KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.34.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13:e maj, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.34.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • balooctl, baloosearch, balooshow: Rätta ordning som QCoreApplication objekt skapas (fel 378539)

Breeze-ikoner

 • Lägg till ikoner för hotspot (https://github.com/KDAB/hotspot)
 • Bättre version av kontrollsystemikoner (fel 377380)
 • Lägg till plasmate-ikon (fel 376780)
 • Uppdatera ikoner för mikrofonkänslighet (fel 377012)
 • Höj standardvärde för panelikoner till 48

Extra CMake-moduler

 • Sanitizers: Använd inte GCC-liknande flaggor för t.ex. MSVC
 • KDEPackageAppTemplates: Dokumentationsförbättringar
 • KDECompilerSettings: Skicka -Wvla & -Wdate-time
 • Stöd äldre versioner av qmlplugindump
 • Introducera ecm_generate_qmltypes
 • Tillåt projekt att inkludera filen två gånger
 • Rätta rx som matchar projektnamn från git webbadress
 • Introducera byggkommandot fetch-translations
 • Använd -Wno-gnu-zero-variadic-macro-arguments mer

KActivities

 • Vi använder bara Lager 1 ramverk, så flytta oss till Lager 2
 • Tog bort KIO från beroenden

KAuth

 • Säkerhetsrättning: Verifiera att vem som än anropar oss verkligen är den han säger

KConfig

 • Rätta relativ sökvägsberäkning i KDesktopFile::locateLocal() (fel 345100)

KConfigWidgets

 • Ange ikon för åtgärden Donera
 • Lätta på begränsningar för behandling av QGroupBoxes

KDeclarative

 • Ange inte ItemHasContents i DropArea
 • Acceptera inte håll över-händelser i DragArea

KDocTools

 • Provisorisk lösning för problem med MSVC och kataloginläsning
 • Lös en synlighetskonflikt för meinproc5 (fel 379142)
 • Citera några andra variabler med sökväg (undvik problem med mellanslag)
 • Citera några variabler med sökväg (undvik problem med mellanslag)
 • Inaktivera tillfälligt det lokala dokumentet på Windows
 • FindDocBookXML4.cmake, FindDocBookXSL.cmake - sök i hemmagjorda installationer

KFileMetaData

 • Gör KArchive valfritt och bygg inte extraheringar som behöver det
 • Rätta kompileringsfel för duplicerade symboler med mingw på Windows

KGlobalAccel

 • bygg: ta bort beroende på KService

KI18n

 • Rätta hantering av basnamn för po-filer (fel 379116)
 • Rätta ki18n igångkörning

KIconThemes

 • Försök inte ens skapa ikoner med tomma storlekar

KIO

 • KDirSortFilterProxyModel: Återinför naturlig sortering (fel 343452)
 • Fyll UDS_CREATION_TIME med värdet i st_birthtime på FreeBSD
 • http slave: Skicka felsida efter misslyckad behörighetskontroll (fel 373323)
 • kioexec: Delegera uppladdning till en kded-modul (fel 370532)
 • Rätta att KDirlister test av grafiskt användargränssnitt ställer in webbadresschema två gånger
 • Ta bort kiod-modul vid avslutning
 • Skapa en moc_predefs.h fil för KIOCore (fel 371721)
 • kioexec: Rätta stöd för --suggestedfilename

KNewStuff

 • Tillåt flera kategorier med samma namn
 • KNewStuff: Visa filens storleksinformation i rutnätsdelegering
 • Om en posts storlek är känd, visa den i listvyn
 • Registrera och deklarera KNSCore::EntryInternal::List som en metatyp
 • Fall inte igenom switch. Dubbla poster? Nej tack.
 • Stäng alltid den nerladdade filen efter nerladdning

Ramverket KPackage

 • Rätta deklarationssökväg i KF5PackageMacros.cmake
 • Ignorera varningar vid generering av programdata (fel 378529)

Kör program

 • Mall: Registrera mallkategori på toppnivå in "Plasma"

KTextEditor

 • KAuth-integrering för spara dokument, volym 2
 • Rätta assert när kodvikning som ändrar markörpositionen verkställs
 • Använd <gui> rotelement i ui.rc-fil som inte avråds från
 • Lägg också till rullningslistmarkeringar för inbyggd sök och ersätt
 • KAuth-integrering för spara dokument

Kwayland

 • Validera att yta är giltig när lämna textinmatningshändelse skickas

KWidgetsAddons

 • KNewPasswordWidget: Dölj inte synlighetsåtgärd i enkelt textläge (fel 378276)
 • KPasswordDialog: Dölj inte synlighetsåtgärd i enkelt textläge (fel 378276)
 • Rätta KActionSelectorPrivate::insertionIndex()

KXMLGUI

 • kcm_useraccount är död, länge leve user_manager
 • Reproducerbara byggen: Ta bort version från XMLGUI_COMPILING_OS
 • Korrigera: Namn på DOCTYPE måste matcha rotelementets typ
 • Rättade felaktig användning av ANY i kpartgui.dtd
 • Använd rotelement <gui> som inte avråds från
 • Rättningar av dokumentation av programmeringsgränssnitt: Ersätt 0 med nullptr eller ta bort där inte använd

NetworkManagerQt

 • Rätta krasch vid hämtning av aktiv anslutningslista (fel 373993)
 • Ange standardvärde för automatisk förhandling baserat på NM-version som kör

Oxygen-ikoner

 • Lägg till ikon för hotspot (https://github.com/KDAB/hotspot)
 • Höj standardvärde för panelikoner till 48

Plasma ramverk

 • Läs in ikon igen när usesPlasmaTheme ändras
 • Installera Plasma komponenter 3 så att de kan användas
 • Introducera units.iconSizeHints.* för att tillhandahålla användarinställningsbara tips om ikonstorlekar (fel 378443)
 • [TextFieldStyle] Rätta felet textField är inte definierat
 • Uppdatera ungrabMouse fix för Qt 5.8
 • Skydda mot att miniprogram inte laddar AppletInterface (fel 377050)
 • Kalender: Använd rätt språk för månads- och dagnamn
 • Generera plugins.qmltypes-filer för insticksprogram som installeras
 • Om användaren ställde in en implicit storlek, behåll den

Solid

 • Lägg till inkludering som behövs i msys2

Syntaxfärgläggning

 • Lägg till Arduino-utökning
 • Latex: Rätta felaktig terminering av \iffalse kommentarer (fel 378487)

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.34.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.34.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.34.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.34.0 kräver Qt 5.6.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och macOS.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar