KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.45.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14:e april, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.45.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Ställ explicit in innehållstyp till formulärdata

Baloo

 • Förenkla term operator && och ||
 • Hämta inte dokument-id för resultatposter som hoppas över
 • Hämta inte mtime upprepade gånger från databas under sortering
 • Exportera inte normalt databasesanitizer
 • baloodb: Lägg till experimentellt meddelande
 • Introducera baloodb kommandoradsverktyg
 • Introducera klassen sanitizer
 • [FileIndexerConfig] Fördröj ifyllnad av kataloger tills de verkligen används
 • src/kioslaves/search/CMakeLists.txt - länk till Qt5Network efter ändringar av kio
 • balooctl: checkDb ska också verifiera senast kända webbadress för documentId
 • balooctl monitor: Återuppta för att vänta på tjänst

Breeze-ikoner

 • Lägg till window-pin ikon (fel 385170 lägg till window-pin ikon)
 • Byt namn på 64 bildpunkters ikon tillagd för elisa
 • Ändra 32 bildpunkters i ikon för blanda och upprepa spellista
 • Saknade ikoner för meddelanden på plats (fel 392391)
 • Ny ikon för Elisa musikspelare
 • Lägg till mediastatusikoner
 • Ta bor ram omkring mediaåtgärdsikoner
 • Lägg till ikoner media-playlist-append och play
 • Lägg till view-media-album-cover för babe

Extra CMake-moduler

 • Dra nytta av CMake uppströms infrastruktur för att detektera kompilatorverktygskedja
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Fixa några "kodblocksrader" så att de har tomma rader före och efter
 • Lägg till ECMSetupQtPluginMacroNames
 • Tillhandahåll androiddeployqt med alla prefixsökvägar
 • Inkludera "stdcpp-path" i json-filen
 • Lös upp symboliska länkar i QML-importsökvägar
 • Tillhandahåll QML-importsökvägar för androiddeployqt

Integrering med ramverk

 • kpackage-install-handlers/kns/CMakeLists.txt - Länk till Qt::Xml efter ändringar av knewstuff

KActivitiesStats

 • Anta inte att SQLite fungerar och avsluta inte vid fel

KDE Doxygen-verktyg

 • Sök först efter qhelpgenerator-qt5 för hjälpgenerering

KArchive

 • karchive, kzip: Försök att hantera duplicerade filer på ett något snyggare sätt
 • Använd nullptr för att skicka en null-pekare till crc32

KCMUtils

 • Gör det möjligt att begära en inställningsmodul för ett insticksprogram programmatiskt
 • Använd X-KDE-ServiceTypes konsekvent istället för ServiceTypes
 • Lägg till X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms i definitionen av KCModule-tjänsttyp

KCoreAddons

 • KTextToHTML: Returnera när webbadressen är tom
 • Städa m_inotify_wd_to_entry innan invalidering av Entry-pekare (fel 390214)

KDeclarative

 • Ställ bara in QQmlEngine en gång i QmlObject

KDED

 • Lägg till X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms i definitionen av KDEDModule-tjänsttyp

KDocTools

 • Lägg till poster för Elisa, Markdown, KParts, DOT, SVG i general.entities
 • customization/ru: Rätta översättning av underCCBYSA4.docbook och underFDL.docbook
 • Rätta dubblett av lgpl-notice/gpl-notice/fdl-notice
 • customization/ru: Översätt fdl-notice.docbook
 • Ändra stavning av kwave på begäran av underhållsansvarig

KFileMetaData

 • taglibextractor: Omstrukturera för bättre läsbarhet

KGlobalAccel

 • Orsaka inte assert vid felaktig användning från D-Bus (fel 389375)

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_in_en-gb - Uppdatera helgfil för Indien (fel 392503)
 • Paketet skulle inte uppdateras. Kanske ett problem med skript
 • Omarbetade helgfilen för Tyskland (fel 373686)
 • Formatera README.md som verktygen förväntar sig (med ett introduktionsavsnitt)

KHTML

 • Undvik att fråga efter ett tomt protokoll

KI18n

 • Säkerställ att ki18n kan bygga sina egna översättningar
 • Anropa inte PythonInterp.cmake i KF5I18NMacros
 • Gör det möjligt att generera po-filer i parallell
 • Skapa en konstruktor för KLocalizedStringPrivate

KIconThemes

 • Gör export av KIconEngine kommentarnoggrann
 • Undvik asan fel vid körning

KInit

 • Ta bort IdleSlave som har tillfällig behörighet

KIO

 • Säkerställ att modellen är satt när resetResizing anropas
 • pwd.h finns inte på Windows
 • Ta bort normalt bort Senast sparade den här månaden, och Senast sparade förra månaden
 • Låt KIO byggas för Android
 • Inaktivera tillfälligt installation av filen I/O-slave kauth hjälp- och policyfil
 • Hantera bekräftelsefrågor för privilegierade åtgärder i SlaveBase istället för i KIO::Job
 • Förbättra följdriktighet för användargränssnittet "Öppna med" genom att alltid visa topprogrammet på plats
 • Rätta krasch när enhet skickar läsning klar efter att jobbet är slutfört
 • Markera valda objekt när överliggande katalog visas från dialogrutan öppna eller spara (fel 392330)
 • Stöd dolda NTFS-filer
 • Använd X-KDE-ServiceTypes konsekvent istället för ServiceTypes
 • Rätta assert i concatPaths när en fullständig sökväg klistras in i radeditorn i KFileWidget
 • [KPropertiesDialog] Stöd fliken Checksumma för alla lokala sökvägar (fel 392100)
 • [KFilePlacesView] Anropa bara KDiskFreeSpaceInfo om nödvändigt
 • FileUndoManager: Ta inte bort icke-existerande lokala filer
 • [KProtocolInfoFactory] Rensa inte cachen om den just har byggts
 • Försök inte heller hitta en ikon för en relativ webbadress (t.ex. '~')
 • Använd riktig objektwebbadress för Skapa ny sammanhangsberoende meny (fel 387387)
 • Rätta flera fall av felaktiga parametrar för findProtocol
 • KUrlCompletion: Returnera tidigt om webbadressen är ogiltig som ":/"
 • Försök inte hitta en ikon för en tom webbadress

Kirigami

 • Större ikoner i mobilläge
 • Tvinga en innehållsstorlek in i bakgrundsstilobjektet
 • Lägg till typen InlineMessage och exempelsida för galleriprogram
 • Bättre heuristisk selektiv färgläggning
 • Gör så att inläsning från lokala SVG:er faktiskt fungerar
 • Stöd också ikoninläsningsmetoden i Android
 • Använd en färgläggningsstrategi som liknar de föregående olika stilarna
 • [Card] Använd egen implementering av "findIndex"
 • Döda nätverksöverföringar om vi ändrar ikon under körning
 • Första prototyp av delegerad återvinning
 • Tillåt klienter av OverlaySheet att utelämna den inbyggda stängningsknappen
 • Komponenter för Cards
 • Rätta storlek på ActionButton
 • Gör så att passiveNotifications visas längre, så att användare faktiskt kan läsa dem
 • Ta bort beroende av oanvänd QQC1
 • ToolbarApplicationHeader layout
 • Gör det möjligt att visa titeln trots att ctx-åtgärder finns

KNewStuff

 • Rösta verkligen vid klick på stjärnor i listvyn (fel 391112)

Ramverket KPackage

 • Försök att rätta FreeBSD-byggning
 • Använd Qt5::rcc istället för att söka efter körbart program
 • Använd NO_DEFAULT_PATH för att säkerställa att rätt kommando väljes
 • Sök också efter körbara filer med prefix rcc
 • Ställ in komponenter för riktig generering av qrc
 • Rätta generering av rcc-binärpaket
 • Skapa rcc-filen varje gång vid installation
 • Gör så att org.kde.-komponenter inkluderar en bidragswebbadress
 • Markera att kpackage_install_package ej avråds från för plasma_install_package

KPeople

 • Exponera PersonData::phoneNumber för QML

Kross

 • Inget behov av att kräva kdoctools

KService

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Använd X-KDE-ServiceTypes konsekvent istället för ServiceTypes

KTextEditor

 • Gör det möjligt för KTextEditor att byggas på Android NDK:s gcc 4.9
 • Undvik Asan fel vid körning: skiftexponent -1 är negativ
 • Optimering av TextLineData::attribute
 • Beräkna inte attribute() två gånger
 • Återställ rättning: Rättning: Visa hopp när rulla förbi dokumentets slut är aktiverat (fel 391838)
 • Skräpa inte ner klippbordshistoriken med dubbletter

Kwayland

 • Lägg till gränssnitt för fjärråtkomst till KWayland
 • [server] Lägg till stöds för ramsemantik för Pointer version 5 (fel 389189)

KWidgetsAddons

 • KColorButtonTest: Ta bort att-göra kod
 • ktooltipwidget: Subtrahera marginaler från tillgänglig storlek
 • [KAcceleratorManager] Ange bara iconText() om den verkligen ändrats (fel 391002)
 • ktooltipwidget: Förhindra visning utanför skärmen
 • KCapacityBar: Ställ in tillstånd QStyle::State_Horizontal
 • Synkronisera med ändring av KColorScheme
 • ktooltipwidget: Rätta positionering av verktygstips (fel 388583)

KWindowSystem

 • Lägg till "SkipSwitcher" i programmeringsgränssnitt
 • [xcb] Rätta implementering av _NET_WM_FULLSCREEN_MONITORS (fel 391960)
 • Reducera frystid för plasmashell

ModemManagerQt

 • cmake: Markera inte libnm-util som hittad när ModemManager hittas

NetworkManagerQt

 • Exportera deklarationskataloger för NetworkManager
 • Börja kräva NM 1.0.0
 • device: Definiera StateChangeReason och MeteredStatus som Q_ENUM
 • Rätta konvertering av AccessPoint-flaggor till capabilities

Plasma ramverk

 • Skrivbordsunderläggsmallar: Ange bakgrundsfärg för att säkerställa kontrast att sampla textinnehåll
 • Lägg till mall för Plasma skrivbordsunderlägg med QML-filändelse
 • [ToolTipArea] Lägg till signalen "aboutToShow"
 • windowthumbnail: Använd gammariktig skalning
 • windowthumbnail: Använd mipmap strukturfiltrering (fel 390457)
 • Ta bort oanvända X-Plasma-RemoteLocation poster
 • Mallar: Ta bort X-Plasma-DefaultSize från miniprogrammetadata
 • Använd X-KDE-ServiceTypes konsekvent istället för ServiceTypes
 • Mallar: Ta bort oanvända X-Plasma-Requires-* poster från miniprogrammetadata
 • Ta bort objektgrepp i en layout
 • Reducera frystid för plasmashell
 • Läs bara in i förväg efter omgivningen skickat uiReadyChanged
 • Rätta söndrig kombinationsruta (fel 392026)
 • Rätta textskalning med skalfaktorer som inte är heltal när PLASMA_USE_QT_SCALING=1 är inställt (fel 356446)
 • Nya ikoner för nerkopplade och inaktiverade enheter
 • [Dialog] Tillåt att ställa in outputOnly för dialogrutan NoBackground
 • [ToolTip] Kontrollera filnamn i KDirWatch hanterare
 • Inaktivera varning i kpackage_install_package som avråder från användning för tillfället
 • [Breeze Plasma Theme] Använd currentColorFix.sh för att ändra medieikoner
 • [Breeze Plasma Theme] Lägg till mediestatusikoner med cirklar
 • Ta bor ramar omkring mediaknappar
 • [Window Thumbnail] Tillåt användning av atlasstruktur
 • [Dialog] Ta bort nu föråldrade anrop till KWindowSystem::setState
 • Stöd Atlasstrukturer i FadingNode
 • Rätta FadingMaterial-fragment med kärnprofil

QQC2StyleBridge

 • Rätta återgivning när inaktiverad
 • Bättre layout
 • Experimentellt stöd för automatiska minnesregler
 • Säkerställ att vi tar hänsyn till storleken på elementet vid stiländring
 • Rätta återgivning av teckensnitt för skärmar utan hög upplösning och heltalsskalfaktorer (fel 391780)
 • Rätta ikonfärger med colorsets
 • Rätta ikonfärger för verktygsknappar

Solid

 • Solid kan nu fråga efter batterier i t.ex. trådlösa spelkonsoler och styrspakar
 • Använd nyligen introducerade UP uppräkningsvärden
 • Lägg till spelinmatningsenheter och andra till Batteri
 • Lägg till uppräkningsvärden för batterienheter
 • [UDevManager] Fråga också explicit efter kameror
 • [UDevManager] Filtrera redan för delsystem innan fråga (fel 391738)

Sonnet

 • Tvinga inte användning av standardklienten, välj en som stöder begärt språk.
 • Inkludera ersättningssträngar i förslagslistan
 • Implementera NSSpellCheckerDict::addPersonal()
 • NSSpellCheckerDict::suggest() returnerar en lista med förslag
 • Initiera språk för NSSpellChecker i konstruktorn NSSpellCheckerDict
 • Implement loggningskategorin NSSpellChecker
 • NSSpellChecker kräver AppKit
 • Flytta NSSpellCheckerClient::reliability() ur linjen
 • Använd föredragen Mac-plattformssymbol
 • Använd rätt katalog för att slå upp trigram i Windows byggkatalog

Syntaxfärgläggning

 • Gör det möjligt att bygga projektet fullständigt med korskompilering
 • Omkonstruktion av CMake syntaxgenerering
 • Optimera syntaxfärgläggning av Bash, Cisco, Clipper, Coffee, Gap, Haml, Haskell
 • Lägg till syntaxfärgläggning för MIB-filer

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.45.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.45.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.45.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.45.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar