KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.42.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 januari 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.42.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Algemene wijzigingen

 • Reparaties voor cmake 3.10+ AUTOMOC waarschuwingen
 • Meer breed gebruik van gecategoriseerde logging, om debuguitvoer standaard uit te zetten (gebruik kdebugsetting om het opnieuw in te schakelen)

Baloo

 • balooctl-status: proces alle argumenten
 • Meerdere woordtag queries repareren
 • Voorwaarden voor hernoemen vereenvoudigen
 • Onjuiste UDSEntry schermnaam repareren

Breeze pictogrammen

 • Pictogramnaam "geen-weer" -> "weer-niet-beschikbaar" (bug 379875)
 • Vivaldi pictogram verwijderen omdat het oorspronkelijke app-pictogram perfect past in breeze (bug 383517)
 • Enige ontbrekende MIME's toevoegen
 • Pictogram Document-verzonden in Breeze pictogrammen toegevoegd (bug 388048)
 • pictogram albumartiest bijwerken
 • labplot-editlayout ondersteuning toevoegen
 • duplicaten verwijderen en donker thema bijwerken
 • ondersteuning voor gnumeric breeze-pictogrammen toegevoegd

Extra CMake-modules

 • readelf gebruiken om projectafhankelijkheden te vinden
 • Introductie van INSTALL_PREFIX_SCRIPT om gemakkelijk prefixes op te zetten

KActivities

 • crash in kactivities vermijden als er geen dbus-connectie beschikbaar is

KConfig

 • API-documenten: leg uit hoe KWindowConfig te gebruiken vanuit een dialoogconstructeur
 • Markeer KDesktopFile::sortOrder() als verouderd
 • Het resultaat van KDesktopFile::sortOrder() repareren

KCoreAddons

 • Breid CMAKE_AUTOMOC_MACRO_NAMES uit ook voor eigen bouwsels
 • Laat licentiesleutels overeenkomen door spdx

KDBusAddons

 • Detectie van absoluut pad repareren voor cmake 3.5 op Linux
 • cmake-functie toevoegen aan 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file'

KDeclarative

 • Qml-besturing voor aanmaken van kcm

KDED

 • cmake-functie gebruiken in 'kdbusaddons_generate_dbus_service_file' uit kdbusaddons om dbus-service-bestand te genereren
 • Gebruikte eigenschap toevoegen aan servicebestandsdefinitie

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Informeer de gebruiker als de module niet geregistreerd kan worden met org.kde.kded5 en beëindig met een fout
 • Reparatie Mingw32 compileren

KDocTools

 • entity voor Michael Pyne toevoegen
 • entities voor Martin Koller aan contributor.entities toevoegen
 • debian-entry repareren
 • entity Debian aan general.entities toevoegen
 • entity kbackup toevoegen, het was geïmporteerd
 • entity latex toevoegen, we hebben al 7 entities in verschillende index.docbooks in kf5

KEmoticons

 • Schema (file://) toevoegen. Het is nodig wanneer we het gebruiken in qml en we alles toevoegen

KFileMetaData

 • extractor gebaseerd op QtMultimedia verwijderen
 • Controleer op Linux in plaats van TagLib en vermijd het bouwen van de usermetadatawritertest op Windows
 • Herstel # 6c9111a9 totdat het mogelijk is met succes te bouwen en te koppelen zonder TagLib
 • Afhankelijkheid van taglib verwijderen, veroorzaakt door een achtergelaten include

KHTML

 • Sta eindelijk uitschakelen van debuguitvoer toe door gecategoriseerde logging te gebruiken

KI18n

 • behandel ts-pmap-compile niet als uitvoerbaar
 • Geheugenlek in KuitStaticData repareren
 • KI18n: een aantal dubbel opzoeken repareren

KInit

 • Onmogelijk bereikbare code verwijderen

KIO

 • Ontleed datums in cookies bij werken in een niet-Engelse taalcode (bug 387254)
 • [kcoredirlister] aanmaken subpad repareren
 • Status van prullenbak in iconNameForUrl weergeven
 • Signalen van QComboBox doorsturen in plaats van signalen van regelbewerking van QComboBox
 • Websneltoetsen gerepareerd die hun bestandspad tonen in plaats van hun door de mens te lezen naam
 • TransferJob: reparatie voor get geval de readChannelFinished al is uitgestuurd voordat start is called() (bug 386246)
 • Crash repareren, waarschijnlijk sinds Qt 5.10? (bug 386364)
 • KUriFilter: geef geen fout terug bij niet-bestaande bestanden
 • Aanmaken van paden repareren
 • Een kfile-dialoog implementeren waaraan we aangepaste widgets toe kunnen voegen
 • Ga na dat qWaitForWindowActive niet mislukt
 • KUriFilter: overzetten weg van KServiceTypeTrader
 • API dox: klassenamen in titels van voorbeeldschermafdrukken gebruiken
 • API dox: ook rekening houden met KIOWIDGETS-exportmacro's in aanmaken van QCH
 • behandeling van KCookieAdvice::AcceptForSession repareren (bug 386325)
 • 'GroupHiddenRole' voor KPlacesModel aangemaakt
 • socketfouttekenreeks doorgeven aan KTcpSocket
 • Herschrijf en verwijder gedupliceerde code in kfileplacesview
 • Stuur 'groupHiddenChanged'-signaal uit
 • Herschrijven van de verborgen/getoonde animatiegebruik binnen KFilePlacesView
 • De gebruiker kan nu een gehele groep plaatsen uit KFilePlacesView verbergen (bug 300247)
 • Groepen plaatsen verbergen geïmplementeerd in KFilePlacesModel (bug 300247)
 • [KOpenWithDialog] redundante aanmaak van KLineEdit verwijderen
 • Ondersteuning voor ongedaan maken toevoegen aan BatchRenameJob
 • BatchRenameJob toevoegen aan KIO
 • doxygen codeblock die niet eindigt met endcode repareren

Kirigami

 • de flickable interactive behouden
 • evenals juiste prefix voor pictogrammen
 • afmetingen van formulieren van grootte wijzigen repareren
 • wheelScrollLines lezen uit kdeglobals indien deze bestaat
 • een prefix voor kirigami bestanden toevoegen om conflicten te vermijden
 • enige statische linking reparaties
 • plasma stijlen verplaatsen naar plasma-framework
 • Enkele quotes gebruiken voor tekens overeen laten komen + QLatin1Char
 • Formulierindeling

KJobWidgets

 • QWindow API voor KJobWidgets:: decoratiemakers beiden

KNewStuff

 • Verzoekcachegrootte beperken
 • Dezelfde interne versie vereisen als u aan het bouwen bent
 • Globale variabelen beschermen om gebruikt te worden na vrijgeven

KNotification

 • [KStatusNotifierItem] widgetpositie niet herstellen ("restore") bij zijn eerste tonen
 • Posities van oudere systeemvakpictogrammen gebruiken voor minimaliseer/herstelacties
 • Behandel posities van LMB-kliks op oudere systeemvakpictogrammen
 • maak van het contextmenu geen venster
 • Toelichtend commentaar toevoegen
 • Lazy-instanciate en lazy-load KNotification plug-ins

KPackage-framework

 • de runtimecache bij installatie ongeldig maken
 • experimentele ondersteuning voor rcc-bestanden laden in kpackage
 • compileren tegen Qt 5.7
 • Indexering van pakketten opschonen en runtime-caching toevoegen
 • nieuwe methode KPackage::fileUrl()

KRunner

 • [RunnerManager] niet rommelen met ThreadWeaver thread-count

KTextEditor

 • Jokerteken overeenkomsten voor mode-regels repareren
 • Een regressie veroorzaakt door wijzigen van gedrag van backspace-toets
 • overzetten naar niet verouderde API zoals al gebruikt op andere plaatsen (bug 386823)
 • Ontbrekende include voor std::array toegevoegd
 • MessageInterface: CenterInView als extra positie toevoegen
 • QStringList initializer list opschonen

KWallet Framework

 • Juiste service-executable-pad gebruiken voor installeren van kwalletd-dbus-service onder Win32

KWayland

 • Inconsistentie in naamgeving repareren
 • Interface aanmaken voor het doorgeven van serverdecoratiepalettes
 • Doe expliciet include std::bind functies
 • [server] een methode IdleInterface::simulateUserActivity toevoegen
 • Regressie veroorzaakt door achterwaartse ondersteuning van compatibiliteit in gegevensbron
 • Ondersteuning voor versie 3 van beheerdersinterface voor gegevensapparaten (bug 386993)
 • Koppel geëxporteerde/geïmporteerde objecten aan de test
 • Fout in WaylandSurface::testDisconnect repareren
 • Expliciet AppMenu-protocol toevoegen
 • Uitsluiten van gegenereerd bestand uit automoc-feature repareren

KWidgetsAddons

 • Crash in setMainWindow op wayland repareren

KXMLGUI

 • API dox: laat doxygen sessie gerelateerde macro's & functies opnieuw dekken
 • Sneltoetsbewerkingsslot op vernietiging van widget ontbinden (bug 387307)

NetworkManagerQt

 • 802-11-x: ondersteuning voor PWD EAP methode

Plasma Framework

 • [Air thema] voortgangsgrafiek aan taakbalk toevoegen (bug 368215)
 • Sjablonen: * instray uit licentiekoppen verwijderen
 • packageurlinterceptor als noop als mogelijk maken
 • Draai "Renderer niet neerhalen en ander werk dat bezig is wanneer Svg::setImagePath wordt aangeroepen met hetzelfde argument"
 • kirigami plasma-stijlen naar hier verplaatsen
 • Verdwijnende schuifbalken op mobiel
 • KPackage exemplaar tussen PluginLoader en Applet opnieuw gebruiken
 • [AppletQuickItem] Stel QtQuick Controls 1 stijl eenmalig in per engine
 • Geen vensterpictogram instellen in Plasma::Dialog
 • [RTL] - de geselecteerde tekst voor RnL juist uitlijnen (bug 387415)
 • Schaalfactor initialiseren naar de laatst ingestelde schaalfactor op elk exemplaar
 • Draai "Schaalfactor initialiseren naar de laatst ingestelde schaalfactor op elk exemplaar" terug
 • Niet bijwerken wanneer de onderliggende FrameSvg is geblokkeerd voor opnieuw tekenen
 • Schaalfactor initialiseren naar de laatst ingestelde schaalfactor op elk exemplaar
 • Verplaats als controle is binnen #ifdef
 • [FrameSvgItem] geen onnodige nodes aanmaken
 • Renderer niet neerhalen en ander werk dat bezig is wanneer Svg::setImagePath wordt aangeroepen met hetzelfde argument

Prison

 • Zoek ook naar qrencode met debug achtervoegsel

QQC2StyleBridge

 • vereenvoudig en probeer geen muisgebeurtenis te blokkeren
 • indien geen wheel.pixelDelta, globale wielschuiflijnen gebruiken
 • tabbalken op bureaublad hebben verschillende breedtes voor elk tabblad
 • zorg voor een hint voor grootte die niet-nul is

Sonnet

 • Exporteer geen interne uitvoerbare programma's voor hulp
 • Sonnet: verkeerde taal voor suggesties in gemengde taal teksten repareren
 • Oude en gebroken workaround verwijderen
 • Veroorzaak geen circulaire koppeling op Windows

Accentuering van syntaxis

 • Indexeringsaccentueerder: waarschuwing over contextswitch fallthroughContext="#stay"
 • Indexeringsaccentueerder: waarschuwen bij lege attributen
 • Accentueringsindexeerder: fouten inschakelen
 • Accentueringsindexeerder: rapporteer ongebruikte itemDatas en ontbrekende itemDatas
 • Prolog, RelaxNG, RMarkDown: Accenteringsproblemen repareren
 • Haml: ongeldige en ongebruikte itemDatas repareren
 • ObjectiveC++: Dubbele commentaarcontexten verwijderen
 • Diff, ObjectiveC++: opschoningen en accentueringsbestanden repareren
 • XML (Debug): onjuiste DetectChar regel repareren
 • Accentueringsindexeerder: cross-hl controle op context ondersteunen
 • Terugdraaien: GNUMacros naar gcc.xml opnieuw toevoegen, gebruikt door isocpp.xml
 • email.xml: *.email aan de extensies toevoegen
 • Accentueringsindexeerder: controleer op oneindige lussen
 • Indexeringsaccentueerder: controleer op lege contextnamen en reguliere expressies
 • Referentie naar niet-bestaande lijsten met sleutelwoorden repareren
 • Eenvoudige gevallen van gedupliceerde contexten repareren
 • Gedupliceerde itemDatas repareren
 • DetectChar en Detect2Chars regels repareren
 • Accentueringsindexeerder: controleer lijsten met sleutelwoorden
 • Indexeringsaccentueerder: waarschuwen bij gedupliceerde context
 • Accentueringsindexeerder: controleer op duplicaten van itemDatas
 • Accentueringsindexeerder: controleer DetectChar en Detect2Chars
 • Valideer dat voor alle attributen een itemData bestaat

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.42.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.42 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.42.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.42.0 vereist Qt 5.7.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en macOS.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen