KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.46.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12 mei 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.46.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Baloo

 • Oneindige loops vermijden bij ophalen van de URL uit DocumentUrlDB (bug 393181)
 • Baloo-DBus-signalen voor verplaatste of verwijderde bestanden
 • pri-bestand installeren voor qmake ondersteuning & het documenteren in metainfo.yaml
 • baloodb: commando clean toevoegen
 • balooshow: alleen kleur toevoegen wanneer aan terminal gehangen
 • FSUtils::getDirectoryFileSystem verwijderen
 • Hard coderen van bestandssystemen vermijden die CoW ondersteunen
 • Uitschakelen van CoW toestaan om te mislukken wanneer dit niet wordt ondersteund door bestandssysteem
 • databasesanitizer: vlaggen voor filtering gebruiken
 • Samenvoegen van termen in de AdvancedQueryParser repareren
 • QStorageInfo gebruiken in plaats van een zelf gemaakte implementatie
 • sanitizer: lijst van apparaten maken verbeteren
 • Onmiddellijk toepassen van termInConstruction wanneer term gereed is
 • Naast elkaar liggende speciale tekens juist behandelen (bug 392620)
 • Testgeval voor ontleden van dubbele openingshaakjes '((' toevoegen (bug 392620)
 • statbuf consistent gebruiken

Breeze pictogrammen

 • Plasma-browserintegratie van systeemvakpictogram toevoegen
 • Virt-manager-pictogram toevoegen met dank aan ndavis
 • video-card-inactive toevoegen
 • overflow-menu als view-more-symbolic en horizontaal
 • Het meer toepasselijke "twee schuifbalken" pictogram voor "configuren" gebruiken

Extra CMake-modules

 • FeatureSummary invoegen alvorens set_package_properties aan te roepen
 • Geen plug-ins installeren binnen lib op android
 • Maak het mogelijk om verschillende apk uit een project te bouwen
 • Controleer of de pakket van toepassing androiddeployqt een main() symbool heeft

KCompletion

 • [KLineEdit] Qt's ingebouwde functionaliteit wisknop gebruiken
 • KCompletionBox op wayland repareren

KCoreAddons

 • [KUser] Controleer of .face.icon echt leesbaar is alvorens het terug te geven
 • Maak KJob signalen publiek zodat Qt5 connect-syntaxis kan werken

KDeclarative

 • NV graphics-reset laden gebaseerd op config
 • [KUserProxy] aanpassen aan accounts-service (bug 384107)
 • Optimalisaties van Plasma mobile
 • Ruimte maken voor voet- en koptekst
 • nieuw beleid voor grootte wijzigen (bug 391910)
 • zichtbaarheid van acties ondersteunen
 • nvidia-reset melding in QtQuickViews ondersteunen

KDED

 • Add platform detection and adjustment to kded (automatic setting of )

KFileMetaData

 • Beschrijving en doel toevoegen aan Xattr dep
 • extractors: waarschuwingen uit systeemkoppen verbergen
 • detectie van taglib repareren bij compileren voor Android
 • pri-bestand installeren voor qmake ondersteuning & het documenteren in metainfo.yaml
 • Samen gevoegde tekenreeksen afbreekbaar maken
 • ffmpegextractor: waarschuwingen over veroudering stil maken
 • taglibextractor: bug met lege genre repareren
 • meer tags in taglibextractor behandelen

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_sk_sk - onderwijzersdag repareren (bug 393245)

KI18n

 • [API dox] nieuwe UI-marker @info:placeholder
 • [API dox] nieuwe UI-marker @item:valuesuffix
 • Vorige iteratie commando's zijn niet nodig om opnieuw uit te voeren (bug 393141)

KImageFormats

 • [XCF/GIMP lader] maximimaal toegestane afbeeldingsgrootte ophogen naar 32767x32767 op 64 bits platforms (bug 391970)

KIO

 • Geleidelijke schaling van miniaturen in bestandenkiezer (bug 345578)
 • KFileWidget: lijn bestandsnaamwidget perfect uit met pictogramweergave
 • KFileWidget: paneelbreedte voor plaatsen opslaan ook na verbergen van paneel
 • KFileWidget: voorkomen dat paneelbreedte voor plaatsen iteratief groeit met 1 px
 • KFileWidget: zoomknoppen uitschakelen wanneer minimum of maximum is bereikt
 • KFileWidget: minimum grootte voor zoomschuifregelaar instellen
 • Geen bestandsextensie selecteren
 • concatPaths: lege path1 op de juiste verwerken
 • Pictogramindelingsraster verbeteren in de dialoog voor bestandskiezer (bug 334099)
 • KUrlNavigatorProtocolCombo verbergen als er slechts één protocol wordt ondersteund
 • In KUrlNavigatorProtocolCombo alleen ondersteunde schema's tonen
 • Bestandskiezer leest miniatuurvoorbeelden uit instellingen van Dolphin (bug 318493)
 • Bureaublad en downloads toevoegen aan de standaard lijst met plaatsen
 • KRecentDocument slaat nu QGuiApplication::desktopFileName op in plaats van applicationName
 • [KUrlNavigatorButton] ook geen stat voor MTP
 • getxattr heeft 6 parameters nodig in macOS (bug 393304)
 • Een menu-item "Herladen" toevoegen aan het contextmenu van KDirOperator (bug 199994)
 • De weergave-instellingen opslaan zelfs bij annuleren (bug 209559)
 • [KFileWidget] voorbeeldgebruikersnaam hard coderen
 • De bovenste app "Openen met" voor mappen niet tonen; alleen voor bestanden
 • Onjuiste parameter detecteren in findProtocol
 • Tekst "Andere toepassing..." gebruiken in submenu "Openen met"
 • URL van miniaturen op de juiste manier coderen (bug 393015)
 • Kolombreedte aanpassen in boomstructuurweergave van dialogen voor openen/opslaan van bestanden (bug 96638)

Kirigami

 • Geen waarschuwing bij gebruik van Page {} buiten een pageStack
 • InlineMessages bewerken om een aantal problemen te adresseren
 • reparatie op Qt 5.11
 • op eenheden baseren voor grootte van werkknop
 • kleur van sluitpictogram bij er boven zweven
 • een marge onder de voettekst tonen indien nodig
 • isMobile repareren
 • ook vervagen bij openen/sluiten animatie
 • de dbus-zaken alleen op unix-niet android, niet apple
 • de tabletMode uit KWin bewaken
 • in modus bureaublad acties tonen bij er boven zweven (bug 364383)
 • handvat in de bovenste werkbalk
 • een grijze knop voor sluiten gebruiken
 • minder afhankelijkheid van toepassingsvenster
 • minder waarschuwingen zonder toepassingsvenster
 • op de juiste manier werken zonder toepassingsvenster
 • Heeft geen integrale grootte op scheidingstekens
 • De acties niet tonen als ze niet zijn ingeschakeld
 • te activeren FormLayout items
 • verschillende pictogrammen in het kleurset voorbeeld
 • pictogrammen allee meenemen op android
 • laat het werken met Qt 5.7

KNewStuff

 • Dubbele marges rondom DownloadDialog
 • Hints in UI bestanden repareren over subklassen van aangepaste widgets
 • Geen qml-plug-in bieden als een koppelingsdoel

KPackage-framework

 • KDE_INSTALL_DATADIR gebruiken in plaatst van FULL_DATADIR
 • Donatie url's toevoegen on gegevens te testen

KPeople

 • PersonSortFilterProxyModel filtering repareren

Kross

 • Maak ook installatie van vertaalde documenten optioneel

KRunner

 • DBus-runner met ondersteuning van jokers in servicenaam

KTextEditor

 • optimaliseren van KTextEditor::DocumentPrivate::views()
 • [ktexteditor] veel snellere positionFromCursor
 • Enkele klik op regelnummer om regel met tekst te selecteren
 • Ontbrekende vet/cursief/... opmaak repareren met moderne Qt versies (>= 5.9)

Plasma Framework

 • Niet getoonde gebeurtenismarkering in agenda met thema's air & oxygen repareren
 • "%1 configuren..." gebruiken voor tekst van de actie applet configureren
 • [Button Styles] hoogte en verticale uitlijning vullen (bug 393388)
 • pictogram video-card-inactive toevoegen voor systeemvak
 • uiterlijk voor vlakke knoppen corrigeren
 • [Containment Interface] modus bewerken niet ingaan indien onveranderlijk
 • ga na dat largespacing is een perfect meervoud van small
 • addContainment aanroepen met juiste paramenters
 • De achtergrond niet tonen indien Button.flat
 • ga na dat de container die we hebben aangemaakt de activiteit heeft waarnaar we hebben gevraagd
 • een versie containmentForScreen toevoegen met activiteit
 • Geheugenbeheer niet wijzigen om een item te verbergen (bug 391642)

Omschrijving

 • Ga na dat we enige verticale ruimte hebben gegeven om plug-ins te configureren
 • KDEConnect plug-in configuratie overbrengen naar QQC2
 • AlternativesView overbrengen naar QQC2

QQC2StyleBridge

 • indelingpaddings uit qstyle exporteren, begin vanuit Control
 • [ComboBox] behandeling van muiswiel repareren
 • laat het muisgebied niet interfereren met besturingen
 • acceptableInput repareren

Solid

 • Aankoppelpunt bijwerken na aankoppelbewerking (bug 370975)
 • Maak eigenschapcache ongeldig wanneer een interface wordt verwijderd
 • Aanmaken van dubbele eigenschapsitems in de cache vermijden
 • [UDisks] verschillende controles op eigenschappen optimaliseren
 • [UDisks] behandeling van verwijderbare bestandssystemen corrigeren (bug 389479)

Sonnet

 • Verwijderen in-/uitschakelknop repareren
 • Toevoegen in-/uitschakelen repareren
 • In submappen zoeken naar woordenboeken

Accentuering van syntaxis

 • Project-URL bijwerken
 • 'Headline' is een opmerking, dus baseren op dsComment
 • Accentuering voor GDB commandolijst en gdbinit-bestanden toevoegen
 • Syntaxisaccentuering voor Logcat toevoegen

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.46.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.46 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.46.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.46.0 vereist Qt 5.8.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen