KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.36.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8:e juli, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.36.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Changelog for KDE Frameworks 5.36.0

All frameworks: Option to build & install QCH file with the public API dox

Baloo

 • Använd FindInotify.cmake för att bestämma om inotify är tillgänglig

Breeze-ikoner

 • Bero inte på bash i onödan, och validera inte ikoner standardmässigt

Extra CMake-moduler

 • FindQHelpGenerator: Undvik att hämta Qt4-version
 • ECMAddQch: Misslyckas fatalt om nödvändiga verktyg inte finns, för att undvika överraskningar
 • Sluta använda perl som beroende för ecm_add_qch, behövs och används inte
 • Sök igenom hela installationskatalogen för QML-beroenden
 • Ny: ECMAddQch, för att skapa qch- och doxygen-taggfiler
 • Rätta KDEInstallDirsTest.relative_or_absolute_usr, för att undvika att Qt-sökvägar används

KAuth

 • Kontrollera felstatus efter varje användning av PolKitAuthority

KBookmarks

 • Skicka ut fel när keditbookmarks saknas (fel 303830)

KConfig

 • Rättning för CMake 3.9

KCoreAddons

 • Använd FindInotify.cmake för att bestämma om inotify är tillgänglig

KDeclarative

 • KKeySequenceItem: Gör det möjligt att spela in Ctrl+Num+1 som genväg
 • Starta drag med tryck ner och håll för pekhändelser (fel 368698)
 • Lita inte på att QQuickWindow levererar QEvent::Ungrab som mouseUngrabEvent (eftersom det inte gör det längre i Qt 5.8+) (fel 380354)

Stöd för KDELibs 4

 • Sök efter KEmoticons, som är ett beroende enligt CMake config.cmake.in (fel 381839)

KFileMetaData

 • Lägg till extrahering som använder qtmultimedia

KI18n

 • Säkerställ att målet tsfiles skapas

KIconThemes

 • Mer information om att distribuera ikonteman på Mac och MSWin
 • Ändra panelens standardikonstorlek till 48

KIO

 • [KNewFileMenu] Dölj menyn "Länk till enhet" om den skulle vara tom (fel 381479)
 • Använd KIO::rename istället för KIO::moveAs i setData (fel 380898)
 • Rätta öppnad menyposition på Wayland
 • KUrlRequester: Ställ in NOTIFY signal till textChanged() för textegenskap
 • [KOpenWithDialog] HTML-escape filnamn
 • KCoreDirLister::cachedItemForUrl: Skapa inte cachen om den inte fanns
 • Använd "data" som filnamn när datawebbadresser kopieras (fel 379093)

KNewStuff

 • Rätta felaktig feldetektering för saknade knsrc-filer
 • Exponera och använd gränssnittets variabel för sidstorlek
 • Gör det möjligt att använda QXmlStreamReader för att läsa en KNS-registerfil

Ramverket KPackage

 • Använd kpackage-genericqml.desktop

KTextEditor

 • Rätta topp i processoranvändning efter att vi-kommandoraden visas (fel 376504)
 • Rätta ryckig dragning av rullningslist när miniavbildning är aktiverad
 • Hoppa till den klickade rullningslistens position när miniavbildningen är aktiverad (fel 368589)

KWidgetsAddons

 • Uppdatera kcharselect-data till Unicode 10.0

KXMLGUI

 • KKeySequenceWidget: Gör det möjligt att lagra Ctrl+Num+1 som en genväg (fel 183458)
 • Återställ "När menyhierarkier byggs, överliggande menyer till sina omgivningar"
 • Återställ "använd transient överliggande objekt direkt"

NetworkManagerQt

 • WiredSetting: Vakna på LAN-egenskaper konverterades tillbaka till NM 1.0.6
 • WiredSetting: Uppmätta egenskaper konverterades tillbaka till NM 1.0.6
 • Lägg till nya egenskaper i många inställningsklasser
 • Enheter: Lägg till enhetsstatistik
 • Lägg till IpTunnel-enhet
 • WiredDevice: Lägg till information om nödvändig NM version för egenskapen s390SubChannels
 • TeamDevice: Lägg till ny konfigurationsegenskap (sedan NM 1.4.0)
 • WiredDevice: Lägg till egenskapen s390SubChannels
 • Uppdatera introspektioner (NM 1.8.0)

Plasma ramverk

 • Säkerställ att storleken är slutlig efter showEvent
 • Rätta marginaler och färgschema för vlc-ikon i systembrickan
 • Ställ in omgivning för att ha fokus inom vyn (fel 381124)
 • Generera den gamla nyckeln innan uppdatering av enabledborders (fel 378508)
 • Visa lösenordsknapp också för tom text (fel 378277)
 • Skicka ut usedPrefixChanged när prefix är tomt

Solid

 • CMake: Bygg udisks2-gränssnitt på FreeBSD bara om aktiverat

Syntaxfärgläggning

 • Färglägg .julius-filer som Javascript
 • Haskell: Lägg till alla språkets pragma som nyckelord
 • CMake: OR/AND färgläggs inte efter uttryck i () (fel 360656)
 • Makefile: Ta bort ogiltiga nyckelordsposter i makefile.xml
 • Indexering: Förbättra felrapportering
 • Versionsuppdatering av HTML-syntaxfil
 • Vinkelmodifierare i HTML-egenskaper tillagda
 • Uppdatera testreferensdata i enlighet med ändringarna i föregående incheckning
 • Fel 376979 - vinkelparenteser i doxygen-kommentarer förstör syntaxfärgläggning

ThreadWeaver

 • Undvik MSVC2017-kompilatorfel

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.36.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.36.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.36.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.36.0 kräver Qt 5.6.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar