KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.4.0

Dostępne również w:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

06 listopad 2014. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.4.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Attica

 • Poprawiono budowanie z Qt 5.4

KArchive

 • Dodano obsługę dla plików rcc

KAuth

 • Poprawiono katalog instalowania po użyciu KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS

KCMUtils

 • Naprawiono niedodawanie przez KPluginSelector wtyczek w postaci pliku innej niż .desktop

KConfigWidgets

 • Poprawiono adres URL w KHelpClient::invokeHelp

KCoreAddons

 • Rozmaite poprawki w budowaniu (QNX, Ubuntu 14.04)

KDeclarative

 • Zoptymalizowano IconItem w QIconItem pod kątem wykorzystania pamięci i szybkości

KIO

 • Nowa praca KIO::mkpath()
 • Nowa praca KIO::PasteJob, obsługuje wklejanie+upuszczanie adresów URL oraz danych; KIO::paste zastępuje KIO::pasteClipboard
 • Nowa funkcja KIO::pasteActionText, do obsługi czynności wklejania
 • Po naciśnięciu skryptu lub pliku desktop w przeglądarce plików, pozwól aby to użytkownik wybrał pomiędzy wykonywaniem, a oglądaniem jako plik tekstowy
 • KUrlRequester: naprawiono obsługę katalogów początkowych
 • Zapewnienie możliwości zastępowania przy kopiowaniu wielu plików w przypadku konfliktów (w porównaniu z kdelibs4 była to regresja)
 • KDirLister: bez niszczenia+ponownego uruchamiania już uruchomionych prac uaktualniania.
 • KDirLister: bez emitowania refreshItems dla elementów, które nie uległy zmianie.
 • Uniknięto niepoprawnych powiadomień o pełnym dysku przy montowaniach, przy których nie można określić ilości wolnego miejsca.
 • Poprawiono działanie edytora rodzajów plików

KNewStuff

 • Wiele małych poprawek i porządków

KNotifications

 • Dodano obsługę dla własnych ikon (wygodna metoda KNotification::Event z nazwą ikony)

KTextEditor

 • Zaimplementowano działanie "przejdź do ostatniego miejsca edycyjnego"
 • Ochrona przeciwko prawdopodobnie uszkodzonemu stanowi zwinięcia kodu na dysku

KWallet

 • Emitowanie sygnału 'walletListDirty' przy usunięciu katalogu 'kwalletd'

KWidgetsAddons

 • Nowa funkcja KMimeTypeEditor::editMimeType(), do uruchamiania keditfiletype5

KXmlGui

 • Obsługa znajdywania plików ui w zasobach (domyślne miejsce: :/kxmlgui5/<componentname>)

Szkielety Plazmy

 • Poprawiono rozmiar i położenie składnika OknoDialogowe QML
 • poprawiono składniki Suwak oraz PasekPostępu QML
 • nowe ikony

Solid

 • [nie zgłoszono]

Zmiany systemu budowania

 • Nowe moduły FindWaylandScanner oraz FindQtWaylandScanner, włączając w to makra ecm_add_qtwayland_client_protocol oraz ecm_add_qtwayland_server_protocol

Integracja Szkieletów

 • zaimplementowano obsługę do ustawiania własnych etykiet w oknach dialogowych plików

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł