LastGroup, ja que el KIconEffect no gestiona més l'UserGroup

KImageFormats

 • Elimina el tipus MIME duplicats dels fitxers «json»

KIO

 • Verifica si existeix la destinació en enganxar dades binàries (error 394318)
 • Auth support: Retorna la longitud real de la memòria intermèdia del sòcol
 • Auth support: Unifica l'API per compartir el descriptor de fitxer
 • Auth support: Crea el fitxer de sòcol al directori d'execució de l'usuari
 • Auth support: Suprimeix el fitxer de sòcol després de l'ús
 • Auth support: Mou la tasca de neteja del fitxer de sòcol al FdReceiver
 • Auth support: No usa al Linux el sòcol abstracte per compartir el descriptor de fitxer
 • [kcoredirlister] Elimina tantes «url.toString()» com sigui possible
 • KFileItemActions: alternativa al tipus MIME predeterminat en seleccionar només fitxers (error 393710)
 • Presenta KFileItemListProperties::isFile()
 • KPropertiesDialogPlugin ara pot especificar múltiples protocols implementats usant X-KDE-Protocols
 • Conserva el fragment en redirigir des d'http a https
 • [KUrlNavigator] Emet «tabRequested» quan el camí en el selector de camins es clica amb el mig
 • Rendiment: usa la implementació nova de l'UDS
 • No redirigeix smb:/ a smb:// i després a smb:///
 • Permet acceptar amb doble clic en el diàleg de desar (error 267749)
 • Activa la vista prèvia de manera predeterminada en el diàleg de selecció de fitxer
 • Oculta la vista prèvia del fitxer quan la icona és massa petita
 • i18n: torna a usar la forma plural pel missatge dels connectors
 • Usa un diàleg normal en lloc d'un diàleg de llista en enviar a la paperera o suprimir un fitxer individual
 • Fa que el text d'avís per a les operacions de supressió emfatitzin la seva permanència i irreversibilitat
 • Reverteix «Mostra els botons de mode de vista al diàleg obrir/desar de la barra d'eines»

Kirigami

 • Mostra «action.main» de manera més prominent a la ToolBarApplicationHeader
 • Permet construir el Kirigami sense dependència del mode tauleta del KWin
 • Filtre de lliscament correcte en RTL
 • Redimensió correcte de «contentItem»
 • Esmena el comportament de «--reverse»
 • Comparteix «contextobject» per accedir sempre a «i18n»
 • S'assegura que el consell d'eina estigui ocult
 • S'assegura de no assignar variants no vàlides a les propietats seguides
 • Gestiona no una MouseArea, senyal «dropped()»
 • Sense efectes de passar per sobre en el mòbil
 • Icones adequades «overflow-menu-left» i «right»
 • Maneta d'arrossegar per reordenar elements a una ListView
 • Usa Mnemonics als botons de la barra d'eines
 • S'han afegit fitxers que mancaven al «.pri» del QMake
 • [API dox] Esmena Kirigami.InlineMessageType -> Kirigami.MessageType
 • Esmena «applicationheaders» a «applicationitem»
 • No permet mostrar/ocultar el calaix quan no hi ha maneta (error 393776)

KItemModels

 • KConcatenateRowsProxyModel: saneja l'entrada adequadament

KNotification

 • Soluciona fallades a NotifyByAudio en tancar aplicacions

Framework del KPackage

 • kpackage_install_*package: esmena la dependència que manca entre «.desktop» i «.json»
 • Assegura que els camins al «rcc» mai es deriven de camins absoluts

KRunner

 • El procés del DBus replica en el fil «::match» (error 394272)

KTextEditor

 • No usa les majúscules de títol per a la casella de selecció «Mostra el comptador de paraules»
 • Fa una preferència global del comptador de paraules/caràcters

KWayland

 • Augmenta la versió de la interfície «org_kde_plasma_shell»
 • Afegeix «SkipSwitcher» a l'API
 • Afegeix el protocol de sortida XDG

KWidgetsAddons

 • [KCharSelect] Esmena la mida de la cel·la de taula amb les Qt 5.11
 • [API dox] Elimina l'ús de «\overload», que provocava documents trencats
 • [API dox] Diu al «doxygen» que «e.g.» no finalitza la sentència, usa ".\ "
 • [API dox] Elimina HTML escapat innecessari
 • No estableix automàticament les icones predeterminades per a cada estil
 • Fa que KMessageWidget coincideixi amb l'estil de «inlineMessage» del Kirigami (error 381255)

NetworkManagerQt

 • Dóna informació quant a les propietats no gestionades als missatges de depuració
 • WirelessSetting: implementa la propietat «assignedMacAddress»

Frameworks del Plasma

 • Plantilles: noms coherents, esmena la traducció dels noms de catàlegs i més
 • [Breeze Plasma Theme] Esmena la icona del Kleopatra per usar el full d'estils de colors (error 394400)
 • [Dialog] Gestiona adequadament el diàleg en ser minimitzat (error 381242)

Purpose

 • Millora la integració del Telegram
 • Tracta les matrius internes com a restriccions OR en lloc d'AND
 • Fa possible restringir connectors mitjançant la presencia d'un fitxer «desktop»
 • Fa possible filtrar connectors per un executable
 • Ressalta el dispositiu seleccionat al connector del KDE Connect
 • Esmena problemes de «i18n» als «frameworks/purpose/plugins»
 • Afegeix un connector del Telegram
 • kdeconnect: Notifica quan el procés falla en iniciar (error 389765)

QQC2StyleBridge

 • Usa la propietat «pallet» només en usar «qtquickcontrols» 2.4
 • Funciona amb les Qt<5.10
 • Esmena l'alçada de la barra de pestanyes
 • Usa Control.palette
 • [RadioButton] Reanomena «control» a «controlRoot»
 • No defineix un interlineat explícit a RadioButton/CheckBox
 • [FocusRect] Usa un posicionament manual en lloc d'àncores
 • Apaga el parpelleig en una vista desplaçable pel «contentItem»
 • Mostra el focus recte quan CheckBox o RadioButton estan enfocats
 • Esmena ràpida per a la detecció d'una vista desplaçable
 • No torna a fixar el pare com a parpellejant a l'àrea del ratolí
 • [TabBar] Commuta pestanyes amb la roda del ratolí
 • El control no ha de tenir fills (error 394134)
 • Restringeix el desplaçament (error 393992)

Ressaltat de la sintaxi

 • Perl6: Afegeix suport per a les extensions .pl6, .p6, o .pm6 (error 392468)
 • DoxygenLua: esmena els blocs de tancament de comentari (error 394184)
 • Afegeix «pgf» als formats de fitxer de tipus «latex» (mateix format com «tikz»)
 • Afegeix més paraules clau del Postgresql
 • Ressaltat per a l'OpenSCAD
 • debchangelog: afegeix Cosmic Cuttlefish
 • CMake: esmena l'avís DetectChar quan a la barra inversa escapada
 • Pony: esmena l'identificador i la paraula clau
 • Lua: actualitzat per al Lua5.3

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.47.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.47.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.47.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.47.0 requereixen les Qt 5.8.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global