KDE • Community • Announcements
ANNETAMINE (Miks?)
paypal

KDE Frameworks 5.35.0 väljalase

Saadaval ka järgmistes keeltes:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10. juuni 2017. KDE annab täna teada KDE Frameworks 5.35.0 väljalaskest.

KDE Frameworks kujutab endast 70 Qt lisandteeki, mis pakuvad ulatuslikku valikut üleüldiselt vajaliku funktsionaalsuse rahuldamiseks viimistletud, asjatundjate läbi vaadatud ja põhjalikult testitud teekidena sõbralike litsentsitingimustega. Sissejuhatuseks vaata Frameworks 5.0 väljalaske teadaannet.

See kujutab endast järjekordset osa plaanikohaselt iga kuu ilmuvate väljalasete seerias, mis võimaldab arendajatel saada täiustusi kiirelt ja ennustatavas rütmis.

Uus selles versioonis

Attica

 • Vigade märguannete täiustus

BluezQt

 • Vahetu argumentide loendi edastamine. See takistab QProcess'il üritamast käidelda meie ruumi, mis sisaldab asukohta shelli kaudu
 • Parandus: omaduse muutused jäid arvesse võtmata kohe pärast objekti lisamist (veateade 377405)

Breeze'i ikoonid

 • awk'i MIME uuendamine, sest see on skriptikeel (veateade 376211)

CMake'i lisamoodulid

 • hidden-visibility testimise taastamine Xcode 6.2-ga
 • ecm_qt_declare_logging_category(): veel unikaalsem kaasatute kaitsmine päises
 • Sõnumite "Genereeritud. Ärge muutke" lisamine või täiustamine ja ühtlustamine
 • Uue mooduli FindGperf lisamine
 • pkgconfig'i vaikimisi paigalduse asukoha muutmine FreeBSD peal

KActivitiesStats

 • kactivities-stats'i parandus 3. kihis

KDE Doxygeni tööriistad

 • Võtmesõna Q_REQUIRED_RESULT ei kaaluta

KAuth

 • Kontroll, et kes iganes meid välja kutsub, on tõepoolest see, kellena esineb

KCodecs

 • gperf'i väljundi genereerimine ehitamisajal

KCoreAddons

 • Kohase lõimekaupa seemnete jagamise tagamine KRandom'is
 • QRC asukohti ei jälgita (veateade 374075)

KDBusAddons

 • pid'i ei kaasata dbus'i asukohta flatpak'i peal

KDeclarative

 • signaali MouseEventListener::pressed ühtlustatud väljastamine
 • MimeData objekti ei lekitata (veateade 380270)

KDELibs 4 toetus

 • CMAKE_SOURCE_DIR'i asukohas tühimärkide käitlemine

KEmoticons

 • Parandus: Qt5::DBus on ainult privaatselt kasutatav

KFileMetaData

 • /usr/bin/env kasutamine python2 leidmiseks

KHTML

 • kentities'i gperf'i väljundi genereerimine ehitamisajal
 • doctypes'i gperf'i väljundi genereerimine ehitamisajal

KI18n

 • Programmer's Guide'i täiendamine märkustega setlocale() mõju kohta

KIO

 • Probleemi käitlemine, mille puhul rakenduste teatavad elemendid (näiteks Dolphini failivaade)muutusid kättesaamatuks high-dpi mitmeekraaniseadistuse korral (veateade 365548)
 • [RenameDialog] jõuga lihtteksti vorming
 • PIE binaarfailide (application/x-sharedlib) määratlemine täitmisfailidena (veateade 350018)
 • core: GETMNTINFO_USES_STATVFS avalikustamine seadistuse päises
 • PreviewJob: võrgukataloogide vahelejätmine. Eelvaatlus on liiga kulukas (veateade 208625)
 • PreviewJob: tühja ajutise faili puhastamine, kui get() nurjub (veateade 208625)
 • Üksikasjaliku puuvaate näitamise kiirendamine liiga paljusid veeru suuruse muutmisi vältides

KNewStuff

 • Ühe QNAM-i (ja kettapuhvri) kasutamine HTTP töödes
 • Sisemine puhver pakkuja andmetele initsialiseerimisel

KNotification

 • Parandus: KSNIs ei suutnud registreerida teenust flatpakis
 • Rakenduse nime kasutamine pid'i asemel SNI dbus-teenuse loomisel

KPeople

 • Privaatsete teekide sümboleid ei ekspordita
 • KF5PeopleWidgets'i ja KF5PeopleBackend'i sümbolite eksportimise parandus
 • #warning'i piiritlemine GCC-ga

KWalleti raamistik

 • kwalletd4 asendamine pärast migreerimise lõpetamist
 • Migreerimisagendi lõpetamise puhul antakse signaal
 • Migreerimisagendi taimeri käivitamine ainult vajaduse korral
 • Unikaalse rakenduseisendi kontrollimine võimalikult vara

KWayland

 • requestToggleKeepAbove/below lisamine
 • QIcon::fromTheme'i hoidmine põhilõimes
 • pid'i changedSignal'i eemaldamine Client::PlasmaWindow's
 • pid'i lisamine plasma aknahalduse protokolli

KWidgetsAddons

 • KViewStateSerializer: krahhi vältimine, kui vaade hävitatakse enne oleku serialiseerimist (veateade 353380)

KWindowSystem

 • Parem parandus NetRootInfoTestWM'ile tühimärkidega asukoha puhul

KXMLGUI

 • Peaakna määramine autonoomsete hüpikmenüüde eellaseks
 • Menüühierarhia ehitamisel kuulutatakse menüüde eellaseks nende konteinerid

Plasma raamistik

 • VLC süsteemisalve ikooni lisamine
 • Plasmoidimallid: pildi kasutamine, mis kuulub paketti (taas)
 • QML-laiendusega Plasma QML-apleti malli lisamine
 • plasmashellsurf'i taasloomine avalikustamisel, hävitamine peitmisel

Süntaksi esiletõstmine

 • Haskell: "julius" kvaasitsiteerija esiletõstmine Normal##Javascript'i reeglite järgi
 • Haskell: hamlet'i esiletõstmise lubamine ka "shamlet'i" kvaasitsiteerija korral

Turbeteave

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Binaarpakettide paigaldamine

Linuxis on kõige soovitatavam viis KDE Frameworksi kasutama hakata paigaldada oma lemmikdistributsiooni valmispaketid. Distributsioonide binaarpakettide paigaldamise juhised.

Lähtekoodist kompileerimine

KDE Frameworks 5.35.0 täielik lähtekood on vabalt allalaaditav. Juhiseid KDE Frameworks 5.35.0 kompileerimise ja paigaldamise kohta leiab KDE Frameworks 5.35.0 teabeleheküljelt.

Lähtekoodist ehitamine on võimalik lihtsate käskudega cmake .; make; make install. Esimese kihi üksiku raamistiku puhul ongi see sageli lihtsaim variant. Inimestel, kes soovivad ise raamistike arendamisse panustada või tahavad jälgida kõigi raamistike edenemist, on soovitatav kasutada programmi kdesrc-build. Frameworks 5.35.0 nõuab Qt 5.6.

Kõigi raamistike ja kolmanda poole teekide üksikasjalikku nimekirja näeb Qt teekide kureeritavas arhiivis inqlude.org. Täielikku nimekirja ühes API dokumentatsiooniga pakub api.kde.org.

Kaasalöömine

Kes tunnevad huvi Frameworksi edenemise vastu või soovivad ise panustada, võivad uurida giti hoidlaid, jälgida arutelusid KDE Frameworksi arendamise postiloendis ja panustada omalt poolt paikadega ülevaatesaidi vahendusel. Projekti reeglite ja praeguse seisuga saab tutvuda Frameworksi wikis. Reaalajas arutelud käivad freenode.net-i IRC kanalil #kde-devel.

Väljalaske üle arutada ja mõtteid jagada saab meie uudistelehekülje artikli kommentaarides.

KDE toetamine

KDE on vaba tarkvara kogukond, mis on olemas ja kasvab tänu paljude vabatahtlike abile, kes panustavad oma aja ja vaevaga. KDE otsib alati uusi vabatahtlikke ja panustajaid, olgu tegemist abiga koodi kirjutamisel, vigade parandamise või neist teatamisega, dokumentatsiooni kirjutamise, tõlkimise, reklaamimise või raha annetamisega jne. Palun tutvu KDE toetamise leheküljega, kust leiab lähemat teavet, või registreeri ennast KDE e.V toetajaliikmeks meie uue Liitu mänguga algatuse kaudu.

About KDE

KDE is an international technology team that creates free and open source software for desktop and portable computing. Among KDE's products are a modern desktop system for Linux and UNIX platforms, comprehensive office productivity and groupware suites and hundreds of software titles in many categories including Internet and web applications, multimedia, entertainment, educational, graphics and software development. KDE software is translated into more than 60 languages and is built with ease of use and modern accessibility principles in mind. KDE's full-featured applications run natively on Linux, BSD, Solaris, Windows and macOS.


Trademark Notices. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. All other trademarks and copyrights referred to in this announcement are the property of their respective owners.


Pressikontaktid

For more information send us an email:
press@kde.org

Globaalsed liikumislingid