KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.4.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

6:e november, KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.4.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Rätta byggning med Qt 5.4

KArchive

 • Lägg till stöd för rcc-filer

KAuth

 • Rätta installationskatalog när KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS används

KCMUtils

 • Rätta att KPluginSelector inte lägger till insticksprogram utan .desktop-filer

KConfigWidgets

 • Rätta webbadress i KHelpClient::invokeHelp

KCoreAddons

 • Diverse byggrättningar (QNX, Ubuntu 14.04)

KDeclarative

 • Optimera ikonobjekt i QIconItem för minnesanvändning och hastighet

KIO

 • Nytt jobb KIO::mkpath()
 • Nytt jobb KIO::PasteJob, som hanterar att klistra in och släppa webbadresser och data. KIO::paste ersätter KIO::pasteClipboard
 • Ny funktion KIO::pasteActionText, för att hantera inklistringsåtgärden
 • Vid klick på ett skript eller skrivbordsfil i en filhanterare, låt användaren välja mellan att köra och visa som text
 • KUrlRequester: Rätta hantering av startkatalog
 • Erbjud också överskrivningsalternativ när flera filer kopieras och det finns en konflikt (regression jämfört med kdelibs4)
 • KDirLister: Döda och starta inte om pågående uppdateringsjobb.
 • KDirLister: Avge inte refreshItems för objekt som inte har ändrats.
 • Förhindra felaktiga meddelanden om disken full för monteringar där det inte går att bestämma mängden ledigt utrymme.
 • Rätta körning av editorn för filtyper

KNewStuff

 • Många små rättningar och uppstädningar

KNotifications

 • Lägg till stöd för egna ikoner (bekvämlighetsmetod KNotification::Event med ikonnamn)

KTextEditor

 • Implementera åtgärden "gå till senaste redigeringsposition"
 • Gardera mot möjligtvis felaktigt kodvikningstillstånd på disk

KWallet

 • Avge signalen 'walletListDirty' när katalogen 'kwalletd' tas bort

KWidgetsAddons

 • Ny funktion KMimeTypeEditor::editMimeType(), för att starta keditfiletype5

KXmlGui

 • Stöder nu att hitta ui-filer i resurser (standardplats: :/kxmlgui5/<komponentnamn>)

Plasma ramverk

 • Rättningar av Dialog QML-komponentstorlek och position
 • Rättningar i QML-komponenterna Slider och ProgressBar
 • Nya ikoner

Solid

 • [inte meddelat]

Ändringar av byggsystem

 • Nya moduler FindWaylandScanner och FindQtWaylandScanner, som inkluderar makron ecm_add_qtwayland_client_protocol och ecm_add_qtwayland_server_protocol

Ramverksintegrering

 • Implementera stöd för att ange egna beteckningar i fildialogrutor

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod