KDE • Community • Announcements
ANNETAMINE (Miks?)
paypal

KDE Frameworks 5.36.0 väljalase

Saadaval ka järgmistes keeltes:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

8. juuli. 2017. KDE annab täna teada KDE Frameworks 5.36.0 väljalaskest.

KDE Frameworks kujutab endast 70 Qt lisandteeki, mis pakuvad ulatuslikku valikut üleüldiselt vajaliku funktsionaalsuse rahuldamiseks viimistletud, asjatundjate läbi vaadatud ja põhjalikult testitud teekidena sõbralike litsentsitingimustega. Sissejuhatuseks vaata Frameworks 5.0 väljalaske teadaannet.

See kujutab endast järjekordset osa plaanikohaselt iga kuu ilmuvate väljalasete seerias, mis võimaldab arendajatel saada täiustusi kiirelt ja ennustatavas rütmis.

Uus selles versioonis

Changelog for KDE Frameworks 5.36.0

All frameworks: Option to build & install QCH file with the public API dox

Baloo

 • FindInotify.cmake'i kasutamine otsustamaks, kas inotify on saadaval

Breeze'i ikoonid

 • Ei sõltuta tarbetult bash'ist ja vaikimisi ei valideerita ikoone

CMake'i lisamoodulid

 • FindQHelpGenerator: välditakse Qt4 versiooni valimist
 • ECMAddQch: üllatuste vältimiseks jõuline nurjumine, kui vajalikud tööriistad puuduvad
 • perl'i hülgamine for ecm_add_qch'i sõltuvusena, sest seda ei ole tarvis ega ksutata
 • Terve paigalduskataloogi läbiuurimine qml-i sõltuvuste leidmiseks
 • Uus: ECMAddQch qch & doxygen'i sildifailide genereerimiseks
 • KDEInstallDirsTest.relative_or_absolute_usr'i parandus Qt asukohtade kasutamise vältimiseks

KAuth

 • Tõrkeoleku kontroll pärast iga PolKitAuthority kasutust

KBookmarks

 • Tõrgete väljastamine, kui keditbookmarks puudub (veateade 303830)

KConfig

 • Parandus CMake 3.9 jaoks

KCoreAddons

 • FindInotify.cmake'i kasutamine otsustamaks, kas inotify on saadaval

KDeclarative

 • KKeySequenceItem: võimaldamine salvestada Ctrl+Num+1 kiirklahvina
 • Lohistamise alustamine vajutamise ja hoidmise puutesündmusega (veateade 368698)
 • Ei toetuta QQuickWindow'le QEvent::Ungrab'i edastamisel mouseUngrabEvent'ina (sest see ei tee seda enam Qt 5.8+ puhul) (veateade 380354)

KDELibs 4 toetus

 • KEmoticons'i otsimine, , mis on CMake config.cmake.in'i järgi sõltuvus (veateade 381839)

KFileMetaData

 • Ekstraktori lisamine qtmultimedia't kasutades

KI18n

 • Tsgamine, et tsfiles'i sihtmärk genereeritakse

KIconThemes

 • Rohkem üksikasju ikooniteemade pakkumise kohta Mac'i ja MSWin'i peal
 • Paneeli ikooni vaikimisi suuruseks sai 48

KIO

 • [KNewFileMenu] menüü "Link seadmele" peitmine, kui see jääb tühjaks (veateade 381479)
 • KIO::rename kasutaminef KIO::moveAs'i asemel setData's (veateade 380898)
 • Kukutamismenüü asukoha parandus Waylandis
 • KUrlRequester: signaali NOTIFY saatmine textChanged()-le omaduse text korral
 • [KOpenWithDialog] HTML-varjestusega failinimi
 • KCoreDirLister::cachedItemForUrl: puhvrit ei looda, kui seda eelnevalt ei ole
 • "data" kasutamine failinimena andme-url-i kopeerimisel (veateade 379093)

KNewStuff

 • Vigase veatuvastuse parandus puuduvate knsrc-failide korral
 • Mootori lehekülje suuruse muutuja avalikustamine ja kasutamine
 • Võimaldamine kasutada QXmlStreamReader'it KNS'i registrifaili lugemiseks

KPackage raamistik

 • kpackage-genericqml.desktop'i lisamine

KTextEditor

 • protsessorikasutuse tippu hüppamise parandus pärast vi käsuriba näitamist (veateade 376504)
 • Kerimisriba lohistamisel hüplemise parandus, kui minikaart on lubatud
 • Hüppamine kerimisribal klõpsatud asukohta, kui minikaart on lubatud (veateade 368589)

KWidgetsAddons

 • kcharselect'i andmete uuendamine Unicode 10.0 peale

KXMLGUI

 • KKeySequenceWidget: võimaldab salvestada Ctrl+Num+1 kiirklahvina (veateade 183458)
 • "Menüühierarhia ehitamisel kuulutatakse menüüde eellaseks nende konteinerid" tagasivõtmine
 • "transientparent'i otsene kasutamine" tagasivõtmine

NetworkManagerQt

 • WiredSetting: wake on lan omadused porditi tagasi NM 1.0.6 peale
 • WiredSetting: omadus metered porditi tagasi NM 1.0.6 peale
 • Uute omaduste lisamine paljudes seadistusklassides
 • Seade: seadme statistika lisamine
 • ipTunnel'i seadme lisamine
 • Juhtmega seade: NM nõutava versiooni teabe lisamine omadusele s390SubChannels
 • TeamDevice: uue omaduse config lisamine (alates NM 1.4.0)
 • Juhtmega seade: omaduse s390SubChannels lisamine
 • Introspektsioonide uuendamine (NM 1.8.0)

Plasma raamistik

 • Tagamine, et suurus oleks pärast showEvent'i lõplik
 • vlc süsteemisalve ikooni veeriste ja värviskeemi parandus
 • Konteineritele vaates fookuse määramine (veateade 381124)
 • vana võtme genereerimine enne enabledborders'i uuendamist (veateade 378508)
 • nupu Näita parooli näitamine ka siis, kui tekst puudub (veateade 378277)
 • usedPrefixChanged'i väljastamine, kui prefiks on tühi

Solid

 • cmake: udisks2 taustaprogrammi ehitamine FreeBSD peal ainult siis, kui on lubatud

Süntaksi esiletõstmine

 • Juliuse failide esiletõstmine JavaScripti alusel
 • Haskell: kõigi keele pragmade lisamine võtmesõnadena
 • CMake: OR/AND jäid esile tõstmata pärast expr'i ()-s (veateade 360656)
 • Makefile: vigaste võtmesõnakirjete eemaldamine makefile.xml's
 • indekseerija; tõrgetest teatamise täiustus
 • HTML-i süntaksifaili versiooni uuendamine
 • Nurksulgmodifikaatorite lisamine HTML-i atribuutidesse
 • Testi viiteandmete uuendamine pärast eelmise sissekande muutusi
 • Veateade 376979 - nurksulud doxygen'i kommentaarides rikuvad süntaksi esiletõstmise

ThreadWeaver

 • MSVC2017 kompileerimistõrke hädalahendus

Turbeteave

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Binaarpakettide paigaldamine

Linuxis on kõige soovitatavam viis KDE Frameworksi kasutama hakata paigaldada oma lemmikdistributsiooni valmispaketid. Distributsioonide binaarpakettide paigaldamise juhised.

Lähtekoodist kompileerimine

KDE Frameworks 5.36.0 täielik lähtekood on vabalt allalaaditav. Juhiseid KDE Frameworks 5.36.0 kompileerimise ja paigaldamise kohta leiab KDE Frameworks 5.36.0 teabeleheküljelt.

Lähtekoodist ehitamine on võimalik lihtsate käskudega cmake .; make; make install. Esimese kihi üksiku raamistiku puhul ongi see sageli lihtsaim variant. Inimestel, kes soovivad ise raamistike arendamisse panustada või tahavad jälgida kõigi raamistike edenemist, on soovitatav kasutada programmi kdesrc-build. Frameworks 5.36.0 nõuab Qt 5.6.

Kõigi raamistike ja kolmanda poole teekide üksikasjalikku nimekirja näeb Qt teekide kureeritavas arhiivis inqlude.org. Täielikku nimekirja ühes API dokumentatsiooniga pakub api.kde.org.

Kaasalöömine

Kes tunnevad huvi Frameworksi edenemise vastu või soovivad ise panustada, võivad uurida giti hoidlaid, jälgida arutelusid KDE Frameworksi arendamise postiloendis ja panustada omalt poolt paikadega ülevaatesaidi vahendusel. Projekti reeglite ja praeguse seisuga saab tutvuda Frameworksi wikis. Reaalajas arutelud käivad freenode.net-i IRC kanalil #kde-devel.

Väljalaske üle arutada ja mõtteid jagada saab meie uudistelehekülje artikli kommentaarides.

KDE toetamine

KDE on vaba tarkvara kogukond, mis on olemas ja kasvab tänu paljude vabatahtlike abile, kes panustavad oma aja ja vaevaga. KDE otsib alati uusi vabatahtlikke ja panustajaid, olgu tegemist abiga koodi kirjutamisel, vigade parandamise või neist teatamisega, dokumentatsiooni kirjutamise, tõlkimise, reklaamimise või raha annetamisega jne. Palun tutvu KDE toetamise leheküljega, kust leiab lähemat teavet, või registreeri ennast KDE e.V toetajaliikmeks meie uue Liitu mänguga algatuse kaudu.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Trademark Notices. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Pressikontaktid

For more information send us an email:
press@kde.org

Globaalsed liikumislingid