KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.42.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13:e januari, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.42.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Allmänna ändringar

 • Rättningar för AUTOMOC-varningar från cmake 3.10+
 • Mer utbredd användning av kategoriserad loggning, för att normalt stänga av felsökningsutmatning (använd kdebugsetting för att sätta på den igen)

Baloo

 • balooctl status: Behandla alla argument
 • Rätta etikettförfrågningar med flera ord
 • Förenkla villkor för namnbyte
 • Rätta felaktigt visat namn för UDSEntry

Breeze-ikoner

 • Rätta ikonnamnet "weather-none" -> "weather-none-available" (fel 379875)
 • Ta bort Vivaldi-ikon eftersom programmets originalikon fungerar perfekt med Breeze (fel 383517)
 • Lägg till några saknade Mime-typer
 • Breeze-ikoner lägg till skicka-dokument ikon (fel 388048)
 • Uppdatera ikon för albumartist
 • Lägg till stöd för labplot-editlayout
 • Ta bort dubbletter och uppdatera mörkt tema
 • Lägg till stöd för gnumeric Breeze-ikon

Extra CMake-moduler

 • Använd readelf för att hitta projektberoenden
 • Introducera INSTALL_PREFIX_SCRIPT för att enkelt ställa in prefix

KActivities

 • Undvik krasch i kactivities om ingen anslutning till D-bus tillgänglig

KConfig

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Förklara hur KWindowConfig används från en dialogkonstruktor
 • Avråd från användning av KDesktopFile::sortOrder()
 • Rätta resultatet från KDesktopFile::sortOrder()

KCoreAddons

 • Utöka CMAKE_AUTOMOC_MACRO_NAMES också för egen byggning
 • Matcha licensnyckel med spdx

KDBusAddons

 • Rätta detektering av absolutsökväg för cmake 3.5 på Linux
 • Lägg till cmake-funktionen 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file'

KDeclarative

 • QML-kontroller när inställningsmoduler skapas

KDED

 • Använd cmake-funktionen 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' från kdbusaddons för att generera tjänstfil för D-bus.
 • Lägg till använd egenskap i definitionen av tjänstfil

Stöd för KDELibs 4

 • Informera användaren om modulen inte kan registreras med org.kde.kded5 och avsluta med ett fel
 • Kompileringsrättningar för Mingw32

KDocTools

 • Lägg till entitet för Michael Pyne
 • Lägg till identiteter för Martin Koller i contributor.entities
 • Rätta Debian-post
 • Lägg till entiteten Debian i general.entities
 • Lägg till entiteten kbackup, det har importerats
 • Lägg till entiteten latex, vi har redan 7 entiteter i olika index.docbooks i KF5

KEmoticons

 • Lägg till schema (file://). Det behövs när vi använder det i QML och vi har lagt till alla

KFileMetaData

 • Ta bort extrahering baserat på QtMultimedia
 • Sök efter Linux istället för TagLib och undvik att bygga usermetadatawritertest på Windows
 • Återställ nr. 6c9111a9 tills lyckad byggning och länkning är möjlig utan TagLib
 • Ta bort beroende av TagLib, orsakad av en kvarbliven inkludering

KHTML

 • Tillåt slutligen att inaktivera felsökningsutmatning genom att använda kategoriserad loggning

KI18n

 • Behandla inte ts-pmap-compile som körbar
 • Rätta en minnesläcka i KuitStaticData
 • KI18n: Rätta ett antal dubbeluppslagningar

KInit

 • Ta bort kod som är omöjlig att nå

KIO

 • Hantera datum i kakor på rätt sätt vid körning med landsinställningar som inte är engelska (fel 387254)
 • [kcoredirlister] Rätta skapa delsökväg
 • Reflektera papperskorgens tillstånd i iconNameForUrl
 • Vidarebefordra QComboBox-signaler istället för QComboBox radredigeringssignaler
 • Rättade att webbgenvägar visade sina sökvägar istället för det läsbara namnet
 • TransferJob: Rättning för fallet då readChannelFinished redan har skickats innan start anropas (fel 386246)
 • Rätta krasch, förmodligen sedan Qt 5.10? (fel 386364)
 • KUriFilter: Returnera inte ett fel för filer som inte finns
 • Rätta skapa sökvägar
 • Implementera en kfile-dialogruta där en egen grafisk komponent kan läggas till
 • Verifiera att qWaitForWindowActive inte misslyckas
 • KUriFilter: Konvertera för att inte använda KServiceTypeTrader
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Använd klassnamn i rubriker för exempelskärmbilder
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Hantera också KIOWIDGETS exportmakron när QCH skapas
 • Rätta hantering av KCookieAdvice::AcceptForSession (fel 386325)
 • Skapade 'GroupHiddenRole' för KPlacesModel
 • Vidarebefordra felsträng från uttag till KTcpSocket
 • Omstrukturera och ta bort duplicerad kod i kfileplacesview
 • Skicka ut signalen 'groupHiddenChanged'
 • Omstrukturering av användning av dölja eller visa animering inne i KFilePlacesView
 • Användare kan nu dölja en hel platsgrupp från KFilePlacesView (fel 300247)
 • Implementering av dölja platsgrupper i KFilePlacesModel (fel 300247)
 • [KOpenWithDialog] Tog bort att skapa redundant KLineEdit
 • Tillägg av stöd för att ångra i BatchRenameJob
 • Tillägg av BatchRenameJob i KIO
 • Rätta att doxygen kodblock inte slutar med slutkod

Kirigami

 • Behåll bläddringsbart objekt interaktivt
 • Riktigt prefix för ikoner också
 • Rätta formulärstorleksändring
 • Läs wheelScrollLines från kdeglobals om det finns
 • Lägg till ett prefix för kirigami-filer för att undvika konflikter
 • Några rättningar av statisk länkning
 • Flytta Plasma stilar till plasma-framework
 • Använd enkla citationstecken för att matcha tecken + QLatin1Char
 • Formulärlayout

KJobWidgets

 • Erbjud programmeringsgränssnittet QWindow för dekorationer i KJobWidgets::

KNewStuff

 • Begränsa begäran av cachestorlek
 • Kräv samma interna version som du bygger
 • Förhindra att globala variabler används efter de har frigjorts

KNotification

 • [KStatusNotifierItem] "Återställ" inte position för grafisk komponent då den först visas
 • Använd positioner för föråldrade ikoner i systembrickan för åtgärderna minimera och återställ
 • Hantera positioner för vänsterklick med musen på föråldrade ikoner i systembrickan
 • Gör inte den sammanhangsberoende menyn till ett fönster
 • Tillägg av förklarande kommentar
 • Lat instansiering och laddning av insticksprogram i KNotification

Ramverket KPackage

 • Invalidera körtidscache vid installation
 • Experimentellt stöd för inläsning av rcc-filer i kpackage
 • Kompilera med Qt 5.7
 • Rätta paketindexering och lägg till körtidscache
 • Ny metod KPackage::fileUrl()

Kör program

 • [RunnerManager] Bråka inte med trådantal i ThreadWeaver

KTextEditor

 • Rätta matchning av jokertecken för modrader
 • Rätta en regression orsakad av att ändra bakstegstangentens beteende
 • Konvertera programmeringsgränssnitt som inte avråds från som redan används på andra platser (fel 386823)
 • Lägg till saknad inkludering för std::array
 • MessageInterface: Lägg till CenterInView som ytterligare position
 • Uppstädning av QStringList initieringslista

Ramverket KWallet

 • Använd riktigt sökväg till körbart tjänstprogram för att installera D-Bus tjänsten för kwalletd på Win32

Kwayland

 • Rätta inkonsekvent namngivning
 • Skapa gränssnitt för att skicka serverns dekorationspaletter
 • Inkludera std::bind funktioner explicit
 • [server] Lägg till metoden IdleInterface::simulateUserActivity
 • Rätta regression orsakad av stöd för bakåtkompatibilitet i datakälla
 • Lägg till stöd för version 3 av gränssnitt för dataenhetshanterare (fel 386993)
 • Begränsa exporterade och importerade objekts räckvidd till testen
 • Rätta fel i WaylandSurface::testDisconnect
 • Lägg till explicit AppMenu-protokoll
 • Rätta att genererad fil utesluts från automoc-funktion

KWidgetsAddons

 • Rätta krasch i setMainWindow på Wayland

KXMLGUI

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Få doxygen att täcka sessionsrelaterade makron och funktioner igen
 • Koppla bort shortcutedit slot när komponenten förstörs (fel 387307)

NetworkManagerQt

 • 802-11-x: Stöd för metoden PWD EAP

Plasma ramverk

 • [Air theme] Lägg till grafisk för förlopp på aktivitetsrad (fel 368215)
 • Mallar: Ta bort enstaka * från licenshuvuden
 • Gör packageurlinterceptor så lik ingen åtgärd som möjligt
 • Återställ "Riv inte ner återgivning och annat pågående arbete när Svg::setImagePath anropas med samma argument"
 • Flytta Plasma-stilar för kirigami hit
 • Rullningslister som försvinner på mobil
 • Återanvänd instans av KPackage mellan PluginLoader och Applet
 • [AppletQuickItem] Ställ bara in QtQuick stilen Controls 1 en gång per gränssnitt
 • Ange inte en fönsterikon i Plasma::Dialog
 • [RTL] - Justera markerad text på ett riktigt sätt för höger-till-vänster (fel 387415)
 • Initiera skalfaktor till den senaste skalfaktorn inställd för en instans
 • Återställ "Initiera skalfaktor till den senaste skalfaktorn inställd för en instans"
 • Uppdatera inte när det underliggande FrameSvg är blockerat för omritning
 • Initiera skalfaktor till den senaste skalfaktorn inställd för en instans
 • Flytta kontroll med if in i #ifdef
 • [FrameSvgItem] Skapa inte onödiga noder
 • Riv inte ner återgivning och annat pågående arbete när Svg::setImagePath anropas med samma argument

Prison

 • Sök också efter qrencode med felsökningssuffix

QQC2StyleBridge

 • Förenkla och försök inte blockera mushändelser
 • Om ingen wheel.pixelDelta, använd globala rullningsrader för mushjul
 • Skrivbordets flikrader har olika bredd för varje flik
 • Säkerställ att storlekstips inte är 0

Sonnet

 • Exportera inte interna körbara hjälpprogram
 • Sonnet: Rätta felaktigt språk för förslag i texter med flera språk
 • Ta bort uråldrig och felaktig provisorisk lösning
 • Orsaka inte cirkulär länkning på Windows

Syntaxfärgläggning

 • Färgläggningsindexerare: Varna för kontextbyte fallthroughContext="#stay"
 • Färgläggningsindexerare: Varna om tomma attribut
 • Färgläggningsindexerare: Aktivera fel
 • Färgläggningsindexerare: Rapportera oanvända itemData och saknade itemData
 • Prolog, RelaxNG, RMarkDown: Rätta färgläggningsproblem
 • Haml: Rätta ogiltiga och oanvända itemData
 • ObjectiveC++: Ta bort duplicerade kommentarsammanhang
 • Diff, ObjectiveC++: Städning och rättning av färgläggningsfiler
 • XML (Debug): Rätta felaktig regel DetectChar
 • Färgläggningsindexerare: Stöd kontextkontroll över indexerare
 • Återställ: Lägg till GNUMacros i gcc.xml igen, använd av isocpp.xml
 • email.xml: Lägg till *.email i filändelserna
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera om oändliga snurror finns
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera om tomma kontextnamn och reguljära uttryck finns
 • Rätta referens av nyckelordslistor som inte finns
 • Rätta enkla fall av duplicerade sammanhang
 • Rätta duplicerade itemData
 • Rätta reglerna DetectChar och Detect2Chars
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera nyckelordslistor
 • Färgläggningsindexerare: Varna om duplicerade sammanhang
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera om duplicerade itemData finns
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera DetectChar och Detect2Chars
 • Validera att itemData finns för alla attribut

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.42.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.42.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.42.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.42.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar