KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.43.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12:e februari, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.43.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nya moduler

KHolidays: Holiday calculation library

This library provides a C++ API that determines holiday and other special events for a geographical region.

Purpose: Offers available actions for a specific purpose

This framework offers the possibility to create integrate services and actions on any application without having to implement them specifically. Purpose will offer them mechanisms to list the different alternatives to execute given the requested action type and will facilitate components so that all the plugins can receive all the information they need.

Baloo

 • balooctl status: Skapa tolkningsbar utdata
 • Rätta djupa kopior av I/O-slav etiketterade kataloger. Det gör att listning av etiketterade kataloger i etiketträdet går sönder, men det är bättre en söndriga kopior.
 • Hoppa över att placera nya icke indexerade filer i kö och ta omedelbart bort dem från indexet
 • Ta bort nya icke indexerade flyttade filer från indexet

Breeze-ikoner

 • Lägg till saknade Krusader-ikoner för katalogsynkronisering (fel 379638)
 • Uppdatera ikon för listborttagning med - istället ikon för avbryt (fel 382650)
 • Lägg till ikoner för pulsaudio Plasmoid (fel 385294)
 • Använd samma ogenomskinlighet 0,5 överallt
 • Ny ikon för virtualbox (fel 384357)
 • Gör väder-dimma natt- och dagneutral (fel 388865)
 • Installera verkligen det ny animeringssammanhanget
 • QML-fil Mime ser nu likadan ut i alla storlekar (fel 376757)
 • Uppdatera animeringsikoner (fel 368833)
 • Lägg till emblem-delad färgad ikon
 • Rätta felaktiga index.theme filer, "Context=Status" saknades i status/64
 • Ta bort 'körbar' rättigheter från .svg-filer
 • Åtgärdsikon för nerladdning är länkad till redigera-nerladdning (fel 382935)
 • Uppdatera ikontema för Dropbox ikon för systembrickan (fel 383477)
 • Saknar emblem-förval-symbolisk (fel 382234)
 • Typ i Mime-typ filnamn (fel 386144)
 • Använd en mer specifik ikon för octave (fel 385048)
 • Lägg till valvikoner (fel 386587)
 • Skala bildpunkt statusikoner (fel 386895)

Extra CMake-moduler

 • FindQtWaylandScanner.cmake: Använd qmake-query som TIPS
 • Säkerställ att sökning efter Qt5-baserad qmlplugindump görs
 • ECMToolchainAndroidTest finns inte längre (fel 389519)
 • Ställ inte in LD_LIBRARY_PATH i prefix.sh
 • Lägg till FindSeccomp i find-modules
 • Återgå till språknamn för översättningsuppslagning om landsnamnet misslyckas
 • Android: Lägg till fler deklarationsfiler

KAuth

 • Rätta länkningsregression introducerad i 5.42.

KCMUtils

 • Lägg till verktygstips för de två knapparna på varje post

KCompletion

 • Rätta felaktig utsändning av textEdited() av KLineEdit (fel 373004)

KConfig

 • Använd Ctrl+Shift+, som standardgenväg för "Anpassa <program>"

KCoreAddons

 • Matcha också spdx-nycklarna LGPL-2.1 & LGPL-2.1+
 • Använd den mycket snabbar metoden urls() från QMimeData (fel 342056)
 • Optimera inotify KDirWatch-gränssnitt: avbilda inotify wd till Entry
 • Optimera: använd QMetaObject::invokeMethod med functor

KDeclarative

 • [ConfigModule] Återanvänd QML-sammanhang och gränssnitt om något finns (fel 388766)
 • [ConfigPropertyMap] Lägg till saknad deklarationsfil
 • [ConfigPropertyMap] Skicka inte ut valueChanged vid ursprunglig skapelse

KDED

 • Exportera inte kded5 som ett CMake-mål

Stöd för KDELibs 4

 • Strukturera om Solid::NetworkingPrivate till en delad och plattformsspecifik implementering
 • Rätta kompileringsfel för mingw "src/kdeui/kapplication_win.cpp:212:22: error: 'kill' was not declared in this scope"
 • Rätta kded D-Bus-namn i solid-networking handledning

KDesignerPlugin

 • Gör beroende av kdoctools valfritt

KDESU

 • Gör det möjligt att bygga med KDESU_USE_SUDO_DEFAULT igen
 • Gör så att kdesu fungerar när PWD är /usr/bin

KGlobalAccel

 • Använd cmake-funktionen 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' från kdbusaddons för att generera tjänstfil för D-bus (fel 382460)

KDE GUI Addons

 • Rätta länkningav skapad QCH-fil till QtGui dokumentation

KI18n

 • Rätta att libintl hittas vid "korskompilering" av inbyggda Yocto-paket

KInit

 • Rätta korskompilering med MinGW (MXE)

KIO

 • Reparera kopiering av fil till VFAT utan varningar
 • kio_file: Hoppa över felhantering för ursprungliga rättigheter vid filkopiering
 • kio_ftp: Skicka inte ut felsignal innan alla listkommandon har provats (fel 387634)
 • Prestanda: Använd KFileItem målobjektet för att räkna ut om det är skrivbart istället för att skapa en KFileItemListProperties
 • Prestanda: Använd KFileItemListProperties kopieringskonstruktor istället för konvertering från KFileItemList till KFileItemListProperties. Det sparar utvärdering av alla objekt igen.
 • Förbättra felhantering i I/O-slaven för filer
 • Ta bort jobbflaggan PrivilegeExecution
 • KRun: Tillåt att utföra "lägg till nätverkskatalog" utan bekräftelsefråga
 • Tillåt att filtrera platser baserade på alternativt programnamn
 • [Sökleverantör för webbadressfilter] Undvik dubbel borttagning (fel 388983)
 • Rätta överlappning av första objektet i KFilePlacesView
 • Inaktivera tillfälligt stöd för KAuth i KIO
 • previewtest: Tillåt att aktiverade insticksprogram anges
 • [KFileItem] Använd "emblem-shared" för delade filer
 • [DropJob] Aktivera drag och släpp i en skrivskyddad katalog
 • [FileUndoManager] Aktivera att ångra ändringar i skrivskyddade kataloger
 • Lägg till stöd för privilegierad körning i KIO-jobb (tillfälligt inaktiverad i den här utgåvan)
 • Lägg till stöd för att dela fildeskriptorer mellan KIO-slav för filer och dess KAuth hjälpobjekt
 • Rätta KFilePreviewGenerator::LayoutBlocker (fel 352776)
 • KonqPopupMenu/Plugin kan nu använda nyckeln X-KDE-RequiredNumberOfUrls för att kräva att ett visst antal filer markeras innan de visas
 • [KPropertiesDialog] Aktivera radbrytning för beskrivning av checksumma
 • Använd cmake-funktionen 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' från kdbusaddons för att generera tjänstfil för D-bus (fel 388063)

Kirigami

 • Stöd för färggrupper
 • Ingen återmatning vid klick om objektet inte vill ha mushändelser
 • Provisorisk lösning för program som använder listitems felaktigt
 • Utrymme för rullningslisten (fel 389602)
 • Tillhandahåll ett verktygstips för huvudåtgärden
 • cmake: Använd den officiella CMake-variabeln för att bygga som ett statiskt insticksprogram
 • Uppdatera läsbar lagerbenämning i dokumentation av programmeringsgränssnitt
 • [ScrollView] Rulla en sida med skift+mushjul
 • [PageRow] Navigera mellan nivåer med musens bakåt- och framåtknappar
 • Säkerställ att skrivbordsikon ritas med rätt proportion (fel 388737)

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: Rätta krasch när det inte finns någon källmodell
 • KRearrangeColumnsProxyModel: Implementera om sibling() så att det fungerar som förväntat

KJobWidgets

 • Ta bort duplicerad kod i byteSize(double size) (fel 384561)

KJS

 • Gör beroende av kdoctools valfritt

KJSEmbed

 • Exportera inte kjscmd
 • Gör beroende av kdoctools valfritt

KNotification

 • Underrättelseåtgärden "Kör kommando" har rättats (fel 389284)

KTextEditor

 • Rättning: Visa hopp när rulla förbi dokumentets slut är aktiverat (fel 306745)
 • Använd minst begärd bredd för trädet med argumenttips
 • ExpandingWidgetModel: Hitta kolumnen längst till höger baserat på plats

KWidgetsAddons

 • KDateComboBox: Rätta att dateChanged() inte skickas ut efter att ett datum skrivits in (fel 364200)
 • KMultiTabBar: Rätta regression i konvertering till ny version av connect()

Plasma ramverk

 • Definiera egenskap för Plasma-stilarna i Units.qml
 • windowthumbnail: Rätta urvalskoden av GLXFBConfig
 • [Standardverktygstips] Rätta storleksändring (fel 389371)
 • [Plasma-dialogruta] Anropa bara fönstereffekter om synlig
 • Rätta en källa till loggskräp refererad till i fel 388389 (tomt filnamn skickat till funktion)
 • [Kalender] Justera kalenderns verktygsgrepp
 • [ConfigModel] Ange QML-sammanhang för ConfigModule (fel 388766)
 • [Ikonobjekt] Hantera källkod som börjar med ett snedstreck som lokal fil
 • Rätta utseende för höger-till-vänster RTL i ComboBox (fel 387558)

QQC2StyleBridge

 • Lägg till BusyIndicator i listan över kontroller med stil
 • Ta bort flimmer när musen hålls över rullningslist

Solid

 • [UDisks] Ignorera bara stödfil som inte hör till användaren om den är känd (fel 389358)
 • Storage devices mounted outside of /media, /run/media, and are now ignored, as well as Loop Devices whose (bug 319998)
 • [UDisks enhet] Visa loop-enhet med stödfilnamn och ikon

Sonnet

 • Hitta Aspell-ordlistor på Windows

Syntaxfärgläggning

 • Rätta C# var reguljärt uttryck
 • Stöd för understreck i numeriska litteraler (Python 3.6) (fel 385422)
 • Färglägg Khronos Collada och glTF-filer
 • Rätta färgläggning av ini-värden som innehåller tecknen : eller #
 • AppArmor: nya nyckelord, förbättringar och rättningar

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.43.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.43.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.43.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.43.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar