KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.45.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 d'abril de 2018. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.45.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Attica

 • Estableix explícitament el tipus de contingut als formularis de dades

Baloo

 • Simplifica els termes dels operadors && i ||
 • No recupera l'ID del document ID per entrades omeses del resultat
 • No recupera repetidament el «mtime» de la base de dades en ordenar
 • No exporta «databasesanitizer» de manera predeterminada
 • Baloodb: afegeix un missatge experimental
 • Presenta l'eina «baloodb» de la CLI
 • Presenta la classe «sanitizer»
 • [FileIndexerConfig] Retarda l'ompliment de les carpetes fins que realment s'usin
 • src/kioslaves/search/CMakeLists.txt - enllaça a Qt5Network seguint els canvis al KIO
 • Balooctl: «checkDb» també hauria de verificar el darrer URL conegut del «documentId»
 • Balooctl monitor: espera al servei en reprendre

Icones Brisa

 • Afegeix la icona «window-pin» (error 385170)
 • Reanomena les icones de 64px afegides per l'Elisa
 • Canvia les icones de 32px de la barreja de la llista de reproducció i repetició
 • Icones que manquen dels Missatges en línia (error 392391)
 • Icona nova pel reproductor de música Elisa
 • Afegeix icones per l'estat dels suports
 • Elimina el marc al voltant de les icones d'acció dels suports
 • Afegeix les icones «media-playlist-append» i «play»
 • Afegeix «view-media-album-cover» per al Babe

Mòduls extres del CMake

 • Fa ús de la infraestructura de la línia de treball principal del CMake per detectar la cadena d'eines del compilador
 • API dox: esmena diverses línies «code-block» per tenir línies buides abans/després
 • Afegeix ECMSetupQtPluginMacroNames
 • Proporciona «androiddeployqt» amb tots els camins de prefix
 • Inclou el «stdcpp-path» en el fitxer Json
 • Resol els enllaços simbòlics als camins d'importació QML
 • Proporciona camins d'importació a «androiddeployqt»

Integració dels Frameworks

 • kpackage-install-handlers/kns/CMakeLists.txt - enllaç a Qt::Xml seguint els canvis a «knewstuff»

KActivitiesStats

 • No assumeix que el SQLite funciona i no finalitza en cas d'error

Eines de Doxygen del KDE

 • Primer cerca «qhelpgenerator-qt5» per a la generació de l'ajuda

KArchive

 • karchive, kzip: intenta gestionar els fitxers duplicats d'una manera millor
 • Usa «nullptr» per passar un apuntador nul a «crc32»

KCMUtils

 • Fa possible sol·licitar per programa un mòdul de configuració de connector
 • Per consistència, usa X-KDE-ServiceTypes en lloc de ServiceTypes
 • Afegeix X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms a la definició del «servicetype» KCModule

KCoreAddons

 • KTextToHTML: retorna quan l'URL està buit
 • Neteja «m_inotify_wd_to_entry» abans d'invalidar els apuntadors Entry (error 390214)

KDeclarative

 • Estableix QQmlEngine només un cop al QmlObject

KDED

 • Afegeix X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms a la definició del «servicetype» KDEDModule

KDocTools

 • Afegeix les entitats Elisa, Markdown, KParts, DOT, SVG a «general.entities»
 • customization/ru: esmena la traducció de «underCCBYSA4.docbook» i «underFDL.docbook»
 • Esmena un duplicat a «lgpl-notice/gpl-notice/fdl-notice»
 • customization/ru: traducció de «fdl-notice.docbook»
 • Canvia l'ortografia del «kwave» sol·licitada pel mantenidor

KFileMetaData

 • taglibextractor: Refactoritza per a millorar-ne la lectura

KGlobalAccel

 • No fer l'asserció si s'usa incorrectament des del DBus (error 389375)

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_in_en-gb - actualitza el calendari de festius per a l'Índia (error 392503)
 • Aquest paquet no estava actualitzat. Potser un problema amb l'script
 • Refà els fitxers de festius per Alemanya (error 373686)
 • Formata README.md tal com esperen les eines (amb una secció «Introduction»)

KHTML

 • Evita demanar un protocol buit

KI18n

 • S'assegura que «ki18n» pot construir les seves pròpies traduccions
 • No invoca PythonInterp.cmake a KF5I18NMacros
 • Fa possible generar fitxers «po» en paral·lel
 • Crea un constructor per KLocalizedStringPrivate

KIconThemes

 • Fa acurat el comentari d'exportació de KIconEngine
 • Evita un error en temps d'execució de l'ASAN

KInit

 • Elimina l'autorització temporal de l'IdleSlave

KIO

 • Assegura que s'ha definit el model quan es crida «resetResizing»
 • «pwd.h» no existeix al Windows
 • Elimina les entrades predeterminades «Desats recentment aquest mes» i «Desats recentment el darrer mes»
 • Té el KIO construït per l'Android
 • Desactiva temporalment la instal·lació del fitxer ajudant «kauth» del «ioslave» i del fitxer de política
 • Gestiona les indicacions de confirmació d'operació amb privilegis al SlaveBase en lloc del KIO::Job
 • Millora la coherència de la IU «Obre amb» mostrant sempre les aplicacions més importants en línia
 • Esmena una fallada quan el dispositiu emet lectura preparada després de finalitzar el treball
 • Ressalta els elements seleccionats en mostrar la carpeta pare des del diàleg obre/desa (error 392330)
 • Admet fitxers ocults de NTFS
 • Per consistència, usa X-KDE-ServiceTypes en lloc de ServiceTypes
 • Esmena una asserció a «concatPaths» en enganxar un camí complet a la línia d'edició del KFileWidget
 • [KPropertiesDialog] Implementa la pestanya Suma de verificació per a qualsevol camí local (error 392100)
 • [KFilePlacesView] Només crida a KDiskFreeSpaceInfo si és necessari
 • FileUndoManager: no suprimeix fitxers locals no existents
 • [KProtocolInfoFactory] No neteja la memòria cau si s'acaba de construir
 • No intenta cercar una icona per un URL relatiu (p. ex. «~»)
 • Usa un URL correcte d'element per al menú contextual «Crea nou» (error 387387)
 • Soluciona la majoria de casos de paràmetre incorrecte a «findProtocol»
 • KUrlCompletion: retorn anticipat si l'URL no és vàlid com «:/»
 • No intenta cercar una icona per un URL buit

Kirigami

 • Icones més grans en mode mòbil
 • Força una mida del contingut a l'element d'estil del fons
 • Afegeix una pàgina d'exemple del tipus InlineMessage i d'aplicació Gallery
 • Heurística millor per l'acoloriment selectiu
 • Fa que funcioni realment la càrrega de SVG locals
 • Admet també el mètode de càrrega d'icones de l'Android
 • Usa una estratègia d'acoloriment similar als antics estils diferents
 • [Card] Usa una implementació pròpia de «findIndex»
 • Mata les transferències de xarxa si es canvia la icona mentre s'executa
 • Primer prototipus d'un reciclador delegat
 • Permet que els clients OverlaySheet ometin el botó integrat de tancament
 • Components per Cards
 • Esmena la mida de l'ActionButton
 • Fa que les «passiveNotifications» durin més, perquè els usuaris puguin realment llegir-les
 • Elimina la dependència no utilitzada del QQC1
 • Disposició de ToolbarApplicationHeader
 • Fa possible mostrar el títol encara que tingui accions CTX

KNewStuff

 • Vota realment en fer clic a les estrelles a la vista de llista (error 391112)

Framework del KPackage

 • Intenta solucionar la construcció al FreeBSD
 • Usa Qt5::rcc en lloc de cercar l'executable
 • Usa NO_DEFAULT_PATH per assegurar que es recull l'ordre correcta
 • Cerca també executables «rcc» prefixats
 • Defineix el component per a la generació correcta del QRC
 • Esmena la generació del paquet binari del RCC
 • Genera el fitxer «rcc» cada vegada, en temps d'instal·lació
 • Fa que els components «org.kde.» incloguin un URL de donació
 • Marca com a no obsolet el «kpackage_install_package» pel «plasma_install_package»

KPeople

 • Exposa PersonData::phoneNumber al QML

Kross

 • No cal el requeriment de «kdoctools»

KService

 • API dox: Per consistència, usa X-KDE-ServiceTypes en lloc de ServiceTypes

KTextEditor

 • Fa possible construir el KTextEditor al Gcc 4.9 de l'Android NDK
 • Evita un error en temps d'execució de l'ASAN: el desplaçament d'exponent -1 és negatiu
 • Optimització de TextLineData::attribute
 • No calcula «attribute()» dues vegades
 • Reverteix l'esmena: La vista salta quan el desplaçament després del final del document està actiu (error 391838)
 • No contamina l'historial del porta-retalls amb duplicats

KWayland

 • Afegeix la interfície d'Accés Remot al KWayland
 • [servidor] Afegeix la implementació de la semàntica de marcs del Pointer versió 5 (error 389189)

KWidgetsAddons

 • KColorButtonTest: elimina el codi de tasca pendent
 • ktooltipwidget: Sostreu els marges de la mida disponible
 • [KAcceleratorManager] Només estableix «iconText()» si realment ha canviat (error 391002)
 • ktooltipwidget: Evita la visualització fora de pantalla
 • KCapacityBar: defineix l'estat de QStyle::State_Horizontal
 • Sincronitza amb els canvis de KColorScheme
 • ktooltipwidget: Esmena el posicionament del consell d'eina (error 388583)

KWindowSystem

 • Afegeix «SkipSwitcher» a l'API
 • [xcb] Esmena la implementació de _NET_WM_FULLSCREEN_MONITORS (error 391960)
 • Redueix el temps de congelació del «plasmashell»

ModemManagerQt

 • CMake: no activa «libnm-util» com a trobat quan es troba el ModemManager

NetworkManagerQt

 • Exporta els directoris d'inclusions del NetworkManager
 • Inicia requerint NM 1.0.0
 • Dispositiu: defineix StateChangeReason i MeteredStatus com a Q_ENUMs
 • Esmena la conversió dels indicadors AccessPoint a capacitats

Frameworks del Plasma

 • Plantilles de fons de pantalla: estableix el color de fons per assegurar el contrast a contingut de text de mostra
 • Afegeix una plantilla pel fons de pantalla del Plasma amb una extensió QML
 • [ToolTipArea] Afegeix el senyal «aboutToShow»
 • WindowThumbnail: Usa un escalat correcte de la gamma
 • WindowThumbnail: Usa filtratge de textura «mipmap» (error 390457)
 • Elimina entrades X-Plasma-RemoteLocation no usades
 • Plantilles: elimina X-Plasma-DefaultSize no usat de les metadades de la miniaplicació
 • Per consistència, usa X-KDE-ServiceTypes en lloc de ServiceTypes
 • Plantilles: elimina les entrades X-Plasma-Requires-* no usades de les metadades de la miniaplicació
 • Elimina àncores d'element en una disposició
 • Redueix el temps de congelació del «plasmashell»
 • Precarrega només després que el contenidor emeti «uiReadyChanged»
 • Esmena el trencament d'un quadre combinat (bug 392026)
 • Soluciona l'escalat de text amb factors d'escala no enters quan està establert PLASMA_USE_QT_SCALING=1 (error 356446)
 • Icones noves per dispositius desconnectats/desactivats
 • [Dialog] Permet definir «outputOnly» pel diàleg NoBackground
 • [ToolTip] Comprova el nom de fitxer al gestor del KDirWatch
 • Desactiva per ara l'avís d'obsolescència de «kpackage_install_packag»
 • [Tema Brisa del Plasma] Aplica «currentColorFix.sh» a les icones canviades de suports
 • [Tema Brisa del Plasma] Afegeix icones amb cercles d'estat dels suports
 • Elimina els marcs al voltant dels botons dels suports
 • [Window Thumbnail] Permet usar la textura «atlas»
 • [Dialog] Elimina les ara obsoletes crides KWindowSystem::setState
 • Permet les textures Atlas a FadingNode
 • Esmena el fragment FadingMaterial amb el perfil del nucli

QQC2StyleBridge

 • Soluciona el renderitzat quan està desactivat
 • Disposició millorada
 • Implementació experimental per als mnemònics automàtics
 • Assegura que es té en compte la mida de l'element en fer l'estil
 • Esmena la renderització del tipus de lletra per a no HiDPI i factors d'escala enters (error 391780)
 • Esmena els colors de les icones amb conjunts de colors
 • Esmena els colors de les icones per als botons d'eina

Solid

 • El Solid ara pot consultar les bateries a p. ex. comandaments de joc i palanques de control sense fils
 • Usa les enumeracions UP introduïdes recentment
 • Afegeix els dispositius «gaming_input» i altres a Battery
 • Afegeix l'enumeració dels dispositius de bateria
 • [UDevManager] Consulta també explícitament per les càmeres
 • [UDevManager] Filtra ja per subsistema abans de consultar (error 391738)

Sonnet

 • No imposa l'ús del client predeterminat, en selecciona un que admeti el llenguatge sol·licitat.
 • Inclou cadenes de substitució a la llista de suggeriments
 • Implementa NSSpellCheckerDict::addPersonal()
 • NSSpellCheckerDict::suggest() retorna una llista de suggeriments
 • Inicialitza el llenguatge del NSSpellChecker a NSSpellCheckerDict
 • Implementa la categoria de registre del NSSpellChecker
 • NSSpellChecker requereix AppKit
 • Mou NSSpellCheckerClient::reliability() fora de la línia
 • Usa el testimoni preferit de la plataforma Mac
 • Usa el directori correcte a on cercar trigrames al directori de construcció del Windows

Ressaltat de la sintaxi

 • Fa possible construir completament el projecte amb compilació creuada
 • Redissenya el generador de sintaxi del CMake
 • Optimitza el ressaltat de Bash, Cisco, Clipper, Coffee, Gap, Haml, Haskell
 • Afegeix el ressaltat de sintaxi pels fitxers MIB

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.45.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.45.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.45.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.45.0 requereixen les Qt 5.8.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global