KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.34.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Español | Eesti | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

17 de maig de 2017. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.34.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • alooctl, baloosearch, balooshow: soluciona l'ordre de creació de l'objecte QCoreApplication (error 378539)

Icones Brisa

 • Afegeix icones per al Hotspot (https://github.com/KDAB/hotspot)
 • Icones millors pels sistemes de control de versions (error 377380)
 • Afegeix icona del Plasmate (error 376780)
 • Actualitza les icones del «microphone-sensitivity» (error 377012)
 • Eleva les icones predeterminades pel «Panel» a 48

Mòduls extres del CMake

 • Sanejadors: no usa els indicadors similars a GCC per exemple amb MSVC
 • KDEPackageAppTemplates: millores a la documentació
 • KDECompilerSettings: passa -Wvla i -Wdate-time
 • Admet versions antigues del «qmlplugindump»
 • Presenta «ecm_generate_qmltypes»
 • Permet que els projectes incloguin dues vegades un fitxer
 • Soluciona els «rx» que coincideixen amb els noms del projecte fora de l'URI del «git»
 • Presenta l'ordre de construcció de «fetch-translations»
 • Usa més «-Wno-gnu-zero-variadic-macro-arguments»

KActivities

 • Només s'usen Frameworks de nivell 1, així que es converteix a un de nivell 2
 • Elimina el KIO de les dependències

KAuth

 • Esmena de seguretat: verifica que qualsevol que ens cridi sigui realment qui diu que és

KConfig

 • Soluciona el càlcul del «relativePath» a KDesktopFile::locateLocal() (error 345100)

KConfigWidgets

 • Estableix la icona per l'acció Donatius
 • Relaxa les restriccions per processar QGroupBoxes

KDeclarative

 • No estableix ItemHasContents a la DropArea
 • No accepta esdeveniments de passar-hi per sobre a la «DragArea»

KDocTools

 • Solució temporal per a la càrrega del MSVC i del catàleg
 • Soluciona un conflicte de visibilitat pel «meinproc5» (bug 379142)
 • Posa entre cometes altres variables amb camí (evita problemes amb els espais)
 • Posa entre cometes les variables amb camí (evita problemes amb els espais)
 • Desactiva temporalment la documentació local pel Windows
 • FindDocBookXML4.cmake, FindDocBookXSL.cmake - cerca en les instal·lacions casolanes

KFileMetaData

 • Fa opcional el KArchive i no construeix els extractors que el necessitin
 • Soluciona l'error de compilació de símbols duplicats amb el «mingw» al Windows

KGlobalAccel

 • Construcció: Elimina la dependència del KService

KI18n

 • Esmena la gestió dels noms base dels fitxers «po» (error 379116)
 • Soluciona el «ki18n» durant l'arrencada

KIconThemes

 • No intenta crear icones de mida buida

KIO

 • KDirSortFilterProxyModel: retorna l'ordenació natural (error 343452)
 • Omple UDS_CREATION_TIME amb el valor de «st_birthtime» al FreeBSD
 • Esclau HTTP: envia una pàgina d'error després de fallar a l'autorització (error 373323)
 • Kioexec: actualitza el delegat a un mòdul «kded» (error 370532)
 • Soluciona l'esquema d'URL de la definició de la prova IGU del KDirlister dues vegades
 • Suprimeix els mòduls «kiod» en sortir
 • Genera un fitxer «moc_predefs.h» pel KIOCore (error 371721)
 • Kioexec: soluciona la implementació de «--suggestedfilename»

KNewStuff

 • Permet categories múltiples amb el mateix nom
 • KNewStuff: mostra la informació de la mida del fitxer en el delegat de la quadrícula
 • Si es coneix la mida d'una entrada, la mostra a la vista de la llista
 • Registra i declara KNSCore::EntryInternal::List com a tipus MIME
 • No fracassa per la commutació. No a les entrades dobles
 • Tanca sempre el fitxer baixat després de la baixada

Framework del KPackage

 • Soluciona el camí de les inclusions a KF5PackageMacros.cmake
 • Ignora els avisos durant la generació de les «appdata» (error 378529)

KRunner

 • Plantilles: canvia la categoria de les plantilles de nivell superior a «Plasma»

KTextEditor

 • Integració del KAuth en desar els documents - vol. 2
 • Esmena una declaració en aplicar el plegat de codi que canvia la posició del cursor
 • Usa un element arrel no obsolet de la <igu> al fitxer «ui.rc»
 • Afegeix marques de barra de desplaçament també a la cerca i substitució integrada
 • Integració del KAuth en desar els documents

KWayland

 • La validació de la superfície és vàlida quan l'enviament del TextInput deixa un esdeveniment

KWidgetsAddons

 • KNewPasswordWidget: no oculta la visibilitat de l'acció en el mode de text net (error 378276)
 • KPasswordDialog: no oculta la visibilitat de l'acció en el mode de text net (error 378276)
 • Esmena KActionSelectorPrivate::insertionIndex()

KXMLGUI

 • El «kcm_useraccount» és mort, llarga vida a l'«user_manager»
 • Construccions reproduïbles: elimina la versió de XMLGUI_COMPILING_OS
 • Esmena: el nom del DOCTYPE cal que coincideixi amb el tipus d'element arrel
 • Soluciona l'ús incorrecte d'«ANY» al kpartgui.dtd
 • Usa un element arrel no obsolet de la <igu>
 • Esmena la «dox» de l'API: substitueix 0 per «nullptr» o l'elimina quan no s'aplica

NetworkManagerQt

 • Esmena una fallada en recuperar la llista de connexions actives (error 373993)
 • Defineix un valor predeterminat per a la negociació automàtica basat en la versió del NM que s'executa

Icones de l'Oxygen

 • Afegeix una icona per al Hotspot (https://github.com/KDAB/hotspot)
 • Eleva les icones predeterminades pel «Panel» a 48

Frameworks del Plasma

 • Torna a carregar la icona quan canviï «usesPlasmaTheme»
 • Instal·la els Plasma Components 3 perquè es puguin usar
 • Introdueix «units.iconSizeHints.*» per proporcionar consells de mida d'icona configurables per l'usuari (error 378443)
 • [TextFieldStyle] Esmena «textField» no és un error definit
 • Actualitza el pedaç «ungrabMouse» per a les Qt 5.8
 • Es protegeix contra la miniaplicació que no carrega AppletInterface (error 377050)
 • Calendari: usa l'idioma correcte pels noms dels mesos i dels dies
 • Genera els fitxers plugins.qmltypes pels connectors que instal·lem
 • Si l'usuari ha definit una mida implícita, mantenir-la

Solid

 • Afegeix una inclusió que es necessita al «msys2»

Ressaltat de la sintaxi

 • Afegeix l'extensió per l'Arduino
 • LaTeX: esmena la terminació incorrecta dels comentaris \iffalse (error 378487)

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.34.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.34.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.34.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades en col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.34.0 requereixen les Qt 5.6.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats a la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles al wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc al canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

El KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. El KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de la KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i macOS.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de la KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global