KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.44.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10 maart 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.44.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Baloo

 • balooctl: optie checkDb verwijderen (bug 380465)
 • indexerconfig: enige functies beschrijven
 • indexerconfig: functie canBeSearched openbaren (bug 388656)
 • balooctl monitor: wacht op dbus-interface
 • fileindexerconfig: canBeSearched() introduceren (bug 388656)

Breeze pictogrammen

 • view-media-playlist verwijderen uit pictogrammen met voorkeur
 • 24px pictogram voor media-album-cover toevoegen
 • Babe QML ondersteuning toevoegen (22px)
 • bijwerk-handvat - pictogram voor kirigami
 • 64px mediapictogram voor elisa toevoegen

Extra CMake-modules

 • __ANDROID_API__ definiëren
 • commandonaam op x86 readelf repareren
 • Android toolchain: ANDROID_COMPILER_PREFIX variabele toevoegen, include-pad voor x86 targets repareren, zoekpad voor NDK afhankelijkheden uitbreiden

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Met fout eindigen als de uitvoermap niet leeg is (bug 390904)

KConfig

 • Enige geheugenallocaties besparen door de juiste API te gebruiken
 • kconf_update exporteren met hulpmiddelen

KConfigWidgets

 • KLanguageButton::insertLanguage verbeteren wanneer geen naam wordt doorgegeven
 • Pictogrammen toevoegen voor KStandardActions Deselect and Replace

KCoreAddons

 • m_inotify_wd_to_entry opschonen alvorens Entry pointers ongeldig te maken (bug 390214)
 • kcoreaddons_add_plugin: zonder effect zijnd OBJECT_DEPENDS op json-bestand verwijderen
 • Automoc helpen om JSON-bestanden met metagegevens gerefereerd in de code te vinden
 • kcoreaddons_desktop_to_json: let op het gegenereerde bestand in de bouwlog
 • shared-mime-info ophogen naar 1.3
 • K_PLUGIN_CLASS_WITH_JSON introduceren

KDeclarative

 • Het mislukken van het bouwen op armhf/aarch64 repareren
 • QmlObjectIncubationController beëindigen
 • render() verbreken bij wijziging van venster (bug 343576)

KHolidays

 • Allen Winter is nu officieel de onderhouder van KHolidays

KI18n

 • API dox: notitie toevoegen over aanroepen van setApplicationDomain na QApp creatie

KIconThemes

 • [KIconLoader] rekening houden met devicePixelRatio voor overlays

KIO

 • Neen geen indeling aan van msghdr en iovec structuur (bug 391367)
 • Protocolselectie in KUrlNavigator repareren
 • qSort wijzigen naar std::sort
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] KFilePlacesModel::convertedUrl gebruiken
 • [Drop Job] juiste prullenbakbestand aanmaken bij linking
 • Niet bewuste activatie van broodkruimelmenu-item repareren (bug 380287)
 • [KFileWidget] plaatsenframe en header verbergen
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] categorieën in submenus stoppen (bug 389635)
 • Gebruikmaken van de standeard KIO testhelper-header
 • Ctrl+H toevoegen aan de lijst met sneltoetsen voor "toon/verberg verborgen bestanden" (bug 390527)
 • Verplaatsen van ondersteuning voor semantiek naar KIO::UDSEntry toevoegen
 • Probleem met "dubbelzinnige sneltoets" geïntroduceerd met D10314 repareren
 • Stop het berichtenvak "Kon uitvoerbaar programma niet vinden" in een "queued lambda" (bug 385942)
 • Bruikbaarheid van dialoog "Openen met" verbeteren door toevoegen van optie om de boomstructuur van toepassingen te filteren
 • [KNewFileMenu] KDirNotify::emitFilesAdded na storedPut (bug 388887)
 • Toekenning repareren bij annulering van de dialoog rebuild-ksycoca (bug 389595)
 • Bug #382437 repareren "Regression in kdialog causes wrong file extension" (bug 382437)
 • Sneller starten van simplejob
 • Kopiëren van bestand naar VFAT zonder waarschuwingen repareren
 • kio_file: foutbehandeling voor initiële perms gedurende kopiëren van bestand overslaan
 • Semantics verplaatsen toestaan om gegenereerd te worden voor KFileItem. De bestaande operator voor kopieerconstructor, -destructor en toekenning worden nu ook gegenereerd door de compiler
 • Geen stat(/etc/localtime) tussen read() en write() bij kopiëren van bestanden (bug 384561)
 • op afstand: maak geen items met lege namen
 • supportedSchemes-mogelijkheid toevoegen
 • F11 als de sneltoets gebruiken om de "aside preview" om te schakelen
 • [KFilePlacesModel] groepeer netwerkshares onder categorie "Remote"

Kirigami

 • Hulpmiddelknop als geactiveerd tonen wanneer het menu wordt getoond
 • niet-interactieve schuifbalkindicators op mobiel
 • Submenu's van acties repareren
 • Het mogelijk maken om QQC2.Action te gebruiken
 • Het mogelijk maken om exclusieve actiegroepen te ondersteunen (bug 391144)
 • De tekst tonen door de actiehulpmiddelknoppen van de pagina
 • Het mogelijk maken voor acties om submenu's te tonen
 • Heeft geen specifieke positie van de component in zijn ouder
 • Start geen acties in SwipeListItem tenzij ze zichtbaar zijn
 • Een isNull() controle toevoegen alvorens in te stellen of QIcon een masker is
 • FormLayout.qml aan kirigami.qrc toevoegen
 • kleuren van swipelistitem repareren
 • beter gedrag voor koptekst en voettekst
 • ToolBarApplicationHeader links aanvullen en afkapgedrag verbeteren
 • Ga na dat de navigatieknoppen niet onder de actie raken
 • ondersteuning voor header- en footer-eigenschappen in overlaysheet
 • Onnodige opvulling onderaan verwijderen in OverlaySheets (bug 390032)
 • Laat uiterlijk van ToolBarApplicationHeader schijnen
 • een sluitknop op het bureaublad tonen (bug 387815)
 • niet mogelijk het blad te sluiten met het muiswiel
 • Vermenigvuldig de pictogramgrootte alleen als Qt het niet al doet (bug 390076)
 • met globale voettekst rekening houden voor behandeling van positie
 • gebeurtenis comprimeert de aanmaak en verwijdering van schuifbalken
 • ScrollView: maak het schuifbalkbeleid publiek en repareer het

KNewStuff

 • Vokoscreen aan KMoreTools toevoegen en voeg het toe aan de groepering van "schermrecorder"

KNotification

 • QWidget gebruiken om te zien of het venster zichtbaar is

KPackage-framework

 • Automoc helpen om JSON-bestanden met metagegevens gerefereerd in de code te vinden

KParts

 • Oude, onbereikbare code opschonen

KRunner

 • Sjablonen voor krunner-plug-in bijwerken

KTextEditor

 • Pictogrammen voor KTextEditor Document-Export, Bookmark-Remove en Formatting Text Upppercase, Lowercase and Capitalize toevoegen

KWayland

 • Vrijgeven van door client vrijgegeven uitvoer implementeren
 • [server] de situatie juist behandelen wanneer de DataSource voor slepen vernietigd wordt (bug 389221)
 • [server] Geen crash wanneer een subsurface gets committed whose parent surface got destroyed" (bug 389231)

KXMLGUI

 • QLocale internals resetten wanneer we een eigen app-taal hebben
 • Sta niet toe om scheidingsacties te configureren via contextmenu
 • Geen contextmenu tonen als rechtsklikken er buiten is (bug 373653)
 • KSwitchLanguageDialogPrivate::fillApplicationLanguages verbeteren

Oxygen-pictogrammen

 • Artikulate-pictogram toevoegen (bug 317527)
 • map-spellen-pictogram toevoegen (bug 318993)
 • onjuist 48px pictogram voor calc.template repareren (bug 299504)
 • media-playlist-repeat en shuffle-pictogram toevoegen (bug 339666)
 • Oxygen: tagpictogrammen zoals in breeze toevoegen (bug 332210)
 • emblem-mount aan media-mount koppelen (bug 373654)
 • netwerkpictogrammen toevoegen die beschikbaar zijn in breeze-icons (bug 374673)
 • oxygen met breeze-icons synchroniseren, pictogrammen toevoegen voor audio-plasmoid
 • edit-select-none toevoegen aan Oxygen voor Krusader (bug 388691)
 • Pictogram voor waardering-niet-aangebracht toevoegen (bug 339863)

Plasma Framework

 • de nieuwe waarde voor largeSpacing in Kirigami gebruiken
 • Zichtbaarheid van PC3 TextField plaatshoudertekst verminderen
 • Ook titels niet 20% transparanter maken
 • [PackageUrlInterceptor] "inline" niet herschrijven
 • Headings niet 20% transparanter maken om met Kirigami overeen te komen
 • de fullrep niet in de popup stoppen indien niet ingevouwen
 • Automoc helpen om JSON-bestanden met metagegevens gerefereerd in de code te vinden
 • [AppletQuickItem] applet-expander alleen vooraf laden indien niet al uitgevouwen
 • andere micro-optimalisaties van vooraf laden
 • IconItem standaard instellen op smooth=true
 • de expander (de dialoog) ook vooraf laden
 • [AppletQuickItem] instellingen voor beleid voor vooraf laden repareren als er geen omgevingsvariabele is ingesteld
 • RTL-uiterlijk voor ComboBox repareren (bug https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-66446)
 • probeer bepaalde applets op een slimme manier vooraf te laden
 • [Icon Item] Stel filtering in op FadingNode-textuur
 • m_actualGroup naar NormalColorGroup initialiseren
 • Ga na dat de FrameSvg en Svg exemplaren de juiste devicePixelRatio hebben

Prison

 • Koppelingen naar afhankelijkheden bijwerken en Android markeren als officieel ondersteund
 • Afhankelijkheid van DMTX optioneel maken
 • QML-ondersteuning voor Prison toevoegen
 • Minimale grootte op 1D barcodes ook instellen

Omschrijving

 • Tier repareren, aanpassen voor KIO

QQC2StyleBridge

 • Syntaxisfout in vorige commit, gedetecteerd door opstarten van ruqola
 • Een keuzerondje tonen wanneer we een exclusieve besturing tonen (bug 391144)
 • MenuBarItem implementeren
 • DelayButton implementeren
 • Nieuwe component: ronde knop
 • met positie van werkbalk van account rekening houden
 • kleuren voor pictogrammen in knoppen ondersteunen
 • support --reverse
 • pictogrammen in Menu volledig functioneel
 • consistente schaduwen met de nieuwe breeze stijl
 • Enige QStyles schijnen geen zinvolle pixelmetrics hier terug te geven
 • eerste ondersteuning voor ruwe pictogrammen
 • niet afbreken van regels met muiswiel

Solid

 • een lek repareren en onjuiste controle op nullptr in DADictionary
 • [UDisks] regressie in automatisch aankoppelen repareren (bug 389479)
 • [UDisksDeviceBackend] meerdere keren opzoeken vermijden
 • Mac/IOKit backend: ondersteuning voor drives, disks en volumes

Sonnet

 • Locale::name() gebruiken in plaats van Locale::bcp47Name()
 • libhunspell build zoeken met msvc

Accentuering van syntaxis

 • Basis ondersteuning voor afgeschermde blokken code met PHP en Python in Markdown
 • Ongevoelig voor hoofd-/kleine letter WordDetect ondersteunen
 • Accentuering van schema: hard gecodeerde kleuren verwijderen
 • Syntaxisaccentuering toevoegen voor SELinux CIL Policies & contexten van bestanden
 • ctp-bestandsextensie toevoegen aan de PHP syntaxisaccentuering
 • Yacc/Bison: het $ symbool repareren en bijwerksyntaxis voor Bison
 • awk.xml: gawk extensie sleutelwoorden toevoegen (bug 389590)
 • APKBUILD om geaccentueerd te worden toevoegen zoals een Bash-bestand
 • "APKBUILD om geaccentueerd te worden toevoegen zoals een Bash-bestand" terugdraaien
 • APKBUILD om geaccentueerd te worden toevoegen zoals een Bash-bestand

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.44.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.44 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.44.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.44.0 vereist Qt 5.7.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen