KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.43.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12 februari 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.43.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Nieuwe modulen

KHolidays: Holiday calculation library

This library provides a C++ API that determines holiday and other special events for a geographical region.

Purpose: Offers available actions for a specific purpose

This framework offers the possibility to create integrate services and actions on any application without having to implement them specifically. Purpose will offer them mechanisms to list the different alternatives to execute given the requested action type and will facilitate components so that all the plugins can receive all the information they need.

Baloo

 • balooctl-status: produceer te ontleden uitvoer
 • KIO Slave tagged folder deep copies repareren. Dit breekt het maken van een lijst met van tag voorziene mappen in de tagboomstructuur, maar het is beter dan gebroken kopieën
 • Sla het in de wachtrij zetten van nieuwe niet te indexeren bestanden en verwijder ze direct uit de index
 • Verwijder niet te indexeren verplaatste bestanden uit de index

Breeze pictogrammen

 • Ontbrekende pictogrammen van Krusader toevoegen voor synchronisatie van mappen (bug 384473)
 • Pictogram lijst-verwijderen bijwerken met - in plaats van pictogram annuleren (bug 382650)
 • pictogrammen voor pulsaudio-plasmoid toegevoegd (bug 357334)
 • overal dezelfde dekking 0,5 gebruiken
 • Nieuw pictogram voor virtualbox (bug 384357)
 • weer-mist dag/nacht neutraal maken (bug 388865)
 • installeer echt de nieuwe context voor animaties
 • QML-bestand-mime ziet er nu hetzelfde uit in alle groottes (bug 376757)
 • Animatiepictogrammen bijwerken (bug 368833)
 • embleem gedeeld gekleurd pictogram toevoegen
 • Gebroken index.theme bestanden repareren, "Context=Status" ontbrak in status/64
 • Executierechten verwijderen uit .svg-bestanden
 • Download van actiepictogram is gekoppeld aan download bewerken (bug 382935)
 • Dropbox systeemvakpictogramthema bijwerken (bug 383477)
 • Ontbrekende emblem-default-symbolic (bug 382234)
 • Type in MIME-type bestandsnaam (bug 386144)
 • Een meer specifieke octave-logo gebruiken (bug 385048)
 • kluispictogrammen toevoegen (bug 386587)
 • schaal px-statuspictogrammen (bug 386895)

Extra CMake-modules

 • FindQtWaylandScanner.cmake: qmake-query voor HINT gebruiken
 • Ga na dat gezocht wordt naar Qt5-based qmlplugindump
 • ECMToolchainAndroidTest bestaat niet meer (bug 389519)
 • De parameter LD_LIBRARY_PATH niet in prefix.sh instellen
 • FindSeccomp aan zoekmodulen toevoegen
 • Terugvallen naar de taalnaam voor opzoeken van vertalingen als locale-naam mislukt
 • Android: meer includes toevoegen

KAuth

 • Regressie met koppeling geïntroduceerd in 5.42 repareren.

KCMUtils

 • Voegt tekstballonnen toe aan de twee knoppen bij elk item

KCompletion

 • Onjuiste emissie van textEdited() door KLineEdit repareren (bug 373004)

KConfig

 • Ctrl+Shift+ gebruiken, als de standaard sneltoets voor "<Program> configureren"

KCoreAddons

 • Laat ook spdx toetsen LGPL-2.1 & LGPL-2.1+ overeenkomen
 • De veel snellere urls() methode gebruiken uit QMimeData (bug 342056)
 • inotify KDirWatch backend optimaliseren: koppel inotify wd aan Entry
 • Optimize: QMetaObject::invokeMethod gebruiken met functie

KDeclarative

 • [ConfigModule] QML context en engine opnieuw gebruiken indien aanwezig (bug 388766)
 • [ConfigPropertyMap] ontbrekende include toevoegen
 • [ConfigPropertyMap] geen valueChanged uitsturen op initiële creatie

KDED

 • kded5 niet exporteren als een CMake-doel

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Maak Solid::NetworkingPrivate opnieuw om een gedeelde en platform specifieke implementatie te krijgen
 • mingw compileerfout "src/kdeui/kapplication_win.cpp:212:22: repareren fout: 'kill' was niet gedeclareerd in deze scope"
 • kded dbus-naam in solid-networking howto repareren

KDesignerPlugin

 • Afhankelijkheid van doctools optioneel maken

KDESU

 • Zorg dat KDESU_USE_SUDO_DEFAULT modus opnieuw bouwt
 • Zorg dat kdesu werkt wanneer PWD is /usr/bin

KGlobalAccel

 • cmake-functie gebruiken in 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' uit kdbusaddons om dbus-service-bestand te genereren (bug 382460)

KDE GUI-addons

 • Koppeling maken van aangemaakte QCH-bestand in QtGui docs repareren

KI18n

 • Zoeken naar libintl bij "cross"-compiling native Yocto pakketten repareren

KInit

 • Cross-compileren met MinGW (MXE) repareren

KIO

 • Kopiëren van bestand naar VFAT zonder waarschuwingen repareren
 • kio_file: foutbehandeling voor initiële perms gedurende kopiëren van bestand overslaan
 • kio_ftp: stuur geen foutsignaal voordat we alle commando's voor een lijst hebben geprobeerd (bug 387634)
 • Prestaties: het bestemmingsobject van KFileItem gebruiken om uit te zoeken of het is te schrijven in plaats van een KFileItemListProperties aan te maken
 • Prestaties: de KFileItemListProperties kopieerconstructor gebruiken in plaats van de conversie van KFileItemList naar KFileItemListProperties. dit bespaart alle items opnieuw te bekijken
 • Foutbehandeling in bestand ioslave verbeteren
 • PrivilegeExecution job-vlag verwijderen
 • KRun: uitvoeren "netwerkmap toevoegen" toestaan zonder vraag om bevestiging
 • Filteren van plaatsen toestaan gebaseerd op alternatieve toepassingsnaam
 • [Uri Filter Search Provider] dubbel verwijderen vermijden (bug 388983)
 • Overlap van het eerste item in KFilePlacesView repareren
 • Schakel de ondersteuning voor KAuth in KIO tijdelijk uit
 • previewtest: de ingeschakelde plug-ins specificeren toestaan
 • [KFileItem] "emblem-shared" voor gedeelde bestanden gebruiken
 • [DropJob] slepen en loslaten in een alleen-lezen map inschakelen
 • [FileUndoManager] wijzigingen ongedaan maken inschakelen in alleen-lezen mappen
 • Ondersteuning toevoegen voor uitvoeren met privileges in KIO-jobs (tijdelijk uitgeschakeld in deze uitgave)
 • Ondersteuning toevoegen voor delen van bestandsdescriptor tussen file-KIO-slave en zijn KAuth-helper
 • KFilePreviewGenerator::LayoutBlocker repareren (bug 352776)
 • KonqPopupMenu/Plugin kan nu de X-KDE-RequiredNumberOfUrls-sleutel gebruiken om een bepaald aantal bestanden te verkrijgen om geselecteerd te worden alvorens ze te tonen
 • [KPropertiesDialog] woordafbreking inschakelen voor beschrijving controlesom
 • cmake-functie gebruiken in 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' uit kdbusaddons om dbus-service-bestand te genereren (bug 388063)

Kirigami

 • ondersteuning voor ColorGroups
 • geen terugkoppeling met een klik als het item geen muisgebeurtenissen wil
 • omweg voor apps die listitems onjuist gebruiken
 • ruimte voor de schuifbalk (bug 389602)
 • Een tekstballon bieden voor de hoofdactie
 • cmake: de officiële CMake variabele gebruiken voor bouwen als een statische plug-in
 • Leesbaar voor de mens van tier aanduiding in API dox
 • [ScrollView] Schuif één pagina met Shift+wieltje
 • [PageRow] navigeer tussen niveaus met muisknoppen terug/verder
 • Maak zeker dat DesktopIcon wordt weergegeven met de juiste beeldverhouding (bug 388737)

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: crash repareren wanneer er geen bronmodel is
 • KRearrangeColumnsProxyModel: sibling() opnieuw implementeren zodat het werkt zoals verwacht

KJobWidgets

 • Duplicatie van code in byteSize(dubbele grootte) verwijderd (bug 384561)

KJS

 • Afhankelijkheid van doctools optioneel maken

KJSEmbed

 • kjscmd niet exporteren
 • Afhankelijkheid van doctools optioneel maken

KNotification

 • De melding van de actie "Commando uitvoeren" is gerepareerd (bug 389284)

KTextEditor

 • Repareren: weergave springt bij schuiven verder dan het eind van het document is ingeschakeld (bug 306745)
 • Gebruik minstens de gevraagde breedte voor het argument hint-boomstructuur
 • ExpandingWidgetModel: zoek de meest rechtse kolom gebaseerd op locatie

KWidgetsAddons

 • KDateComboBox: dateChanged() die niets uitzendt na typen van een datum repareren (bug 364200)
 • KMultiTabBar: regressie in conversie naar nieuwe stijl connect() repareren

Plasma Framework

 • Eigenschap in Units.qml definiëren voor de Plasma stijlen
 • windowthumbnail: de GLXFBConfig selectiecode repareren
 • [Default Tooltip] grootte aanpassen repareren (bug 389371)
 • [Plasma Dialog] Roep venstereffects alleen aan indien zichtbaar
 • Eén bron van logspam gerefereerd in Bug 388389 repareren (lege bestandsnaam doorgegeven aan functie)
 • [Calendar] Pas de agenda werkbalkankers aan
 • [ConfigModel] Stel QML-context in op ConfigModule (bug 388766)
 • [Icon Item] Behandel broncode beginnend met een slash als lokaal bestand
 • RnL uiterlijk voor keuzelijst repareren (bug 387558)

QQC2StyleBridge

 • BusyIndicator toevoegen aan de gestijlde besturingslijst
 • flikkering verwijderen bij zweven boven de schuifbalk

Solid

 • [UDisks] Negeer alleen non-user achterliggend bestand als het bekend is (bug 389358)
 • Storage devices mounted outside of /media, /run/media, and are now ignored, as well as Loop Devices whose (bug 319998)
 • [UDisks-apparaat] loop-apparaat tonen met hun onderliggende bestandsnaam en pictogram

Sonnet

 • Aspell woordenboeken op Windows zoeken

Accentuering van syntaxis

 • C# var regex repareren
 • Ondersteuning voor underscores in numerieke constanten (Python 3.6) (bug 385422)
 • Khronos Collada en glTF bestanden accentueren
 • Ini-accentuering van waarden die ; of # tekens bevatten repareren
 • AppArmor: nieuwe trefwoorden, verbeteringen & reparaties

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.43.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.43 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.43.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.43.0 vereist Qt 5.7.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen