KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.44.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10:e mars, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.44.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • balooctl: Ta bort alternativet checkDb (fel 380465)
 • indexerconfig: Beskriv några funktioner
 • indexerconfig: Exponera funktionen canBeSearched (fel 388656)
 • balooctl monitor: Vänta på D-bus gränssnitt
 • fileindexerconfig: Introducera canBeSearched() (fel 388656)

Breeze-ikoner

 • Ta bort view-media-playlist från inställningsikoner
 • Lägg till 24-bildpunkters ikon media-album-cover
 • Lägga till stöd för Babe QML (22 bildpunkter)
 • Uppdatera handle- ikoner för kirigami
 • Lägg till 64-bildpunkters mediaikoner för elisa

Extra CMake-moduler

 • Definiera __ANDROID_API__
 • Rätta readelf kommandonamn på x86
 • Android-verktygskedja: Lägg till variabeln ANDROID_COMPILER_PREFIX, rätta inkluderingssökväg för x86-mål, utöka sökvägen för NDK-beroenden

KDE Doxygen-verktyg

 • Avsluta med fel om utdatakatalogen inte är tom (fel 390904)

KConfig

 • Spara en del minnesanvändning genom att använda rätt programmeringsgränssnitt
 • Exportera kconf_update med verktyg

KConfigWidgets

 • Förbättra KLanguageButton::insertLanguage när inget namn skickas med
 • Lägg till ikoner för KStandardActions Deselect och Replace

KCoreAddons

 • Städa m_inotify_wd_to_entry innan invalidering av Entry-pekare (fel 390214)
 • kcoreaddons_add_plugin: Ta bort OBJECT_DEPENDS utan effekt för json-fil
 • Hjälp automoc att hitta metadata JSON-filer refererade till i koden
 • kcoreaddons_desktop_to_json: Notera genererade filen i byggloggen
 • Öka shared-mime-info till 1.3
 • Introducera K_PLUGIN_CLASS_WITH_JSON

KDeclarative

 • Rätta byggfel på armhf/aarch64
 • Döda QmlObjectIncubationController
 • Koppla bort render() vid fönsterändring (fel 343576)

KHolidays

 • Allen Winter är nu officiellt underhållsansvarig för KHolidays

KI18n

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Lägg till not om att anropa setApplicationDomain efter QApp skapas

KIconThemes

 • [KIconLoader] Ta hänsyn till devicePixelRatio för överlagringar

KIO

 • Anta inte layout av msghdr- och iovec-struktur (fel 391367)
 • Rätta protokollval i KUrlNavigator
 • Ändra qSort till std::sort
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] Använd KFilePlacesModel::convertedUrl
 • [Drop Job] Skapa riktig skräpfil vid länkning
 • Rätta oavsiktlig aktivering av menyalternativ i länkstig (fel 380287)
 • [KFileWidget] Dölj platsram och rubrik
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] Placera kategorier i undermenyer (fel 389635)
 • Utnyttja KIO test standardhjälpdeklaration
 • Lägg till Ctrl+H i listan över genvägar för "visa/dölj dolda filer" (fel 390527)
 • Lägg till stöd för flyttningssemantik i KIO::UDSEntry
 • Rätta problem med "tvetydig genväg" introducerad med D10314
 • Stoppa in meddelanderutan "Kunde inte hitta körbar fil" i en köad lambda (fel 385942)
 • Förbättra användbarhet för dialogrutan "Öppna med" genom att lägga till ett alternativ för att filtrera programträdet
 • [KNewFileMenu] KDirNotify::emitFilesAdded efter storedPut (fel 388887)
 • Rätta assert när dialogrutan rebuild-ksycoca avbryts (fel 389595)
 • Rätta fel nr. 382437 "Regression i kdialog orsakar felaktig filändelse" (fel 382437)
 • Snabbare start av simplejob
 • Reparera kopiering av fil till VFAT utan varningar
 • kio_file: Hoppa över felhantering för ursprungliga rättigheter vid filkopiering
 • Tillåt att flyttningssemantik genereras för KFileItem. Den befintliga kopieringskonstruktorn, destruktorn och kopieringstilldelningsoperatorn genereras nu också av kompilatorn.
 • Gör inte stat(/etc/localtime) mellan read() och write() vid kopiering av filer (fel 384561)
 • remote: Skapa inte poster med tomma namn
 • Lägg till funktionalitet supportedSchemes
 • Använd F11 som genväg för att visa eller dölja sidoförhandsgranskningen
 • [KFilePlacesModel] Gruppera delade nätverksresurser under "fjärrkategorin"

Kirigami

 • Visa verktygsknappen som markerad medan menyn visas
 • Icke interaktiva rullningsindikatorer på mobiler
 • Rätta undermenyer för åtgärder
 • Gör det möjligt att använda QQC2.Action
 • Gör det möjligt att stödja exklusiva åtgärdsgrupper (fel 391144)
 • Visa texten vid verktygsknapparna för sidåtgärder
 • Gör det möjligt för åtgärder att visa undermenyer
 • Ha inte specifika komponentpositioner i överliggande objekt
 • Utlös inte åtgärder i SwipeListItem om de inte är exponerade
 • Lägg till kontrollen isNull() innan inställning om QIcon är en mask
 • Lägg till FormLayout.qml i kirigami.qrc
 • Rätta färger i swipelistitem
 • Bättre beteende för sidhuvud och sidfot
 • Förbättra vänstervadderings- och avkortningsbeteende för ToolBarApplicationHeader
 • Säkerställ att navigeringsknapparna inte hamnar under åtgärden
 • Stöd för sidhuvud- och sidfot-egenskaper i overlaysheet
 • Eliminera onödig underkantsvaddering för OverlaySheets (fel 390032)
 • Polskt utseende för ToolBarApplicationHeader
 • Visa en stängknapp på skrivbord (fel 387815)
 • Inte möjligt att stänga arket med mushjul
 • Multiplicera bara ikonstorleken om Qt inte redan gör det (fel 390076)
 • Ta hänsyn till global sidfot för grepposition
 • Komprimera händelser för att skapa och förstöra rullningslister
 • ScrollView: Gör scrollbar policy öppen och rätta den

KNewStuff

 • Lägg till vokoscreen i KMoreTools och lägg till den i "screenrecorder" gruppering

KNotification

 • Använd QWidget för att se om fönstret är synlig

Ramverket KPackage

 • Hjälp automoc att hitta metadata JSON-filer refererade till i koden

KParts

 • Rensa bort gammal onåbar kod

Kör program

 • Uppdatera krunner insticksprogrammall

KTextEditor

 • Lägg till ikoner för KTextEditor dokumentexport, bokmärkesborttagning och textformatering stora bokstäver, små bokstäver och kapitalisering

Kwayland

 • Implementera frisättande av klientfrigjord utmatning
 • [server] Hantera situationen när DataSource för en dragning förstörs på ett riktigt sätt (fel 389221)
 • [server] Krascha inte när en delyta tilldelas vars överliggande yta har förstörts (fel 389231)

KXMLGUI

 • Nollställ interna objekt i QLocale när ett anpassat programspråk används
 • Tillåt inte att åtgärder för avskiljare anpassas via sammanhangsberoende meny
 • Visa inte sammanhangsberoende meny vid högerklick utanför (fel 373653)
 • Förbättra KSwitchLanguageDialogPrivate::fillApplicationLanguages

Oxygen-ikoner

 • Lägg till ikon för Artikulate (fel 317527)
 • Lägg till ikon för folder-games (fel 318993)
 • Rätta felaktig 48 bildpunkters ikon för calc.template (fel 299504)
 • Lägg till ikon för media-playlist-repeat och shuffle (fel 339666)
 • Oxygen: Lägg till etikettikoner som i Breeze (fel 332210)
 • Länka emblem-mount till media-mount (fel 373654)
 • Lägg till nätverksikoner som är tillgängliga i breeze-icons (fel 374673)
 • Synkronisera Oxygen med breeze-icons lägg till ikoner för ljudplasmoid
 • Lägg till edit-select-none i Oxygen för Krusader (fel 388691)
 • Lägg till ikon rating-unrated (fel 339863)

Plasma ramverk

 • Använd det nya värdet på largeSpacing i Kirigami
 • Reducera synligheten för PC3 TextField platsmarkeringstext
 • Gör inte heller titlar 20 % genomskinliga
 • [PackageUrlInterceptor] Skriv inte om "inline"
 • Gör inte rubriker 20 % genomskinliga, för att stämma med Kirigami
 • Placera inte fullrep i popup om ej ihopdragen
 • Hjälp automoc att hitta metadata JSON-filer refererade till i koden
 • [AppletQuickItem] Förladda bara miniprogramexpanderare om inte redan expanderad
 • Andra mikrooptimeringar av förladdning
 • Ställ in förval i IconItem till smooth=true
 • Förladda också expanderaren (dialogrutan)
 • [AppletQuickItem] Rätta inställning av förvald förladdningspolicy om ingen miljövariabel är inställd
 • Rätta höger-till-vänster utseende för kombinationsruta (fel https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-66446)
 • Försök att förladda vissa miniprogram på ett smart sätt
 • [Icon Item] Ställ in filtrering på FadingNode struktur
 • Initiera m_actualGroup till NormalColorGroup
 • Säkerställ att FrameSvg- och Svg-instanser har rätt devicePixelRatio

Prison

 • Uppdatera länkar till beroenden, och markera att Android officiellt stöds
 • Gör beroende av DMTX valfritt
 • Lägg till QML-stöd för Prison
 • Ställ också in minimal storlek för endimensionella streckkoder

Syfte

 • Rätta lager, tillgodose KIO

QQC2StyleBridge

 • Rätta syntaxfel i föregående incheckning, detekterat genom att starta ruqola
 • Visa en alternativknapp när en exklusive kontroll visas (fel 391144)
 • Implementera MenuBarItem
 • Implementera DelayButton
 • Ny komponent: rund knapp
 • Ta hänsyn till verktygsradsposition
 • Stöd färger för ikoner i knappar
 • Stöd --reverse
 • Ikoner i meny fullt fungerande
 • Konsekventa skuggor med den nya Breeze-stilen
 • Några QStyles verkar inte returnera rimliga bildpunktsmått här
 • Första grova stöd för ikoner
 • Gå inte runt med mushjulet

Solid

 • Rätta en läcka och felaktig kontroll av null-pekare i DADictionary
 • [UDisks] Rätta regression för automatisk montering (fel 389479)
 • [UDisksDeviceBackend] Undvik flera uppslagningar
 • Mac/IOKit-gränssnitt: Stöd för drivrutiner, diskar och volymer

Sonnet

 • Använd Locale::name() istället för Locale::bcp47Name()
 • Hitta libhunspell byggd av msvc

Syntaxfärgläggning

 • Grundstöd för PHP och Python omgärdade kodblock i Markdown
 • Stöd skiftlägesokänslig orddetektering
 • Scheme-färgläggning: Ta bort hårdkodade färger
 • Lägg till syntaxfärgläggning för SELinux CIL-policy och filsammanhang
 • Lägg till ctp-filändelse till PHP syntaxfärgläggning
 • Yacc/Bison: Rätta symbolen $ och uppdatera syntax för Bison
 • awk.xml: Lägg till nyckelord för gawk-utökningen (fel 389590)
 • Lägg till APKBUILD för att färgläggas som en Bash-fil
 • Återställ "Lägg till APKBUILD för att färgläggas som en Bash-fil"
 • Lägg till APKBUILD för att färgläggas som en Bash-fil

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.44.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.44.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.44.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.44.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar