KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.46.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12:e maj, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.46.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Undvik oändliga snurror när webbadressen hämtas från DocumentUrlDB (fel 393181)
 • Lägg till Baloo D-Bus-signaler för flyttade eller borttagna filer
 • Installera pro-fil för qmake-stöd och dokumentera den i matainfo.yaml
 • baloodb: lägg till rensningskommando
 • balooshow: Färglägg bara om ansluten till terminal
 • Ta bort FSUtils::getDirectoryFileSystem
 • Undvik hårdkodning av filsystem som stöder CoW
 • Tillåt inaktivering av CoW att misslyckas när det inte stöds av filsystemet
 • databasesanitizer: Använd flaggor för filtrering
 • Rätta sammanfogning av termer i AdvancedQueryParser
 • Använd QStorageInfo istället för en hemmagjord implementering
 • sanitizer: Förbättra enhetslistning
 • Verkställ omedelbart termInConstruction när termen är fullständig
 • Hantera intilliggande specialtecken riktigt (fel 392620)
 • Lägg till testfall för tolkning av dubbla inledande '((' (fel 392620)
 • Använd statbuf konsekvent

Breeze-ikoner

 • Lägg till plasma-browser-integration ikon i systembrickan
 • Lägg till Virt-manager ikon tack vare ndavis
 • Lägg till video-card-inactive
 • overflow-menu som view-more-symbolic, och horisontell
 • Använd den lämpligare ikonen "två skjutreglage" för "anpassa"

Extra CMake-moduler

 • Inkludera FeatureSummary innan anrop till set_package_properties
 • Installera inte insticksprogram inne i bibliotek för Android
 • Gör det möjligt att bygga flera apk från ett projekt
 • Kontrollera om androiddeployqt-programmets paket har symbolen main()

KCompletion

 • [KLineEdit] Använd Qt:s inbyggda funktion för rensningsknapp
 • Rätta KCompletionBox på Wayland

KCoreAddons

 • [KUser] Kontrollera om .face.icon faktiskt är läsbar innan den returneras
 • Gör signaler från KJob öppna så att anslutningssyntaxen i Qt5 kan fungera

KDeclarative

 • Läs in NV-grafikåterställning baserad på inställning
 • [KUserProxy] Justera till kontotjänst (fel 384107)
 • Plasma mobiloptimeringar
 • Gör plats för sidfot och sidhuvud
 • Ny storleksändringsprincip (fel 391910)
 • Stöd åtgärdssynlighet
 • Stöd Nvidia återställningsunderrättelser i QtQuickViews

KDED

 • Add platform detection and adjustment to kded (automatic setting of )

KFileMetaData

 • Lägg till beskrivning och syfte för Xattr-beroende
 • extractors: Dölj varningar från systemdeklarationsfiler
 • Rätta detektering av taglib vid kompilering för Android
 • Installera pro-fil för qmake-stöd och dokumentera den i matainfo.yaml
 • Gör konkatenerade strängar radbrytningsbara
 • ffmpegextractor: Tysta varningar som avråder från användning
 • taglibextractor: Rätta fel för tom genre
 • Hantera fler taggar i taglibextractor

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_sk_sk - Rättning av lärarnas dag (fel 393245)

KI18n

 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Ny markör för användargränssnitt @info:placeholder
 • [Dokumentation av programmeringsgränssnitt] Ny markör för användargränssnitt @item:valuesuffix
 • Behöver inte köra tidigare iterationers kommandon igen (fel 393141)

KImageFormats

 • [XCF/GIMP loader] Öka maximal tillåten bildstorlek till 32767x32767 på 64-bitars plattformar (fel 391970)

KIO

 • Jämn skalning av miniatyrbilder i filväljare (fel 345578)
 • KFileWidget: Justera grafisk filnamnskomponent perfekt med ikonvy
 • KFileWidget: Spara bredd för panelen Platser också efter panelen dolts
 • KFileWidget: Förhindra att bredden på panelen Platser iterativt växer en bildpunkt
 • KFileWidget: Inaktivera zoomknappar när minimum eller maximum nåtts
 • KFileWidget: Ställ in minimal storlek för zoomreglage
 • Markera inte filändelse
 • concatPaths: Behandla tom path1 riktigt
 • Förbättra rutlayout för ikoner i dialogrutan filväljare (fel 334099)
 • Dölj KUrlNavigatorProtocolCombo om bara ett protokoll stöds
 • Visa bara scheman som stöds i KUrlNavigatorProtocolCombo
 • Filväljaren läser miniatyrbilder för förhandsgranskning från Dolphins inställningar (fel 318493)
 • Lägg till Skrivbord och Nerladdningar till standardlistan av Platser
 • KRecentDocument lagrar nu QGuiApplication::desktopFileName istället för applicationName
 • [KUrlNavigatorButton] Gör inte heller stat för MTP
 • getxattr har 6 parametrar i macOS (fel 393304)
 • Lägg till menyalternativet "Uppdatera" i den sammanhangsberoende menyn för KDirOperator (fel 199994)
 • Spara inställningar för dialogrutans visning även vid avbryt (fel 209559)
 • [KFileWidget] Hårdkoda exempel-användarnamn
 • Visa inte applikationen "Öppna med" för kataloger, bara för filer
 • Detektera felaktig parameter i findProtocol
 • Använd texten "Annat program..." i undermenyn "Öppna med"
 • Koda miniatyrbilders webbadress riktigt (fel 393015)
 • Finjustera kolumnbredder i trädvy för fildialogrutorna öppna och spara (fel 96638)

Kirigami

 • Varna inte när Page {} används utanför en pageStack
 • Omarbeta InlineMessages för att korrigera ett antal problem
 • Lås till Qt 5.11
 • Basera på enheter för storlek på verktygsknapp
 • Färglägg stängningsikon när musen hålls över den
 • Visa en marginal under sidfoten vid behov
 • Rätta isMobile
 • Tona också vid animering av öppna och stäng
 • Inkludera bara D-Bus grejer på Unix - inte Android, inte Apple
 • Bevaka tabletMode från KWin
 • Visa åtgärder när musen hålls över dem i skrivbordsläge (fel 364383)
 • Hantera i övre verktygsrad
 • Använd en grå stängningsknapp
 • Mindre beroende på programfönster
 • Färre varningar utan programfönster
 • Fungera riktigt utan programfönster
 • Använd inte en storlek som inte är ett heltal för avdelare
 • Visa inte åtgärderna om de är inaktiverade
 • Markeringsbara objekt i FormLayout
 • Använd olika ikoner i färguppsättningsexempel
 • Inkludera bara ikoner på Android
 • Få det att fungera med Qt 5.7

KNewStuff

 • Rätta dubbla marginaler omkring DownloadDialog
 • Rätta tips i användargränssnittsfiler om delklasser för egna grafiska komponenter
 • Erbjud inte QML-insticksprogram som länkmål

Ramverket KPackage

 • Använd KDE_INSTALL_DATADIR istället för FULL_DATADIR
 • Lägg till bidragswebbadress i testdata

KPeople

 • Rätta filtrering av PersonSortFilterProxyModel

Kross

 • Gör också installation av översatt dokumentation valfri

Kör program

 • Stöd för jokertecken i D-Bus körprogram

KTextEditor

 • Optimering av KTextEditor::DocumentPrivate::views()
 • [ktexteditor] Mycket snabbare positionFromCursor
 • Implementera enkelklick på radnummer för att markera textrad
 • Rätta saknad markering av fetstil/kursiv/... för moderna Qt-versioner (>= 5.9)

Plasma ramverk

 • Rätta händelsemarkering som inte visas i kalender med teman air och oxygen
 • Använd "Anpassa %1..." som text för inställningsåtgärd av miniprogram
 • [Button Styles] Fyll i höjd och vertikal justering (fel 393388)
 • Lägg till ikonen video-card-inactive för systembrickan
 • Korrigera utseende för platta knappar
 • [Containment Interface] Gå inte till redigeringsläge om oföränderlig
 • Säkerställ att largespacing är en exakt multiple av small
 • Anropa addContainment med riktiga parametrar
 • Visa inte bakgrunden för Button.flat
 • Säkerställ att omgivningen vi skapade har aktiviteten vi begärde
 • Lägg till en version av containmentForScreen med aktivitet
 • Ändra inte minneshantering för att dölja ett objekt (fel 391642)

Syfte

 • Säkerställ att vi ger inställningsinsticksprogram ett visst vertikalt utrymme
 • Konvertera insticksprograminställning för KDEConnect till QQC2
 • Konvertera AlternativesView till QQC2

QQC2StyleBridge

 • Exportera layoutvaddering från qstyle, starta från Control
 • [ComboBox] Rätta hantering av mushjul
 • Gör så att musområdet inte påverkar kontroller
 • Rätta acceptableInput

Solid

 • Uppdatera monteringsplats efter monteringsåtgärder (fel 370975)
 • Invalidera egenskapscache när ett gränssnitt tas bort
 • Undvik att skapa duplicerade egenskapsposter i cachen
 • [UDisks] Optimera flera egenskapskontroller
 • [UDisks] Korrekt hantering av flyttbara filsystem (fel 389479)

Sonnet

 • Rätta aktivera/inaktivera borttagningsknapp
 • Rätta aktivera/inaktivera tilläggsknapp
 • Leta i underkataloger efter ordlistor

Syntaxfärgläggning

 • Uppdatera projektwebbadress
 • 'Rubrik' är en kommentar, så basera den på dsComment
 • Lägg till färgläggning för GDB-kommandolistningar och gdbinit-filer
 • Lägg till syntaxfärgläggning för Logcat

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.46.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.46.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.46.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.46.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar