KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.44.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10 de març de 2018. Avui, el KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.44.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Balooctl: elimina l'opció «checkDb» (error 380465)
 • indexerconfig: descriu diverses funcions
 • indexerconfig: exposa la funció «canBeSearched» (error 388656)
 • Balooctl monitor: espera la interfície de D-Bus
 • fileindexerconfig: presenta «canBeSearched()» (error 388656)

Icones Brisa

 • Elimina «view-media-playlist» de les icones de preferències
 • Afegeix la icona «media-album-cover» de 24px
 • Afegeix la implementació del Babe QML (22px)
 • Actualitza les icones «handle-» per al Kirigami
 • Afegeix icones de suports de 64px per l'Elisa

Mòduls extres del CMake

 • Defineix __ANDROID_API__
 • Esmena el nom de l'ordre «readelf» en x86
 • Cadena d'eines d'Android: afegeix la variable ANDROID_COMPILER_PREFIX, esmena el camí de les inclusions per objectius x86, amplia el camí de cerca de les dependències NDK

Eines de Doxygen del KDE

 • Surt amb error si el directori de sortida no està buit (error 390904)

KConfig

 • Estalvia diverses assignacions de memòria utilitzant l'API correcta
 • Exporta «kconf_update» amb les eines

KConfigWidgets

 • Millora KLanguageButton::insertLanguage quan no es passa cap nom
 • Afegeix icones per a les KStandardActions Desselecciona i Substitueix

KCoreAddons

 • Neteja «m_inotify_wd_to_entry» abans d'invalidar els apuntadors Entry (error 390214)
 • kcoreaddons_add_plugin: elimina sense efecte OBJECT_DEPENDS al fitxer «json»
 • Ajuda a l'«automoc» a trobar els fitxers JSON de metadades referenciats al codi
 • kcoreaddons_desktop_to_json: anota el fitxer generat al registre de construcció
 • Actualitza «shared-mime-info» a 1.3
 • Presenta K_PLUGIN_CLASS_WITH_JSON

KDeclarative

 • Esmena la fallada de construcció a armhf/aarch64
 • Mata QmlObjectIncubationController
 • Desconnecta «render()» en canviar de finestra (error 343576)

KHolidays

 • L'Allen Winter ara és oficialment el nou mantenidor del KHolidays

KI18n

 • API dox: afegeix una nota quant a invocar «setApplicationDomain» després de la creació de QApp

KIconThemes

 • [KIconLoader] Té en compte el «devicePixelRatio» per a les superposicions

KIO

 • No assumeix la disposició de les estructures «msghdr» i «iovec» (error 391367)
 • Esmena la selecció de protocol al KUrlNavigator
 • Canvia «qSort» per «std::sort»
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] Usa KFilePlacesModel::convertedUrl
 • [Drop Job] Crea el fitxer de paperera apropiat en enllaçar
 • Soluciona una activació no intencionada d'element de menú del fil d'Ariadna (error 380287)
 • [KFileWidget] Oculta el marc i la capçalera dels llocs
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] Posa les categories en submenús (error 389635)
 • Fa ús de la capçalera estàndard d'ajuda de prova del KIO
 • Afegeix Ctrl+H a la llista de dreceres per «mostrar/ocultar fitxers ocults» (error 390527)
 • Afegeix la implementació semàntica per moure al KIO::UDSEntry
 • Esmena el problema «drecera ambigua» introduït al D10314
 • Omple el quadre de missatge «No s'ha pogut trobar l'executable» a una lambda en la cua (error 385942)
 • Millora la usabilitat del diàleg «Obre amb» afegint una opció per filtrar l'arbre d'aplicacions
 • [KNewFileMenu] KDirNotify::emitFilesAdded després de «storedPut» (error 388887)
 • Esmena una declaració en cancel·lar el diàleg «rebuild-ksycoca» (error 389595)
 • Soluciona l'error núm. 382437 «Una regressió al kdialog provoca una extensió errònia de fitxer» (error 382437)
 • Inici més ràpid de «simplejob»
 • Repara el copiat del fitxer a la VFAT sense avisos
 • kio_file: Omet la gestió d'error dels permisos inicials durant la copia de fitxers
 • Permet que la semàntica de moure es generi al KFileItem. L'operador existent de constructor de còpia, destructor i assignador de còpia ara també el genera el compilador
 • No fer «stat(/etc/localtime)» entre «read()» i «write()» en copiar fitxers (error 384561)
 • Remot: no crea entrades amb noms buits
 • Afegeix la funcionalitat «supportedSchemes»
 • Usa F11 com a drecera per commutar la vista prèvia lateral
 • [KFilePlacesModel] Agrupa les comparticions per xarxa sota la categoria «Remot»

Kirigami

 • Mostra el botó d'eina com a marcat quan es mostra el menú
 • Indicadors de desplaçament no interactius en el mòbil
 • Esmena els submenús de les accions
 • Fa possible usar la QQC2.Action
 • Fa possible admetre grups d'accions exclusius (error 391144)
 • Mostra el text dels botons d'eina d'acció de pàgina
 • Fa possible que les accions mostrin submenús
 • No té una posició específica de component en el seu pare
 • No activa les accions de SwipeListItem a menys que s'exposin
 • Afegeix una verificació «isNull()» abans d'establir si el QIcon és una màscara
 • Afegeix FormLayout.qml a «kirigami.qrc»
 • Esmena els colors de «swipelistitem»
 • Comportament millorat per capçaleres i peus de pàgina
 • Millora l'ompliment esquerre de ToolBarApplicationHeader i el comportament d'elisió
 • S'assegura que els botons de navegació no van sota l'acció
 • Implementació de les propietats capçalera i peu de pàgina a «overlaysheet»
 • Elimina un ompliment inferior innecessari a OverlaySheets (error 390032)
 • Poleix l'aparença de ToolBarApplicationHeader
 • Mostra un botó de tancament a l'escriptori (error 387815)
 • No és possible tancar el full amb la roda del ratolí
 • Només multiplica la mida de la icona si les Qt encara no ho han fet (error 390076)
 • Té en compte el peu de pàgina global per gestionar la posició
 • Compressió d'esdeveniment de creació i destrucció de barres de desplaçament
 • ScrollView: Fa pública la política de la barra de desplaçament i la soluciona

KNewStuff

 • Afegeix Vokoscreen a KMoreTools l'afegeix a l'agrupació «screenrecorder»

KNotification

 • Usa QWidget per veure si la finestra és visible

Framework del KPackage

 • Ajuda a l'«automoc» a trobar els fitxers JSON de metadades referenciats al codi

KParts

 • Neteja codi antic inaccessible

KRunner

 • Actualitza la plantilla del connector del «krunner»

KTextEditor

 • Afegeix icones per l'exportació de document, eliminació d'adreça d'interès i formatat de text majúscules, minúscules i capitalització del KTextEditor

KWayland

 • Implementa l'alliberament de la sortida del «client-freed»
 • [server] Gestiona la situació adequadament quan el DataSource d'un arrossegament es destrueix (error 389221)
 • [server] No falla quan una subsuperfície esdevé publicada i la seva superfície pare es destrueix (error 389231)

KXMLGUI

 • Reinicia internament QLocale quan hi ha un idioma personalitzat d'aplicació
 • No permet configurar accions d'un separador via el menú contextual
 • No mostra el menú contextual si el clic dret és fora (error 373653)
 • Millora KSwitchLanguageDialogPrivate::fillApplicationLanguages

Icones de l'Oxygen

 • Afegeix la icona de l'Artikulate (error 317527)
 • Afegeix la icona «folder-games» (error 318993)
 • Soluciona la icona incorrecta de 48px del «calc.template» (error 299504)
 • Afegeix les icones «media-playlist-repeat» i «shuffle» (error 339666)
 • Oxygen: afegeix icones d'etiquetes com al Brisa (error 332210)
 • Enllaça «emblem-mount» a «media-mount» (error 373654)
 • Afegeix les icones de xarxa que hi ha disponibles a les icones del Brisa (error 374673)
 • Sincronitza l'Oxygen amb les icones del Brisa afegint icones per al plasmoide de l'àudio
 • Afegeix «edit-select-none» a l'Oxygen per al Krusader (error 388691)
 • Afegeix la icona «rating-unrated» (error 339863)

Frameworks del Plasma

 • Usa el valor nou de «largeSpacing» al Kirigami
 • Redueix la visibilitat del text de substitució del PC3 TextField
 • No fa transparents els títols al 20%
 • [PackageUrlInterceptor] No reescriu «en línia»
 • No fa les capçaleres transparents al 20%, per coincidir amb el Kirigami
 • No posa la representació completa al missatge emergent si no està reduït
 • Ajuda a l'«automoc» a trobar els fitxers JSON de metadades referenciats al codi
 • [AppletQuickItem] Precarrega l'expansor de la miniaplicació només si encara no està expandida
 • Altres microoptimitzacions de precàrrega
 • Estableix el valor predeterminat d'IconItem a «smooth=true»
 • Precarrega també l'expansor (el diàleg)
 • [AppletQuickItem] Esmena el valor predeterminat de la política de precàrrega si no s'ha definit cap variable d'entorn
 • Soluciona l'aparença RTL de les ComboBox (error https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-66446)
 • Intenta precarregar determinades miniaplicacions d'una manera intel·ligent
 • [Icon Item] Estableix el filtratge a la textura FadingNode
 • Inicialitza «m_actualGroup» a NormalColorGroup
 • S'assegura que les instàncies de FrameSvg i Svg tenen el «devicePixelRatio» correcte

Prison

 • Actualitza els enllaços a les dependències, i marca l'Android com a admès oficialment
 • Fa opcional la dependència de DMTX
 • Afegeix la implementació del QML al Prison
 • També defineix la mida mínima dels codis de barres 1D

Purpose

 • Esmena el nivell, s'ajusta per al KIO

QQC2StyleBridge

 • Esmena un error de sintaxi al «commit» previ, detectat en llançar el Ruqola
 • Mostra un botó d'opció en mostrar un control exclusiu (error 391144)
 • Implementa MenuBarItem
 • Implementa DelayButton
 • Component nou: botó rodó
 • Té en compte la posició de la barra d'eines
 • Admet colors a les icones dels botons
 • Implementa «--reverse»
 • Icones completament funcionals al Menú
 • Ombres coherents amb l'estil nou del Brisa
 • Diversos QStyles semblen que no retornen aquí els «pixelmetrics» coherents
 • Primera implementació de les icones rugoses
 • No embolicar-se amb la roda del ratolí

Solid

 • Soluciona una fuita i una verificació incorrecta d'apuntador nul al DADictionary
 • [UDisks] Soluciona una regressió de muntatge automàtic (error 389479)
 • [UDisksDeviceBackend] Evita la cerca múltiple
 • Dorsal de Mac/IOKit: implementació per a unitats, discs i volums

Sonnet

 • Usa Locale::name() en lloc de Locale::bcp47Name()
 • Cerca la construcció del «libhunspell» al «msvc»

Ressaltat de la sintaxi

 • Implementació bàsica per blocs de codi delimitats de PHP i Python al Markdown
 • Permet WordDetect insensible a caixa
 • Ressaltat de l'Scheme: elimina els colors en el codi font
 • Afegeix el ressaltat de sintaxi per les polítiques CL del SELinux i els contexts de fitxers
 • Afegeix l'extensió de fitxer «ctp» al ressaltat de sintaxi del PHP
 • Yacc/Bison: esmena el símbol $ i actualitza la sintaxi per al Bison
 • awk.xml: afegeix les paraules clau de l'ampliació «gawk» (error 389590)
 • Afegeix APKBUILD per a ser ressaltat com a fitxer Bash
 • Reverteix «Afegeix APKBUILD per a ser ressaltat com a fitxer Bash»
 • Afegeix APKBUILD per a ser ressaltat com a fitxer Bash

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet per als Frameworks 5.44.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per a compilar i instal·lar els Frameworks 5.44.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.44.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.44.0 requereixen les Qt 5.7.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

El KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, així com centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per al desenvolupament de programari. El programari KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions KDE s'executen nativament a Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global