KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.41.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10:e december, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.41.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Plocka isär och skriv om Baloo I/O-slav för etiketter (fel 340099)

BluezQt

 • Läck inte rfkill fildeskriptorer (fel 386886)

Breeze-ikoner

 • Lägg till saknade ikonstorlekar (fel 384473)
 • Lägg till installations- och avinstallationsikoner för Discover

Extra CMake-moduler

 • Lägg till beskrivningsetiketten i de genererade pkgconfig-filerna
 • ecm_add_test: Använd rätt sökvägsseparator på Windows
 • Lägg till FindSasl2.cmake i ECM
 • Skicka bara ARGS-saken när Makefiles görs
 • Lägg till FindGLIB2.cmake och FindPulseAudio.cmake
 • ECMAddTests: Ställ in QT_PLUGIN_PATH så att lokalt byggda insticksprogram kan hittas
 • KDECMakeSettings: Mer dokumentation om byggkatalogens layout

Integrering med ramverk

 • Stöd nerladdning av den andra och tredje nerladdningslänken från en KNS-produkt (fel 385429)

KActivitiesStats

 • Börja rätta libKActivitiesStats.pc: (fel 386933)

KActivities

 • Rätta kapplöpning som startar kactivitymanagerd flera gånger

KAuth

 • Gör det möjligt att bara bygga kauth-policy-gen kodgenerator
 • Lägg till en not om att anropa hjälpprogrammet från flertrådiga program

KBookmarks

 • Visa inte alternativet för att redigera bokmärken om keditbookmarks inte är installerat
 • Konvertera från KAuthorized::authorizeKAction som avråds från till authorizeAction

KCMUtils

 • Tangentbordsnavigering till och från QML-inställningsmoduler

KCompletion

 • Krascha inte när ny radeditor anges för en redigerbar kombinationsruta
 • KComboBox: Returnera tidigt när redigerbar ställs in till tidigare värde
 • KComboBox: Återanvänd befintligt kompletteringsobjekt för ny radeditor

KConfig

 • Leta inte efter /etc/kderc varenda gång

KConfigWidgets

 • Uppdatera standardfärger för att stämma med nya färger i D7424

KCoreAddons

 • Inmatningsvalidering för deljobb
 • Varna om fel när json-filer tolkas
 • Installera Mimetyp-definitioner för kcfg/kcfgc/ui.rc/knotify och qrc-filer
 • Lägg till en ny funktion för att mäta längden enligt text
 • Rätta fel i KAutoSave för fil med blanktecken

KDeclarative

 • Gör så att kompilering på Windows fungerar
 • Gör så att kompilering med QT_NO_CAST_FROM_ASCII och QT_NO_CAST_FROM_BYTEARRAY fungerar
 • [MouseEventListener] Tillåt att mushändelser accepteras
 • Använd ett enda QML-gränssnitt

KDED

 • kded: Ta bort D-Bus anrop till ksplash

KDocTools

 • Uppdatera översättning till brasiliansk portugisiska
 • Uppdatera översättning till ryska
 • Uppdatera översättning till ryska
 • Uppdatera customization/xsl/ru.xml (nav-home saknades)

KEmoticons

 • KEmoticons: Konvertera insticksprogram till JSON och lägg till stöd för att ladda med KPluginMetaData
 • Läck inte symboler för pimpl-klasser, skydda med Q_DECL_HIDDEN

KFileMetaData

 • Testen usermetadatawritertest kräver Taglib
 • Om egenskapsvärdet är null, ta bort attributet user.xdg.tag (fel 376117)
 • Öppna filer skrivskyddade i TagLib-extrahering

KGlobalAccel

 • Gruppera några blockerande anrop till D-Bus
 • kglobalacceld: Undvik att ladda en ikonladdare utan orsak
 • Generera korrekta genvägssträngar

KIO

 • KUriFilter: Filtrera bort duplicerade insticksprogram
 • KUriFilter: Förenkla datastrukturer, rätta minnesläcka
 • [CopyJob] Starta inte om från början efter att ha tagit bort en fil
 • Rätta att skapa en katalog via KNewFileMenu+KIO::mkpath på Qt 5.9.3+ (fel 387073)
 • Skapade en hjälpfunktion 'KFilePlacesModel::movePlace'
 • Exponera rollen KFilePlacesModel 'iconName'
 • KFilePlacesModel: Undvik onödig signal 'dataChanged'
 • Returnera ett giltigt bokmärkesobjekt för alla poster i KFilePlacesModel
 • Skapa funktionen 'KFilePlacesModel::refresh'
 • Skapa statiska funktionen 'KFilePlacesModel::convertedUrl'
 • KFilePlaces: Skapade sektionen 'remote'
 • KFilePlaces: Lägg till en sektion för flyttbara enheter
 • Tillägg av Baloo webbadresser i platsmodellen
 • Rätta KIO::mkpath med qtbase 5.10 beta 4
 • [KDirModel] Skicka ut ändring för HasJobRole när jobb ändras
 • Ändra beteckning "Avancerade alternativ" > "Terminalalternativ"

Kirigami

 • Positionera rullningslisten enligt rubrikstorleken (fel 387098)
 • Undre marginal baserad på närvaro av åtgärdsknapp
 • Anta inte att applicationWindow() är tillgängligt
 • Underrätta inte om värdeändring om vi fortfarande är i konstruktorn
 • Ersätt biblioteksnamnet i källkoden
 • Stöd färger på fler ställen
 • Färgikoner i verktygsrader vid behov
 • Ta hänsyn till ikonfärger i huvudåtgärdsknapparna
 • Starta för en "icon" grupperad egenskap

KNewStuff

 • Återställ "Koppla loss innan d-pekaren tilldelas" (fel 386156)
 • Installera inte utvecklingsverktyg för att sammanlägga skrivbordsfiler
 • [knewstuff] Läck inte ImageLoader vid fel

Ramverket KPackage

 • Hantera strängar riktigt i ramverket kpackage
 • Försök inte generera metadata.json om metadata.desktop inte finns
 • Rätta lagring av kpluginindex i cache
 • Förbättra felutmatning

KTextEditor

 • Rätta buffertkommandon i VI-läge
 • Förhindra oavsiktlig zoomning

KUnitConversion

 • Konvertera från QDom till QXmlStreamReader
 • Använd https för nerladdning av valutakurser

Kwayland

 • Exponera wl_display_set_global_filter som en virtuell metod
 • Rätta kwayland-testXdgShellV6
 • Lägg till stöd för zwp_idle_inhibit_manager_v1 (fel 385956)
 • [server] Stöd inhibering av IdleInterface

KWidgetsAddons

 • Undvik inkonsekvent lösenordsdialogruta
 • Ställ in tipset enable_blur_behind vid behov
 • KPageListView: Uppdatera bredd vid teckensnittsändring

KWindowSystem

 • [KWindowEffectsPrivateX11] Lägg till anropet reserve()

KXMLGUI

 • Rätta översättning av namn på verktygsrad när det har i18n-sammanhang

Plasma ramverk

 • Direktivet #warning är inte universellt, och stöds i synnerhet INTE av MSVC
 • [IconItem] Använd ItemSceneHasChanged istället för att ansluta vid windowChanged
 • [Icon Item] Skicka explicit ut overlaysChanged i tilldelningsmetoden istället för att ansluta till det
 • [Dialog] Använd KWindowSystem::isPlatformX11()
 • Reducera antalet falska egenskapsändringar för ColorScope
 • [Icon Item] Skicka bara ut validChanged om det faktiskt ändrats
 • Undertryck onödiga rullningsindikeringar om det bläddringsbara objektet är en listvy med känd orientering
 • [AppletInterface] Skicka ut ändringssignaler för configurationRequired och -Reason
 • Använd setSize() istället för setProperty bredd och höjd
 • Rättade ett fel där PlasmaComponents meny dök upp med felaktiga hörn(fel 381799)
 • Rättade ett fel där sammanhangsberoende menyer dök upp med felaktiga hörn (fel 381799)
 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Lägg till anmärkning om avråd från användning funnen i git-loggen
 • Synkronisera komponenten med den i Kirigami
 • Sök i alla KF5-komponenter som sådana istället för som separata ramverk
 • Reducera falsk signalutsändning (fel 382233)
 • Lägg till signaler som anger om en skärm lagts till eller tagits bort
 • Installera Switch saker
 • Lita inte på inkludering av inkludering
 • Optimera SortFilterModel rollnamn
 • Ta bort DataModel::roleNameToId

Prison

 • Lägg till Aztec kodgenerator

QQC2StyleBridge

 • Bestäm version av QQC2 vid byggtid (fel 386289)
 • Låt bakgrunden normal vara osynlig
 • Lägg till en bakgrund i ScrollView

Solid

 • Snabbare UDevManager::devicesFromQuery

Sonnet

 • Gör det möjligt att korskompilera sonnet

Syntaxfärgläggning

 • Lägg till PKGUILD i bash-syntax
 • JavaScript: Inkludera Mime-standardtyper
 • debchangelog: Lägg till Bionic Beaver
 • Uppdatera SQL (Oracle)-syntaxfil (fel 386221)
 • SQL: Flytta detektering av kommentarer innan operatorer
 • crk.xml: Lägg till <?xml> huvudrad

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.41.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.41.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.41.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.41.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar